Denník N

Učím sa od detí: „Čo je to tajomstvo?“ – pokračovanie

Foto: Martin Dubovský
Foto: Martin Dubovský

Vytvorili sme si dojem, že o narodení dieťaťa vieme všetko, že si to môžeme naplánovať ako ďalší projekt.

Moja priateľka sa ma spýtala, čo som vnučke odpovedal na jej otázku o tajomstve v predošlom blogu. To zostane ešte chvíľu tajomstvom. Vďaka tomuto podpichnutiu som si ale uvedomil, že podľa mňa jedno z najväčších tajomstiev na tomto Svete je DIEŤA.

DIEŤA Tajomstvo a Dar.

Mladá žena pri káve hovorí kolegyniam, že teraz bude robiť na jednom dvojročnom projekte a potom bude mať dieťa. Vytvorili sme si dojem, že o narodení dieťaťa vieme všetko, že si to môžeme naplánovať ako ďalší projekt. Niekedy sa zdá, že sa o tom, že chceme alebo nechceme mať dieťa, bavíme ako o práve na dieťa (či už ho mať alebo nemať).

Áno, všeličo o tom vieme, všeličo sa pokúšame pri oplodnení, alebo odplodnení ovplyvniť. Ale potom príde realita a dieťa príde neplánovane skôr alebo totálne nevhod alebo neprichádza a neprichádza, aj keď by sme veľmi-veľmi chceli. Keď aj vytúžené dieťa prichádza, ako sme si to predstavovali, tak nevieme, či to bude dievča alebo chlapec. Nevieme a tŕpneme či bude zdravé. Ako bude vyzerať, na koho sa bude podobať. Vtedy zisťujeme, že to v rukách nemáme.

Príbehy o tom, ako to v rukách nemáme, počúvame od túžiacich rodičov v Návrate denne. A denne k nám prichádzajú príbehy detí, ktoré sú tu a sú samé, bez rodičov. A my sme jedni z tých, ktorí sa pokúšame do tých príbehov vstúpiť a nájsť rodičov pre dieťa. Pokúšame sa prepojiť príbeh dieťaťa a príbeh jeho potenciálnych rodičov.

Pri osobných stretnutiach nám s láskavým úsmevom profesor Zdeněk Matějček hovoril, aby sme pri týchto snahách mali veľkú pokoru, pretože pri tom kafreme Pánu Bohu do remesla. Toto mi stále znie v hlave. Ako nebyť sociálny inžinier. Ako rešpektovať primeranú mieru tajomstva, ľudskosti, nádeje, intuície a vzájomného dávania a odbornosti zároveň.

„Tajomstvo je, keď niečo je, niekto o tom vie a my ešte nie,” bola odpoveď vnučke.

„Aj tvoj milovaný a očakávaný maličký brat je tajomstvo a dar.”

Každé dieťa je tajomstvo a dar.

 

Marek Roháček, predseda Návrat, o. z.

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.