Denník N

Hlboká práca

Čo keby nás práca naozaj pohltila a mali by sme pocit, že má zmysel? A čo keby sme dosiahli stav, že sa do práce budeme naozaj tešiť, pretože vidíme na konci dňa za sebou kus dobrej práce? Odpovede na tieto otázky ponúka koncepcia hlbokej práce.

O Jungovi je známe, že jeho útočisko sa nachádzalo pri dedinke Bollingen. Neďaleko Zürišského jazera si postavil dom, ktorý zohral dôležitú úlohu pri jeho práci. Práve sem sa utiekal, či skôr utekal pred prednáškami a terapiami z Züricha, aby tu v súkromí a v tichu tvoril.

Vstával o 7 ráno. Jeho deň tvorila práca / štúdium, meditácia a prechádzky do okolia. Spať chodil okolo 10 večer. V dome nemal elektrinu – svietil si petrolejovou lampou. A ak mu bolo chladno, zakúril si v krbe.

Prečo to všetko píšem? Pretože dnes si povieme niečo o hlbokej práci. A Jung podľa popisu čaro tejto práce objavil a v praxi používal, preto bol taký úspešný.

Pri skúmaní hlbokej práce nám bude oporou kniha od Cala Newporta – Hlboká práca.

Čo to je hlboká práca

Aj keď mal Jung veľa práce, nehanbil sa zobrať si voľno. Vedel, že musí byť odpočinutý, aby mohol podať výkon.

Pod hlbokou prácou si predstavujeme aktivitu, ktorú môžete robiť bez toho, aby Vás niečo vyrušilo. Žiadny telefón, žiadny email, žiadne kričanie, či ruchy zvonka. Toto prostredie je potrebné, aby ste mohli premýšľať a nič nepreťalo niť myšlienok. Asi každý zažil situáciu, keď ho niečo zaujímavé napadlo, ale nestihol si to zapísať – niečo ho vyrušilo a myšlienka pominula.

V dnešnej dobe sa stráca povedomie o hlbokej práci. Môže za tým nárast nových technológií. Podľa niektorých štúdií ľudia dokážu 60 % pracovného času stráviť na internete a 30 % čítaním a odpovedaním na emaily. Kam sa stratila tvorivá a produktívna práca?

Ak robíte viac vecí naraz, potom sa nemôžete sústrediť. Hlboká práca požaduje, aby sme sa zamerali na jednu vec. Nemusíme ju v tej chvíli  dokončiť , ale v čase ktorý sme si vymedzili, sa venujeme tejto konkrétnej aktivite.

Čo nás odvádza od hlbokej práce

Internet a sociálne siete nás odvádzajú od hlbokej práce a premieňajú ju na plytkú. Možno si poviete, že aj počas práce sú potrebné prestávky a tak si „zájdeme“ na internet, alebo na Facebook. A čas plynie, trávime tam viac času, ako sme chceli a máme problém sa znovu sústrediť, pretože ten tamto a henten tamto a tá chce toto a tamten bol tam a aaaaa…

Prestávky sú dôležité, ale majú nám pomôcť načerpať silu a oddýchnuť si, nie utiecť myšlienkami inam.

Ako sa naučiť hlbokej práci

To čo vnímame ako negatívne v súčasnej spoločnosti – pokles hlbokej práce a dominancia plytkej, je príležitosťou pre tých, ktorí spoznali jej potenciál, úlohu, poslanie, ale aj možnosti hlbokej práce. Pretože táto práca je v menšine a v skutočnosti narastá jej potreba, ale aj „cena“. Ak sa chce spoločnosť niekam posunúť, potom potrebujeme čo najviac ľudí, ktorí sa neboja a majú čas premýšľať. A teda budú sa venovať hlbokej práci.

Hlbokej práci sa dá znovu naučiť. Je k tomu potrebný tréning. Neustále zväčšovať čas, počas ktorého sa niečomu venujeme a nenecháme sa vyrušiť. Tento čas možno neustále naťahovať a tým viac a viac času sa naplno venovať tomu, čo naozaj chceme. Samozrejme, napriek hlbokej práci, netreba zabúdať na prestávky. A aj hlboká práca má svoje limity.

Nastal čas hlbokej práce

Žijeme v dobe, kedy čoraz viac ľudí netvorí materiálne, ale duchovné hodnoty. Čoraz viac pracujeme s PC a s informačnými technológiami. Preto je také ľahké pre nás podľahnúť ich pokušeniu. Aj o PC a internete platí, že sú dobrým sluhom a zlým pánom.

