Denník N

Radosti a strasti bratislavskej parkovacej politiky

10.1.2022 sa v Bratislave spustili prvé tri zóny, ktoré sú zaradené v celomestskej parkovacej politike. V rámci môjho pôsobiska v MČ Rača sme od samotného začiatku riešili jednu z týchto zón – Krasňany. Čo spusteniu predchádzalo? Akým výzvam sme čelili? Čo bude s parkovacou politikou ďalej?

Na začiatku bolo politické rozhodnutie

Podobne ako pri celoštátnej politike, tak aj v prípade nášho mesta robia rozhodnutia komunálni politici. Oproti minulosti, kedy bola parkovacia politika dlhoročným strašiakom, sa po komunálnych voľbách 2018 dostali k moci ľudia, ktorí sľubovali spraviť poriadok s parkovaním v uliciach. Vo svojom volebnom programe to mal nový račiansky starosta Michal Drotován aj bratislavský primátor Matúš Vallo.

Po novom chodník bez áut na Hubeného ulici.

Všetci sme si na jar 2019 uvedomovali, že ak sa má parkovacia politika stihnúť, tak sa musia práce začať okamžite. Operatívne sme preto pripravili prvý návrh zónovania parkovacej politiky na celom území Rače pričom bolo od začiatku jasné, že prvou regulovanou zónou budú Krasňany. Dôvodom bolo najmä to, že svojou blízkosťou k centru boli dlhodobo “záchytným parkoviskom”, najmä pre obyvateľov Pezinského okresu. Mnohí auto jednoducho nechali v blízkosti niektorej električkovej zastávky a ďalej pokračovali do centra hromadnou dopravou.

Zároveň išlo o štvrť so stovkami súkromných garáží, dopytom po úprave parkovania zo strany miestnych obyvateľov a urbanizmus tejto štvrte vytváral potenciál pre vytvorenie upokojenej zóny, v ktorej sa budú cítiť bezpečne aj chodci aj cyklisti.

Chodník bez áut vedľa detského ihriska na Ulici A. Murína

Politické rozhodnutie na začiatku celého procesu tak bolo opreté o konkrétne priaznivé faktory.

Projekt na osi mestská časť-Magistrát-polícia

Základným kameňom parkovacej politiky je projekt organizácie dopravy, ktorý definuje akým spôsobom sa bude v danej zóne nielen parkovať, ale aj jazdiť autom. Zároveň upravuje aj umiestnenie kontajnerových stojísk, môže určiť miesta pre krátkodobé zastavenie kuriérov, zásobovanie, parkovanie motoriek a mnoho ďalšieho.

V tomto dokumente môžu kompetentní premietnuť svoje vlastné politické či odborné priority. Keď chcete podporiť mestskú cyklistiku, tak môžete do projektu začleniť cyklopruhy, alebo cykloobojsmerky. Keď chcete podporiť bezpečný pohyb chodcov, môžete uvoľniť chodníky od áut či pridať koridory na prechádzanie.

Ľavý chodník bez automobilov a v dnešných dňoch už aj pravý bez automobilov.

Zavádzanie parkovacej politiky je tak unikátnou príležitosťou zadefinovať dopravu v regulovanej zóne. Nezriedka však vzniká konflikt medzi zúčastnenými inštitúciami – v tomto prípade medzi mestskou časťou, Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a Krajským dopravným inšpektorátom, ktorý musí projekt organizácie definitívne odsúhlasiť. Každá z týchto inštitúcií vníma z inej perspektívy bratislavské verejné priestory a ich priority sa môžu líšiť.

V prípade Krasňan trvala príprava tohto projektu od leta 2019 do februára 2021. Počas tohto viac ako roka sme diskutovali, prekreslovali a inak upravovali projekt. Po jeho schválení ho však čakalo ďalších 47 zmien, ktoré vzišli z diskusie s obyvateľmi a ďalšími aktérmi.

Verejnosť ako podporovateľ i vyzývateľ

Zavedenie parkovacej politiky, poriadok s parkovaním vozidiel, či iná forma prísľubu ohľadom parkovania bola vo volebnom programe takmer všetkých relevantných kandidátov na post bratislavského primátora či starostov.

Chodník bez automobilov na Cyprichovej ulici, ktorý sa naplno spriechodní po vybudovaní nového stojiska.

V našom meste žije necelých 500-tisíc obyvateliek a obyvateľov. Je preto pochopiteľné, že vnímanie prínosov parkovacej politiky nie je čiernobiele. Na ich spektre nájdete radikálne extrémy vo forme úplného eliminovania súkromných vozidiel z mesta ako aj bezbrehý rozvoj bezplatného parkovania na všetkých možných plochách. Niekde medzi týmito extrémami sa však nachádza funkčný kompromis, do ktorého sme sa aj my chceli trafiť pri projektovaní zóny Krasňany.

Ambíciou tak bolo maximalizovať počet legálnych parkovacích miest, ale pri jasných, verejne obhájiteľných opatreniach v prospech chodcov a cyklistov. Krasňany sa tak mali stať pre chodcov a cyklistov bezpečnou štvrťou, v ktorej však miestny obyvateľ zaparkuje podľa svojich potrieb. Možno nie priamo pred bránou svojej bytovky, ale v jej širšom okolí určite.

Nový bezpečný koridor vďaka presunu parkovania od fasády supermarketu k vozovke.

Subjektívne som presvedčený, že všetky tri zapojené inštitúcie mali rovnakú ambíciu a líšili sme sa v podstate pri riešeniach lokálnych výziev. Výsledkom však bol kompromis, ktorý bol schválený a aj neskôr zverejnený online pre občanov. Výsledkom občianskych pripomienok bolo napríklad vyznačenie parkovacích pásov, nových kolmých miest na Hagarovej ulici a ďalších opatrení, ktoré vychádzali z potrieb miestnych.

