Denník N

Buďme teda naozaj priateľskí a zavolajme sem občanov USA

Premýšľam, aký názov dať tomuto blogu. A keďže práve teraz počúvam Rádio Devín, kde veľmi zaujímavo hovoria o stredoveku na Slovensku, ako sa osídlovaľo za „Ladislava Kumánskeho“ v 13. tom storočí a padla taká myšlienka, áno, nemusí byť pravdivá, ale taká je veda, že vedec, či filozof dá otázku a v určitom „ošiali poznania“, či „radosti zo žitia“. toho skutočného, objavovania a bádania, hľadá odpovede.

Tvorí si teórie, hypotézy, interpretácie toho, čo skúma, toho, čo ho v určitej intencionalite jeho vedomia, zaujalo.

Teda možno takto „zložito“ som chcel upozorniť na jednoduchú slobodu myslenia, ako možnosť a právo, že to teda nie je dezinformácia, keď rôzni ľudia majú rôzne teórie, dnes, mám ten dojem, že sa toto slovo (dezinformácia) používa v rámci ostrakizovania „súpera“, či iného občana s rovnakými právami, aké má on sám, v rámci politického boja.

Je to podľa mňa prípad deštruktívneho riešenia konfliktov, kedy konflikt ako taký sa neberie za príležitosť k zmene, ale k tomu, aby sme „zničili“ súpera. To sa nikdy nikam nedostaneme…

A teda vrátim sa k tej myšlienke“ priateľského pozvania občanov USA k nám“, do krajiny mlieka a vína.

Teda práve v rádiu preberajú rozdiel medzi kolonizáciou a pozvaním iných vyspelejších k nám. Niekedy išlo o zlepšenie stavu žitia v úplnej divočine.

Ako v prípade Spiša, keď sem prišli prisťahovalci z „Nemecka“. Hovoria, že sa objavilo Slovensko i takom „Taliansku“, ako „Klondike, Yukon“ v 19. – tom storočí. Hovorí prof. Šedivý a jeho kolega v tej relácií…

Dostávali privilégia, prinášali s vlastnou správou mesta, s určitým poriadkom, systémom (richtár, …) „pridanú hodnotu“. Slovensko bolo spoznávané ako krajina s bohatými nerastnými surovinami (meď, striebro, zlato, drevo, kameň…). Bratislava mala právo mať prístav, vinárske privilégia v tejto feudálnej spoločnosti. „Mestský „duch“ oslobodil“.

A teda, koniec úsudku je v tom, že je rozdiel, keď sem príde vojak (má povinnosť plniť príkazy v záujme svojej krajiny) a ak sem príde občan inej krajiny, ktorý má privilégia, lebo môže priniesť rozvoj (progres)…

A tak, to je ten nápad, pokojne, nech sem príde hoc i 40 000 občanov USA a nech tu podnikajú, vzdelávajú, nech prinesú „svieži vietor“.

Teda prof. Juraj Šedivý a Martin Štefánik (a Peter Turčík) boli v tej relácií, končí a predstavil pán hostí…Je to skvelá relácia, odporúčam….

A prečo to tu píšem?

No upratujem ten náš priestor, ktorý máme na kultúru a komunitný život, keďže som dosť používal priamočiarú pílu a robil prívod vody, kuchynský dres, batériu… a tak…

Našiel som tu odznak „Nedajme si zobrať 17. november“. Našiel som tu i našu zástavu… a i určitý prvok so šnúrkou, dar pre naše akcie od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku…

Teda v pripomienke toho, čo som dával pár blogov späť, kedy pán hovoril o tom, čo je prejav hlúposti (tým nechcem vzbudiť dojem, že ja nie som hlúpy (veď jeden z argumentov je i fakt, že sem vôbec píšem blogy (:-)). (Dodatočne poznámka: Tu som sa spätne vrátil k textu a opravil po sebe preklep. Bol dosť unikátny: „že ja nie som hlúpi“ (!, nominatív, vzor chlap…:-). Teda len pripomeniem, že naozj to, čo píšem, je na jeden „šup“ a snažím sa o sformulovanie myšlienok a niekedy štylistika či iné veci, preklepy…sa udejú… Ide i o určitý prístup k písaniu, priam „surrealistický“, o určitú formu i automatického písania…ale, ak ovidno, niekedy si to po sebe prečítam…i tý rastiem…).. Prejav hlúposti môže byť ten úsudok, že si myslím veľmi presvedčivo, že má pravdu. Nejak sa nechám potvrdzovať životom v svojej „bubline“, názory, ktoré potvrdzujú ten môj, vyhľadávam… a podobne.

Teda, môžu mať ľudia dojem, že som nepriateľ a nie som „dobrý“ (nie som ako oni, múdry, som „iný“). (Dodatok, poznámka č. 2: Tiež dva preklepy, nominatív, vzor chlap opravene…:-)). A je veľmi fajn byť „iný“, sám sebou, tvoriť si svoj život, uskutočňovať ducha, dušu, slobodu…tvorivo…rásť…o tom je naša myšlienka, ktorú realizujem už pár rokov, ktorá dáva jedinečné skúsenosti, zážitky, radosť i starosť (i konflikty – možnosti rásť…). (Dodatok, poznámka č. 3 – som iný…(:-)), …no a čo…).