Stojí pred nami veľká reštrukturalizácia. Manuálnej práce je čoraz menej. V mnohých oblastiach stroje nahradili človeka a to je práve príležitosť na to, aby čo najviac ľudí objavilo bohatstvo, ktorým obohatí svet. Myslím tým pracovný svet. Práve tu je priestor na hlbokú prácu – v oblasti ktorá je Vám blízka, vytvoriť si priestor na premýšľanie a kreativitu.

Pre dnešnú dobu platí, že všetko sa rýchlo mení a je o to dôležitejšie vedieť sa rýchlo učiť novým veciam. A to je doménou hlbokej práce. Len si spomeňte, ako dobre ste sa učili, kým ste sedeli na zadku a neriešili ostatné veci. Vďaka hlbokej práci sa lepšie učíme a rýchlejšie si zapamätáme to, čo treba.

Doba sa zmenila

V súčasnej dobe sa dostávajú do popredia technické, informačné a IT „smery“. Všade tam treba ducha schopného premýšľať a tvoriť. Sú to aj oblasti, kde sa musia riešiť problémy a to často v rôznych rovinách.

Ak nie ste technický typ, nemusíte smútiť. Práve technológie umožnili, že ak ste v niečom naozaj dobrí, potom môžete osloviť naozaj veľký počet ľudí. A je jedno, či máte obchod, alebo sa dokážete predať a poskytujete nejaké služby / rady. Pretože dnes je už bežné pracovať z domu.

A ak niečo spája tieto aktivity, tak je to hlboká práca. Schopnosť hlbokej práce, rýchleho štúdia a aj niečoho navyše. Že je to zložité? Ale nie je. A každý má / vie niečo, čo môže predať a má cenu na trhu.

Hlboká práca je komplexná

Hlboká práca nám nielen pomáha robiť jednu vec v danej chvíli naozaj dobre a rýchlo napredovať, ale je spojená aj s vedomým tréningom. Pre vedomý tréning je dôležité, aby sme dokázali zamerať svoju pozornosť na konkrétnu vec. Schopnosť ponoriť sa do práce a nenechať sa rozptyľovať je kľúčová pre trénovanie mozgu (zlepšuje sa rýchlosť a čistota vzruchov medzi bunkami). Ako by sme očistili počítač od všetkých zbytočných a starých programov, ktoré ho len spomaľovali. Ak sa naučíme ponoriť do práce, potom zvládneme riešiť čoraz zložitejšie úlohy.

Nájsť si čas pre hlbokú prácu

V kontexte hlbokej práce môžeme byť naozaj tvoriví. Myslím tým pri hľadaní priestoru pre hlbokú prácu. Môže to byť deň v týždni, kedy dáme bokom všetko ostatné. Ale môže to byť aj obdobie, povedzme týždeň v mesiaci, alebo dva mesiace v roku. Dôležité je, aby nás nikto nerušil a ostatní aby vedeli, že máme svoje „obdobie“. Na toto sú perfektné práve moderné technológie. Môžete ľuďom automaticky poslať odpoveď, že teraz nie ste online a ich požiadavkou sa začnete zaoberať vtedy a vtedy. A nič Vás nebude rušiť. Ani chirurg počas operácie nedvíha telefón :).

Roztrieštená pozornosť

Málokedy si to uvedomujeme, ale keď robíme jednu vec a prejdeme na inú, naša pozornosť ešte stále spočíva aj na tej predchádzajúcej a naše myšlienky sú tam aj tam. Naša pozornosť je roztrieštená. A nevenujeme sa intenzívne ani jednej úlohe. Hovorí sa tomu „zvyšková“ pozornosť. Naozaj nemá zmysel robiť xy vecí naraz – pretože nič nerobíte poriadne a ľahko sa pomýlite.

Miesto hlbokej práce v tíme

Môžeme si predstaviť človeka, ktorý je hlbokou pokladnicou skúseností a poznatkov. Bol by to ideálny manažér – niekto, kto je zorientovaný a dokáže poradiť. Často je to vzácny druh na pokraji vyhynutia. Ale predstavme si, že áno a že sa vyskytuje častejšie ako Yety. Potom je to človek, ktorý naozaj môže byť stále na telefóne a na emaily pripravený všetko a hneď riešiť. Je takým tým dispečerom v pohotovosti. Ale nemá zmysel, aby v takejto polohe boli aj ostatní. Oni majú mať priestor práve na hlbokú prácu, aby boli tvoriví a svojim spôsobom produktívny.