Práca s verejnosťou bola naozaj najťažšou časťou. Na jednej strane bola jasná požiadavka verejnosti na “upratanie” ulíc, uprednostnenie miestnych obyvateľov, na druhej strane množstvo individuálnych požiadaviek. Verejnosť bola naozaj našim podporovateľom a zároveň vyzývateľom. Hľadanie riešení, ktoré zohľadnia technické podmienky dané normami a funkčné požiadavky a zároveň aj tie drobné, osobné, zabralo niekoľko mesiacov.

Chodníky na Vrbenského ulici boli predtým tiež pokryté zaparkovanými vozidlami.

Počas roka 2021 sa však začala zóna postupne maľovať vďaka kolegom na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Komunálneho podniku, ich dodávateľov a nás na Miestnom úrade Bratislava – Rača.

Prichádzame do cieľa

Dátum 10.1.2022 sa navždy zapíše do dejín Krasňan ako deň, kedy došlo k sputeniu systému rezidenčného parkovania.

Okrem iného priniesol citeľný nárast dostupných parkovacích miest v podvečerných hodinách. Desiatky voľných parkovacích miest sa dajú v uliciach narátať aj okolo siedmej večer a na okrajoch regulovanej zóny vznikli miesta, kde sa nájde aj 4-6 voľných parkovacích miest hneď vedľa seba. Skutočný obraz o zmene v dostupnosti parkovania nám však dá až ich poctivé sčítanie, ktoré pripravujeme na jar 2022.

Černockého ulica s širším priestorom pre dynamickú dopravu.

Už dnes však cítiť presun pozornosti “zákazníkov” rezidenčného parkovania od požiadaviek na zvyšovanie počtu parkovacích miest skôr smerom k funkčnosti aplikácie Parkovací asistent. Je ešte priskoro hodnotiť či je zavedenie rezidenčnej zóny Krasňany úspechom, ale prvé náznaky sú citeľné.

Ponaučenia a záver

Keby ste sa ma dnes spýtali, že či by sme sa spolu s kolegami, po tom čo vieme dnes, opäť vrhli na zavedenie parkovacej politiky v apríli 2019, tak dostanete jednoznačnú odpoveď – ÁNO. Tento politický strašiak už extrémne dlho odkladal zavedenie systému rezidenčného parkovania a s ním spojený poriadok v parkovaní.

Toto sú pozorovania a ponaučenia, ktoré si z tejto skúsenosti odnášam, a ktoré sa v budúcnosti budem snažiť premeniť do lepšieho nastavenia procesov:

  • Na začiatku potrebujete jasný zoznam priorít pre verejný priestor, ktorý zasiahne zavedenie rezidenčného parkovania. Či už bude projekt prezentovaný fanúšikom regulácie parkovania, alebo jeho oponentom, malo by byť zjavné čo bolo cieľom pri príprave projektu.
  • Parkovacia politika je nástroj regulácie parkovania. Počtom dostupných miest, výškou poplatku za parkovanie a úpravou verejného priestoru dáva správca jasne najavo ako veľmi chce regulovať parkovanie.
  • Parkovacia politika je unikátna možnosť ako posunúť naše ulice vpred. Rezidenčné parkovanie je aj o chodcoch, aj o cyklistoch, aj o ľuďoch s telesným znevýhodnením a práve im môžeme reguláciou parkovania zlepšiť i spríjemniť pohyb vo verejných priestoroch. Chopme sa tejto príležitosti.
  • Parkovacia politika nie je zdroj príjmu. Rátať s príjmami zo zavedenia parkovacej politiky je nezmysel nakoľko pri snahe udržať poplatky za prvé auto pod sumou 50 eur výnosy nepostačia v zónach ani na každoročné celoplošné preasfaltovanie niektorej z ulíc.
  • Sociálne siete nie sú reprezentatívna vzorka. Boli momenty v rámci diskusie s obyvateľmi budúcej zóny, kedy viacerí z nás podliehali pocitu, že v Krasňanoch nenájdeme fanúšika rezidenčného parkovania. Pokojné spustenie systému a bezproblémová ochota drvivej väčšiny motoristov nám však ukázali opak.
  • Príprava už len jednej rezidenčnej zóny je projekt na jedno celé volebné obdobie. Príprava projektu trvá dlho, diskusie s verejnosťou tiež a preto ochotní starostovia musia na zavedení parkovacej politiky pracovať hneď prvého dňa volebného obdobia.
  • Potrebujete partnerov. Žiadna mestská časť nie je sama o sebe ostrovom. Potrebujete radu od skúsenejších, potrebujete pri rokovacom stole podporu Hlavného mesta a potrebujete ochotných zástupcov Krajského dopravného inšpektorátu.

Dnes je parkovacia politika spustená a mám k nej dve priania.
Aby obyvatelia Krasňan pocítili naplno výhody rezidenčného parkovania či už vo forme dostupnejších parkovacích miest, lepších podmienok pre cyklistov, alebo bezpečnejšieho verejného priestoru pre všetkých. Zároveň časom aj vo forme lepšieho technického stavu ciest, chodníkov a parkovísk.

Aby bolo spustenie prvých troch zón začiatkom masívnejšieho rozšírovania rezidenčného parkovania či už do ďalších mestských častí, alebo aj do ďalších štvrtí napríklad susediacich s už spustenými zónami. Kým v Rači má zmysel pokračovať so zavádzaním rezidenčného parkovania v ďalších lokalitách, v Novom Meste potrebujeme jej urýchlené spustenie na Kramároch a na Februárke.

Množstvo práce pred nami :-)

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.