A teda, ako „filozof“ i „kouč – začiatočník“, človek, ktorý sa roky venuje skúmaniu myšlienky mieru, človek, ktorý možno (v minulosti) trápne, spomínal túto tak torchu i sprofanovanú tému…teda zamýšľam sa nad myšlienkou: „Čo je to násilie?“. „Čo je nenásilie?“ Čo je teda v skutočnosti „Verejnosť proti násiliu?“

Je, či nie je, násilie, keď niekto sa tvári, že je demokrat, lebo dostal od väčšiny voličov, občanov SR, dôveru (možno i na základe toho, že tvoril „hmlu“, ilúziu, klam…manipuláciu, dojem,,,povrch, populizmus…) a teda tento, kto má moc a ďalej „až obludne“ deformuje verejný diskurz, verejnú mienku a náladu v spoločnosti povie, že on nebude diskutovať s občanmi (on nebude počúvať ani odborníkov, nebude ani využívť legálne inštitúcie, ktoré by jeho konaniu mohli dať aspoň zdanie legitimity)???

Prečo niekto, politik – akože odborník, hovorca za jednu stranu v deštruktívnom konflikte, si môže dovoliť pomenovať jednu stranu konfliktu v správe vecí verejných, ako „nesystémové“ strany, keď jednoznačne idú – aspoň oni – podľa zákona? Je to preto, že paradoxne v rámci klasického deštruktívneho vedenia konfliktov si všímam jeho meno, jeho stigmu? Prestal byť daný politik občanom SR? Môžem teda používať jeho osud, život v čase a v priestore, ako nejakú komiksovú figúrku na šachovnici intríg, manipulácií a svojich záujmov, aby som občanov, väčšinu stále viac a viac emočne „vybičoval“? Môže demokrat porušovať zákadné ľudské práva občana SR, len preto,  aby plnil svoje „ušľachtilé“ ciele? Môže byť cesta do pekla vedená dobrými úmyslami? Môžeme si spomenúť pri tom, čo sa tu deje na osud literárnej postavy „Raskoľnikova“ z románu Zločin a trest? Kto náhodou nečítal, namyslený intelektuál zo svojej perspektívy – z pozície mladosti a študentstva – sa zamýšľal nad spoločnosťou a rozhodol sa, že bude trestať. Zobral sekeru a spravil vraždu Sankt Peterburgu…krásne vykreslené psychologické motívy, poryvy v románe (F.M. Dostojevskij).

Tak len toľko, hovorí sa o upokojovaní nenávisti, ukazuje sa pritom zas len na jednu stranu (ktorá je „nesystémová) a má jej politická štruktúra po celom Slovensku riadne pobočky, členstvo, prácu…(čím ju nechcem hájiť – ale žiaľ, pomery v SR sú také, že pragmaticky sa rozumný – a uvedomelý občan SR – musí rozhodnúť pre cestu poriadku, zákona, rešpektu…voliť tých, ktorí majú väčšinovú podporu všetkých vrstiev obyvateľstva – a nie tých (poučení z vývoja), ktorých tu „vykultivovali“ v nejako pohári od sterilizovanej zeleniny (čalamády napríklad) „niekto“, ako nejaký vírus, sekvenciu v nejakom možnom či nemožnom laboratóriu…s cieľom raz získať moc a potom, v druhom prípade, získať slávu, patent…a zas moc a peniaze…sa spamätajme…používajme rozum, oči, uši, kritické myslenie…pozrime sa, kto stojí na druhej strane palice…

A teda k tej EÚ, No áno, buďme radi, že sme v EÚ.

Je možné, že tá zmluva, ktorá je akože OK, prináša nedovolené výhody v dovoze tovaru a služieb (mimo systém práva EÚ)???? A keď bude mať niekto v ponuke lacnejší tovar, keď prípadne bude „na čiernom trhu“ ponúkať napr cigarety, alkohol, PH, …či i niečo iné…bude sa to páčiť tým, ktorí tu podnikajú podľa pravidiel slobodného trhu????

Kto bude platiť potom sankcie, keď SR EÚ  zažaluje??? Pani prezidentka SR? Pán premiér SR??? Alebo občania sa poskladajú???

A keď nám tu prípadne voľne budú pôsobiť určité osoby? No mne osobne to pripomína úvod románu Pán prsteňov, keď na koňoch muži v čiernom naháňali Froda…Kto zistí, kto čo sem dovezie? Kto zistí, či nám zazvonia pri dverách Panpulóni, ktorí majú čierne košele, …alebo nejakí „povstalec“ vo výcviku, ktorý si ide získať dôveru alebo, ktorý robí „záverečnú skúšku“ a niekoho príde hoc (možnosť) podrezať??? Kto potom nasadne do auta a bezpečne sa vyvezie do zahraničia? Je toto vôbec normálne, čo sa tu deje?

