Denník N

Zmluva na americký spôsob alebo vakcinačný terorizmus

Neexistuje iný spôsob ako opísať obchodné praktiky firmy Pfizer ako vakcinačný terorizmus, uzatvára www.wionews.com.

Profituje firma   Pfizer z pandémie a na životoch ľudí ?

Nezisková organizácia Verejný občan hovorí, že firma Pfizer môže zakázať vládam zverejniť detaily zmluvy na dodávku vakcín proti Covid 19, ktorú s ňou uzatvorili, zakázať darovanie vakcín, jednostranne meniť časy dodávok bez hrozby sankcií  a požadovať záruky na svoje pohľadávky zo štátneho majetku

https://www.youtube.com/watch?v=nYIJxoh7gqw&list=PLsDwP-a4JVmAXhJC286JS1nqvl6V_e3V9&index=15

Fanúšikovia čierno-bieleho videnia sveta si obľúbili nenávistnú agendu voči všetkým, ktorí majú pochybnosti o hypotézach vyslovených ohľadom prekonania pandémie vakcináciou experimentálnymi vakcínami systémom hlava, nehlava.

Rakúska vláda fandí povinnému očkovaniu. Ale čím vlastne ? Čo nútia ľudí prijímať do vlastného tela formou zákona ?

Slovenská verejnosť má ešte v živej pamäti cirkusády okolo vakcíny Sputnik a výhrad ŠUKL-u na čele s jeho šéfkou, za ktoré si vyslúžila neokrôchané útoky  zo strany vtedajšieho premiéra, ktoré medziiným vyústili do zverejnenia zmluvy medzi SR a farmaceutickou firmou dodávajúcou túto vakcínu. Vytýkali sa kadejaké nedostatky v dodaných podkladoch potrebné na to, aby ŠUKL mohla povedať, že vakcína je bezpečná.

Europoslanci požiadali o zverejnenie zmluvy, ktorú uzatvorila EÚ s firmou Pfizer ( že by to bola firma z USA ?) na dodávku vakcíny proti Covid 19. Dočkali sme sa cynického divadla, v ktorom nám boli sprístupnené vyčiernené strany formátu A4 a zopár riadkov nevýznamných dojednaní.

Nuž keď nám, Európanom,  Pfizer sprístupnil informácie, aké sprístupnil, je možné, že EÚ pristúpila na také „výhodné“ podmienky, aké boli napríklad vnútené vládam Brazílie, Argentíny, Kolumbie a iným na svete.

Združenie Verejný občan (Public Citizen) sa dostala k  niekoľkým návrhom  zmlúv spoločnosti Pfizer. Zmluvy ponúkajú vzácny pohľad na moc, ktorú farmaceutická spoločnosť získala, aby umlčala vlády.

Šíritelia nenávisti voči neočkovaným v spoločnosti ich obviňujú z toho, že nie sú solidárni, že z obavy pred vedľajšími rizikami vakcín, ohrozujú verejné blaho, ťažkým priebehom choroby zaťažujú zdravotníctvo  a kvôli nim sa nedosiahla kolektívna imunita, vyslovená síce ako viac  nereálna  hypotéza, ale títo sú na vine tomu, že si nežijeme tak, ako pred vypuknutím pandémie.

Údajná nemorálnosť počínania neočkovaných bledne popri praktikách využívaných farmaceutickými firmami. Dych vyrážajúce zisky farmaceutickej firmy Pfizer, ktoré trhla na nešťastí celého ľudstva, široko ďaleko prekonávajú všetko, čo radíme medzi najodpornejšie prejavy neľudskosti a chamtivosti.

Firma Pfizer ukázala ako je možné maximalizovať zisk a profitovať na, podľa niektorých,  najhoršej kríze verejného zdravia za celé storočie.

Nižšie uvádzam šesť príkladov z celého sveta o nekalých obchodných praktikách firmy Pfizer ako ich priniesla   WION news.

1) Pfizer si vyhradzuje právo umlčať vlády, núti vlády nehovoriť o zmluve uzatvorenej s Pfizerom. Zo zmluvy s brazílskou vládou sa dozvedáme, že  brazílskej vláde sa zakazuje urobiť akékoľvek verejné vyhlásenie  ohľadne článkov zmluvy  alebo komentovať zmluvné vzťahy s firmou Pfizer bez predchádzajúceho písomného súhlasu  spoločnosti. Brazília nesmie hovoriť o zmluve s Pfizerom, kým  nedostane písomný súhlas od firmy Pfizer. Je to súkromná spoločnosť, ktorá si v zmluve vyjednala neporovnateľne silnejšie postavenie ako vláda štátu, ako druhý zmluvný partner.

