Denník N

Don’t Look Up! K zemi hľaď, alebo čo máme spoločné s filmom?

Na čele rebríčka najlepšie hodnotených filmov sa umiestnila katastrofická komédia Don’t Look Up. Hrá v ňom dvojica astronómov, ktorí sa snažia varovať ľudstvo pred veľkým meteoritom, ktorý zasiahne Zem a spôsobí totálnu skazu.

Na čele rebríčka najlepšie hodnotených filmov sa umiestnila katastrofická komédia Don’t Look Up. Hrá v ňom dvojica astronómov, ktorí sa snažia varovať ľudstvo pred veľkým meteoritom, ktorý zasiahne Zem a spôsobí totálnu skazu.

Dvojica astronómov prezentuje fakty a informuje médiá, vládu a ľudí na celom svete o zrážke meteoritu so Zemou. Nikto ich však neberie vážne. Vo chvíli, keď sa zdá, že už budú vypočutí a svet zareaguje na nebezpečenstvo, sa karta opäť obráti, ekonomické záujmy lobistov zvíťazia a vláda pod vidinou finančných ziskov upustí od jeho zničenia. Tento film sa nekončí happy endom, ale deštrukciou Zeme a smrťou hlavných postáv.

Príbeh je podobný súčasnej situácii v spoločnosti

Hlavná zápletka má veľkú paralelu so súčasným stavom ľudskej spoločnosti. Smeruje k nám obrovský meteorit, nie však z vesmíru, ale z hĺbky nášho vnútra. Meteorit zvaný ľudské ego, ktorý sa prejavuje egocentrickým záujmom o seba samého na úkor iných ľudí a celej Zeme. Meteorit, ktorého úlomky každým okamihom bombardujú spoločnosť a naše vzájomné vzťahy prejavmi ako „mať viac pre seba“, „využívať druhých vo svoj prospech“, „byť ľahostajný voči druhým“.

Tieto úlomky zasahujú celé ľudstvo v podobe kríz rôzneho druhu – ekonomických, politických, hladomorov, pandémií, otepľovania planéty, znečistenia oceánov a mnohých ďalších negatívnych prejavov.

Všetkým je jasné, že ak sa budeme naďalej vyvíjať a správať týmto spôsobom, hrozia nám nielen ďalšie pandémie, ale možno aj ďalšie svetové vojny. Rovnako ako vo filme sa len pozeráme a mlčky akceptujeme to, čo sa deje. Médiá, politici a podnikatelia žijú svojimi príbehmi, s cieľom udržať sa pri moci a pripísať si ďalšie nuly na svoje účty, a tak všetci mlčky sledujeme blížiaci sa dopad meteoritu ega medzi nás všetkých.

Ako zastaviť tento meteorit

Vo filme sa síce nekonal happy end, ale my máme stále ešte šancu. Protesty na uliciach, ani ľahostajnosť k tomu, čo sa deje, nám nepomôžu.

Musíme začať každý sám od seba. Položiť si základné otázky: „Aký je zmysel môjho života? Prečo robím každý deň to, čo robím? Ako sa zapájam do spoločnosti? Je moje správanie prospešné pre ostatných alebo nie?“

Ak sa zastavíme a budeme hľadať odpovede na tieto otázky, začneme s najdôležitejšou zmenou – tou vo svojom vnútri. Potom môžeme spolu s ostatnými ľuďmi začať diskutovať o zmenách, ktoré je potrebné urobiť v spoločnosti. Najskôr jednotlivo a potom všetci spoločne môžeme rozbiť vnútorný meteorit ega, a tým vyriešiť všetky súčasné problémy.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.