Ako nás bude SR chrániť??? Tak, že potom, keď sa u niekoho nájde nejaké droga, či „obohatený urán“ či niečo iné, že potom sa niekto spamätá a vytvorí si „vyšetrovaciu verziu“, že možno, tu v SR, niekto nesplnil informačnú povinnosť a neoznámil NR SR, že sem ide doviesť napr ten urán, či heroín..

.A potom my si s priateľmi pôjdeme sadnúť a budeme to riešiť (Ako predpokladá zmluva – to myslíte vážne???!!!) …lebo na súd to už dať nemôžeme, tak sa vopred vzdávame svojich práv…

A tak by zmluva mala byť už z tohto dôvodu absolútne neplatná…Ako sa môže niekto vopred vzdať svojich práv????

JE normálne, nenásilní (či násilné), že niekto si robí imidž demokrata a bráni v tejto VÁŹNEJ veci občanom SR – vo vlastnej krajine, kde sú oni ozajstní nositelia moci – vyjadriž sa v referende????

TO kde sme???

Normálne si nalejme čistého vína a povedzme si svorne:

ODSTÚPTE – je to ŠKANDÁL!!!

Ja som za priateľský prístup, pozvime sem i občanov USA, i Francúzov, i Nemcov…nech tu žijú, podnikajú…v mieri – ako píše i Ústava SR v preambule (mierová spolupráca s demokratickými krajinami – nie vytváranie podmienok pre vedenie vojny (na našom území – lebo podpis tejto dohody je vlastne to, že sme za vojnu na našom území, so všetkými následkami, ktoré rozumní a dospelí predstavitelia štátu SR musia predpokladať…so všetkým utrpením civilného obyvateľstva, so zničením infraštruktúry, miest a dedín, s následnou neskoršou potrebou obnovy, zadlžovania, …či čerpania úverov od priateľov…

Normálne odstúpte a vy, čitatelia (niektorí z vás) prestaňte súdiť iných, prestaňte sa smiať, začnite uvažovať samostatne, začnite myslieť…vnímajte svoje srdce…svedomie, hlas vnútra…očistite si prípadne dušu….lebo i vy, vaše mlčanie, i Vás robí zodpovednými…

Kde budú žiť vaše deti? A ako? Podľa toho, kto je silnejší, tak budú i oni uvažovať i konať? A kde budú mať tú slobodu??? A čo ak ich život im niekto ohrozí??, Čo budete robiť potom? Teraz treba konať, keď tá škandalózna zmluva sa ešte neprijala! Buďme za mier, ľudia mieru…!  Mor ho, …kto kradmou rukou siaha na tvoju slobodu…a čo i dušu dáš, v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom…. (parafráza…som ozaj nahnevaný, spravodlivo nahnevaný!!!).

Fotky sú len ilustračné..je tu i Caesar, nedoriešená, nedokončená soška, ..kocky sú hodené…vravel…

ja som OK..
ilustračná práca, vizál, z akcie o násilí v Petržalke, na poučenie z histórie…som to dnes našiel pri upratovaní….tzv. pracovné tábory pre väzňov z Maďarska (popri hrádzi ich bolo niekoľko, vznešené ideí a nakoniec rerálna smrť pre stovky ľudí s etnický pôvodom, vinou z titulu rasy…) sa spamätajte…neverte rečiam, čítajte zmluvy s porozumením…to nás učia v škole…
hej ,este nedokoncene….rezbarcenie ,ako investovany cas a energia na premyslanie…a na neskorsie blogy…:-) Ako hovoril v roku 2019 historik D. Kováč na našej akcií na vojenskom cintoríne pre obete prvej svetovej vojny, v Petržalke, buďme ako ten list ginko bilobe, majme pamäť, a majme to spojenie s inými, rozprávajme sa, hľadajme porozumenie, i keď hovoríme inými jazykmi…nie ako my dnes, keď v jednom jazyku sa dvaja nevedia dohodnúť na to, čo je myslení textom v danej zmluve, čo z toho vyplynie… Prečo sme tu? Sme spôsobilí? Sme jednineční? A či píšeme jedným perom? Máme sen?….to sú formulky z teórie osobnostného rozvoja, i koučingu, i humanitný smer psychoterapie…
kresba J. Hollého, križovatky, i stromy poznania pre Petržalku…
tzv .SLovenská liga v USA..počuli ste o nej? A čo keby sme sa spýtal inašich krajanov v USA, čo si myslia o možnej vojne? Že ich vlasť sa potenciálne raz zmení na jednu rádioaktívnu jamu NA základe rozhodnutia našich elít – o nás bez nás…(Verejnosť priti násiliu (?? Kedy? Kde? a Prečo? Prečo vtedy áno? A dnes nie? Nemáme už verejnosť? V republike? v res publice – vec verejná už nie je)?

Teraz najčítanejšie