2) Pfizer kontroluje darovanie vakcín pre krajiny, ktoré si ich nekúpili .Pfizer rozhodne, kam vakcíny pôjdu. Pfizer rozhodne kto dostane vakcínu, nikto nesmie Brazílii darovať vakcínu, nikto ju nesmie dostať, kým si ju nekúpi. Ak by vláda porušila zmluvu, Pfizer ju môže okamžite vypovedať a následne žiadať od brazílskej vlády zaplatiť cenu všetkých zmluvou dohodnutých dávok, aj keď žiadne nedostane.

3) Ak bude  Pfizer obvinený z porušení práv duševného vlastníctva ohľadne technológie na výrobu vakcíny, zodpovednosť preberajú  vlády nie Pfizer. Ak  niekto obviní Pfizer z krádeže  technológie na výrobu vakcíny, z krádeže duševného vlastníctva, vláda je nútená brániť Pfizer v súdnom spore. Najmenej 4 krajiny už boli donútené obhajovať Pfizer. Zmluvy presúvajú zodpovednosť za akékoľvek porušenie duševného vlastníctva  zo strany firmy Pfizer, na vládu, ktorá vakcíny kúpila. Výsledkom je, že podľa zmluvy môže Pfizer použiť duševné vlastníctvo kohokoľvek, ktoré sa mu páči – z veľkej časti bez následkov. Jednou z obetí je Kolumbia. Ich farmaceutická firma sa obrátila na súd a obvinila Pfizer z porušenia ich patentu na výrobu vakcíny. Na súde namiesto Pfizeru bojuje za túto firmu, ako žalovaná strana, kolumbijská vláda. Je to kolumbijská vláda, ktorá sa bráni namiesto  Pfizeru a  za jeho správanie, a keď prehrá, bude platiť náhradu škody a trovy namiesto firmy Pfizer.

4) V prípade sporov medzi vládami a firmou Pfizer  rozhodujú súkromní rozhodcovia, nie súdy, spory sa rozhodujú neverejne. Čo ak by chceli vlády odstúpiť od tejto nevýhodnej zmluvy ?  Nepredstúpia pred súd, ale pred tri súkromné rozhodcovské súdy v New Yorku  a budú rozhodované podľa práva štátu New York a nie podľa práva štátov, ktoré vakcínu kúpili.

5) Pfizer môže ísť po štátnom majetku, aby si zaistil svoje pohľadávky. Ak štát prehrá spor s firmou Pfizer, táto si zabezpečila svoje pohľadávky štátnymi účtami v zahraničných bankách, iným majetkom v zahraničí, investíciami v zahraničí, obchodnými aktivitami, vrátane letových spoločností, ropných spoločností, vojenskými základňami a iným majetkom  štátov.

6) Jedine Pfizer má právo robiť  kľúčové rozhodnutia ohľadne vakcinácie. Stanovuje časy doručenia vakcín, ich množstvo a nákupné ceny. Čokoľvek  zmení, musí vláda akceptovať. Pfizer nenesie zodpovednosť za škody spôsobené  vedľajšími účinkami vakcín, toto všetko preberajú na seba  vlády.

Takéto obchodné praktiky farmaceutickej firmy, ktorá ani neuvažuje o solidarite s trpiacimi ľuďmi na celom svete,  sa nazývajú nielen vydieraním vlád a vakcinačným terorizmom, ale aj bezohľadným koristením z nešťastia iných.

Ak k tomu pridáme informáciu o tom, že USA financovali výskum koronavírusu so spike proteínom, ktorý sa vloží do vírusu a pozoruje, či sa naviaže ľudské bunky, ktorý prebiehal vo Wuhane, aký obraz sa pred nami začne vynárať ?

Kým Pfizer nezverejní zmluvy, ktoré sa politici ( tí čestnejší ?) cítili byť  v dôsledku šírenia vírusu a strachu, ktorý to vyvolalo nútení podpísať, alebo motivovaní inak, nie je možné vylúčiť, že vyššie popísané zjavne nevýhodné a škandalózne zmluvné podmienky akceptovala aj EU.  Uzatvorenie takejto nevýhodnej a hyenistickej zmluvy neospravedlňuje ani pandémia. Naopak vnucovanie takýchto podmienok v tiesnivej situácii zo strany farmafiriem je možné kvalifikovať ako zneužívanie tiesnivých podmienok druhej zmluvnej strany na uzatvorenie nevýhodnej zmluvy.

Že by peniaze na nezmyselné projekty plánu obnovy, mali byť požičané za nevýhodný úrok práve z peňazí, ktoré zarobili farmaceutické firmy na našom nešťastí, ktoré bolo možno vyvolané umelo ?

Obyčajný človek sa nemá právo toto dozvedieť a nemá právo ani klásť otázky. Ale nemýľte sa. Podpis takejto zmluvy nijako nesúvisí so šikovnosťou právnikov firmy Pfizer. Je to agresívna obchodná praktika a sprosté zneužitie situácie, jednanie z pozície sily, nič viac a nič menej.

Ale obyčajný človek má  držať hubu a krok, veď USA ponúkajú len výhodné zmluvy.

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..