Čas na prácu a čas na emaily

Aj v našich končinách sú obľúbené koncepcie otvorených kancelárií. Je pravdou, že všetci vidia všetko. A je tu viac miesta na spoluprácu. Ale zároveň platí, že všetci sa rušia navzájom.

Rovnako tak často narúša prácu tlak na to, aby ľudia hneď odpisovali a dvíhali telefón. Tak majú pracovať, alebo byť na telefóne? Živí ich to, že dvihnú telefón? Ak nie, potom ich telefón, ale aj email rozptyľuje. My predsa nie sme v situácií, že horí a treba hneď konať. Vieme, kde sa kto nachádza.

Môžeme mať stanovené pravidlo, napríklad že ráno a na konci pracovnej doby odpíšeme na emaily. Alebo v čase od – do „poriešime“ telefonáty. Všetko má svoj čas. Ale najcennejší je čas na prácu. Ak Vás vyčerpala a potrebujete si vydýchnuť, je to v poriadku. Ak Vás pri nej vyrušili, v poriadku to nie je.

Hlboká práca vs dostupnosť

Naozaj potrebujeme byť stále dostupní? To že je niekto dostupný, neznamená, že je aj schopný. Samotná dostupnosť ešte nič neznamená. Ak o niekom vieme, že sa dá na neho spoľahnúť, potom nemáme potrebu mu vyvolávať. Vieme, že problém rieši.

Skúste sa obzrieť okolo seba, koľko ľudí komunikuje bezprostredne. Často je to znakom toho, že nič skutočne hodnotné nerobia. Len sú stále online. A tak majú čas bezprostredne odpovedať. Ak sa na to pozriete takto, možno Vás napadne, že ten kto prvý odpíše, nemusí byť najšikovnejší. A možno nie je ani dosť dobrý a schopný, ak má čas… Netreba zovšeobecňovať. Ale hlboká práca a dostupnosť sa navzájom vylučujú.

Na druhú stranu niektorí ľudia sa snažia vytvoriť dojem zaneprázdnenosti, aby im ostatní dali pokoj a pritom ich produktivita je žalostná.

Čierne diery času

V koľkých organizáciách ľudia pravidelne prichádzajú o čas na prácu vďaka poradám, ktoré majú ďaleko od slova radiť sa. Sú skôr požieračom času. Ovplyvňujú sústredenie pred a hlavne po porade. Čo sa bude diať a dôležité informácie, tie je v dnešnej dobe možné odovzdať aj modernejším spôsobom. A ak nemáte záujem sa poradiť, nie je potrebné zhromaždiť všetky sily na jednom mieste. Snáď už pominula doba, kedy porada je o seba prezentácií nadriadeného. Lebo je to stratený čas.

V knihe sa to nepíše, ale prečo nebyť trochu národný a regionálny. Koncept hlbokej práce narúša aj nefungujúce zázemie, riešenie hlúposti, nejasné kompetencie, chaotická deľba práce, ale aj absencia schopnosti rozlíšiť kedy zasiahnuť a kedy nechať veciam voľný priebeh. Ak chcete od ľudí aby podali výkon, potom im musíte vytvoriť vhodné zázemie.

Všetko má svoj čas

Pokrok v technológiách a v informačných systémoch je super. Ale treba im dať príslušné miesto. Nedovoliť im, aby Vás pripravili o hlbokú prácu. Práve hlboká práca je to, čo v skutočnosti prináša pokrok a aj produkuje zisk (ak nie ste montážna linka). Preto v dnešnom svete by prioritou mala byť hlboká práca a vytváranie podmienok pre hlbokú prácu.

Možnosti hlbokej práce

Veľmi málo ľudí pracuje naplno 8 hodín denne. Ak teda dáme bokom tých, ktorí pracujú za pásom. To však nie je normálna práca. Teda normálne podmienky pre prácu. Treba to napísať.

Je prirodzené, že sa strieda práca a odpočinok (prestávka). A že intenzívna teda hlboká práca je limitovaná. Podľa odhadov, dokážeme takto pracovať len štyri hodiny denne. Vy sa síce môžete prinútiť pracovať ďalej, ale produktivita klesá…

Čo je teda dôležité? Aby sme naplno využili potenciál hlbokej práce. Ten balast v podobe plytkej práce sa prihlási k slovu sám. Aj tak je to veľké +, pretože hlbokej práci – ruku na srdce, bežne dávame menší priestor. Nahradiť plytkú prácu hlbokou a po hlbokej prijať plytkú ako fakt. To je maximum, čo je možné. A je to dobré. Dosiahneme tak stav, kedy naplno využijeme priestor, kedy vieme precízne pracovať a ten zvyšok už zaplní niečo menej podstatné.

