Denník N

Ulica Dr. Jozefa Tisu a §30g zákona o obecnom zriadení

Pri cestách po Nemecku ani Rakúsku som nikde nevidel „Adolf‑Hitler‑Straße“. Na Slovensku však ešte aj v roku 2022 existuje ulica „Dr. Jozefa Tisu“. Jej existencia dokazuje zlú úroveň vzdelania a neznalosť histórie starostu a poslancov obce Varín.

To že Jozef Tiso bol prezidentom Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 je všeobecne známe.  Známe je aj to, že bol odsúdený Národným súdom v Bratislave na trest smrti. Trest bol vykonaný 18. apríla 1947. Celý rozsudok si môžete pozrieť na internete:  https://historyweb.dennikn.sk/uploads/files/58_tiso-zmenseny.pdf.

Zdá sa, že väčšine obecného zastupiteľstva a starostovi Varína existencia ulice tak nejako nevadí.  Mala by. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení totiž určuje, ako sa označujú verejné priestranstvá a ulice. V § 2b ods. 3 zákona sa doslova píše

 

Zákon o obecnom zriadení teda jednoznačne určuje, že ulica „Dr. Jozefa Tisu“ existovať nemá a nemôže. Ale to by sme nesmeli byť na Slovensku. Od roku 2015 je starostom Varína Ing. Michal Cvacho.  Starosta je štatutárom obce a jej najvyšším predstaviteľom.  Tak som sa v piatok rozhodol napísať mu mail.  Aby sa dozvedel, čo sa píše v zákone, ktorý by mal  po tých rokoch ako tak ovládať.  Nepopieram, že v § 30g zákona o obecnom zriadení sa píše „Na názov ulice alebo iného verejného priestranstva podľa § 2b ods. 3 určený do 30. novembra 2020 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“ Lenže na rozdiel od iných viem aj to, koho meno sa nachádza na prvom mieste pod vládnym nariadením z 18. apríla 1939 č. 63/1939 Sl.z. o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach.

Ak typujete, že je to „Dr. Tiso“  máte  bingo. Skôr, ako sa  Jozef Tiso stal prezidentom, vykonával od 14. marca 1939 do 26. októbra 1939 aj funkciu predsedu vlády. V spomenutom nariadení vlády sú okrem iných aj takéto ustanovenia „Advokát-žid smie zastupovať len stránku – žida, okrem prípadu, že by v obvode okresného súdu, kde má sídlo, nebol iný advokát, ktorý by mohol stránku zastupovať.“  Brániť názov ulice pomenovanej po Jozefovi Tisovi mi preto príde celkom diplomaticky povedané, ako prejav značného stupňa kohútizmu (kalkujte do chorvátštiny). Pomenovať ulicu po Jozefovi Tisovi uráža mravnosť a náboženské cítenie aspoň časti obyvateľov Slovenskej republiky.

Starosta a poslanci obce Varín by sa konečne mali prestať (jednou s výnimkou) hrať na obecných prostáčikov a ulicu premenovať všeobecne záväzným nariadením.  Na výber bude podľa môjho názoru celkom dosť možností. Len si dovolím poprosiť vynechať z poolu historických osobností Otomara Kubalu, Jozefa Rojka, Rudolfa Potroka, Lea Buntu, Jána Knapeka, Mikuláša Spišiaka, Vendelína Kolenu, Otta Kloza, Karla Friedricha von Pückler-Burghaus a Hermanna Höffleho. Ak je totiž niekto schopný brániť ulicu Dr. Jozefa  Tisu skoro 75 rokov po jeho poprave, potom je schopný brániť aj názov „Adolf‑Hitler‑Straße“, ak by niekde existovala.

Len tak pre istotu som kópiu mailu poslal aj do podateľne Okresnej prokuratúry v Žiline. Prokuratúra totiž podľa zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov aj orgánmi obce.  Tak uvidíme čo sa bude diať. Mne by sa  napríklad páčila novela zákona o obecnom zriadení, ktorá by zrušila jeho §30g.  Aby sa už vo Varíne nemohli na nič vyhovárať.

Malá záverečná poznámka pre milovníkov gramatiky, takzvaných gramatických nacistov. Je pravda, že v súčasnosti sa mužské priezviská zakončené na -o, ako Fico či Tiso, skloňujú podľa vzoru chlap. V genitíve aj v akuzatíve jednotného čísla majú pádovú príponu –a, teda Fica, Tisa.  Názov „Ulica Dr. Jozefa Tisu“ však vychádza z historických dokumentov. Takto je jeho meno vyskloňované aj v enunciáte rozsudku:

 

P.S.: Upozornili ma na zápisnicu z obecného zastupiteľstva vo Varíne.  Názor si urobte sami:

Teraz najčítanejšie