Denník N

Intelektuál v 20.storočí

Kniha o živote pozorného ducha a živote duchovnej pozornosti.

Keď sa stretnú dvaja významní intelektuáli súčasnosti a vedú rozhovor na témy dejín, filozofie a ekonomiky, nemôže to byť zlé. Ba priam musí to byť veľmi dobré. Preto knižné dielo INTELEKTUÁL VE DVACÁTEM STOLETÍ (Tony Judt, Timothy Snyder, vyd. Prostor, 2021), o ktorom sa neprávom veľmi nehovorí a ktoré by som chcel dať do pozornosti každému, koho zaujíma história 20.storočia s presahom až do súčasnosti, stojí zato mať vo svojej knižnici a, samozrejme, aj si ho prečítať.

Timothy Snyder je v našich končinách mnohým už pomerne známa postava. Poznáme ho ako skvelého historika, ktorý píše výborné knihy na základe svojho výskumu. Je nám blízky aj v tom, že sa špecializuje na dejiny strednej a východnej Európy, hlavne 20.storočia. Mnohé jeho diela vyšli aj v českom aj slovenskom preklade a patria k tomu najlepšiemu v tejto oblasti: Krvavé územie, Čierna zem, Obnova národů. Venuje sa veľmi fundovane ale aj aktuálnym geopolitickým témam. Ku zlatému fondu tohto žánru patrí Cesta do neslobody, O tyranii alebo Naša nemoc.

Hlavným protagonistom tejto knihy je ale britský intelektuál, historik a esejista Tony Judt. Študoval na univerzitách v Cambridge a Paríži. Pôsobil na prestížnych britských a amerických univerzitách. Venoval sa francúzskej intelektuálnej histórii a neskôr rozšíril svoj záujem na širšie problémy európskych dejín. Po roku 1989 sa intenzívne venoval zmenám v strednej a východnej Európe. Z množstva článkov a 15 kníh sú u nás najznámejšie Poválečná EvropaZle se vede zemi, ktoré boli preložené do češtiny.

Knihu rozhovorov dokončili tesne pred predčasnou smrťou Tonyho Judta (príčina: ALS), takže pôsobí ako definitívna rekapitulácia a zhodnotenie svojho života vlastnými slovami. Nenahraditeľná je pozícia T. Snydera ako partnera do rozhovoru, ktorý kladie tie správne otázky a fundovane sekunduje v rámci nadhodených tém. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako chápali  predstavy o vláde a spravodlivosti liberálni, socialistickí, komunistickí, nacionalistickí a fašistickí intelektuáli od konca 19.storočia až do začiatku 21.storočia a porovnávať to s vlastnými zážitkami z reálneho komunizmu a poprevratových fáz postkomunistického vývoja.

Každá kapitola je tvorená biografickou a historickou časťou. Kniha tak prechádza intelektuálnymi obdobiami života T.Judta aj najvýznamnejšími momentami politického myslenia 20.storočia, ako je otázka holokaustu, sionizmus a jeho európske zdroje, anglický izolacionizmus a francúzsky univerzalizmus, marxizmus a jeho lákadlá, fašizmus a antifašizmus, renesancia liberalizmu v strednej a východnej Európe či sociálne plánovanie v Európe a v USA. (anotácia knihy)

Ako uviedol T.Snyder, je to kniha o živote pozorného ducha a živote duchovnej pozornosti. A oplatí sa čítať každej duši vyprahnutej nedostatočným a plytkým komunistickým a postkomunistickým vzdelávacím systémom.

Teraz najčítanejšie

Jozef Sedilek

Občiansky aktivista, ktorý cíti zodpovednosť za budúcnosť sveta, kde žijeme .