Čaro hlbokej práce

Potrebujeme prácu, ale aj oddych. Aby sme boli produktívni, musíme byť oddýchnutí. My často nevieme ani oddychovať, nie sme hlboko ponorení do pokoja. Možno si telo oddýchne, ale nie psyché, teda duša. Do istej miery len zabíjame čas.

Je dôležité pri práci nechať pracovať telo a ducha na hranici svojich možností. Tým sa nemyslí preťažovať ich, ale dať im priestor. Využiť ich potenciál. Robí nám dobre byť niečím pohltený a do niečoho ponorený. Táto hĺbka má blízko ku koncepcií flow, s ktorou kedysi prišiel Mihály Csikszentmihalyi.

Schopnosť hlbokej práce, teda schopnosť byť vo svojej práci naozaj pohltený tým, čo robíme, často rozhoduje o tom, ako veľmi pochopíme jej samotnú podstatu a staneme sa v nej skutočným odborníkom. Ak si osvojíte koncepciu hlbokej práce, potom bez ohľadu na to čo robíte, budete v tom naozaj dobrí a dokážete premýšľať do neskutočnej hĺbky, prichádzať s novými nápadmi a zlepšeniami a predchádzať problémom.

Hlbokej práci na stope

Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne skrátiť pracovnú dobu, prípadne znížiť počet pracovných hodín počas týždňa, podľa prieskumov a štatistík sa to neodzrkadlí na poklese produktivity. Ubudne totiž hlavne plytká práca. A v zostávajúcom čase sa zlepší produktivita.

Nemusíte skúmať, čo je hlboká a čo plytká práca. Stačí ľuďom vytvoriť podmienky aby odišli z práce skôr a oni s veľkým zápalom hodia cez palubu niečo, čo im len zabíjalo čas.

.

Ak chceme hlboko pracovať, potrebujeme si vytvoriť pre ňu vhodné podmienky. Naplánovať si ju. Ísť do práce, alebo najneskôr v práci stanoviť si priority a venovať sa tomu, čo je dôležité. Mať prehľad – zoznam. Popri tom stihnete aj veľa iných vecí. A nakoniec stihnete toho naozaj dosť.

Keď chcel Jung spôsobiť prevrat v dovtedajšom svete psychiatrie, vybudoval si útočisko. Jeho dom sa pre neho stal miestom, kde mal priestor na hlbokú prácu a vďaka tomu následne obohatil svet. A vtlačil mu nezmazateľnú stopu. Táto úloha stojí pred každým človekom…

Málokedy ma kniha tak zasiahne. Pretože hlboká práca je to, čo som vždy mal rád. A k čomu teraz nemám vhodné podmienky. Mať znovu zápal a vlastný priestor, o tom je hlboká práca. Ak Vás každú chvíľu niekto ruší, vtedy výsledok nestojí za veľa. Nikto by nemal pracovať v podmienkach v ktorých má pocit, že ho stále niekto ženie, ako zdutú kozu. Po prečítaní tejto knihy ma premohol pocit – toto chcem!

Tomáš Hupka

Cal Newport je docentom počítačových vied na univerzite v Georgetowne. Okrem samotnej problematiky IT sa venuje tomu, ako nové technológie ovplyvňujú život a vzdelávanie. Doteraz napísal viacero kníh a všetky patria k veľmi úspešným titulom. My sme si dnes priblížili knihu Hlboká práca.

Zdroj fotografie:

www. mystudentvoices. com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Vzťahom som sa začal venovať pred 10 rokmi, cez blogy na stránke .týždňa. Potom nasledovalo obdobie, kedy som pripravoval stretnutia pre ľudí, ktorí sa chceli pripraviť na vzťah. Sám som spolu s pani manželkou absolvoval kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. O vzťahoch som znovu začal písať cez blogy na stránke denníka N. Pridal som aj témy z oblasti životného štýlu, keďže je dôležité ako človek žije a to sa prenáša aj do jeho vzťahu.  Venujem sa témam, ktoré ma zaujímajú, ale aj témam ktorými žijú iní ľudia... Prajem Vám príjemné čítanie! Tom