Denník N

Môže sa Košická záchranka uchádzať o eurofondy, podnikať a iné, aj keď asi nespĺňa zákonné podmienky?

K tomu je ťažko už niečo dodať. Iba ak – čelom vzad a odchod !

Minister zdravotníctva p.Lengvarský v lete 2021 dosadil dočasne do čela Záchrannej služby Košice bývalého vojaka p. Kožuška. To „dočasne“ mu v decembri 2021 predĺžil v transparentnom“ výberovom konaní, kde údajne posudok napísal aj ten, čo na pohovore ani nebol, aj keď toto neumožňujú ani vnútorné smernice (viď predchádzajúci článok). Vadí to niekomu ? Asi nie. Veď vyhral ten správny.

A viete, čo by sa asi stalo, keby ste priamo ministrovi poslali sťažnosť, napríklad na nejaké podozrenie z porušenia zákona či nehospodárneho nakladania s majetkom a financiami štátu? Odpíšu Vám, že Vašu sťažnosť odkladajú, lebo sa Vás to netýka, čo Vám aj na 2 strany právne odôvodnia, namiesto toho, aby sa poďakovali za podnet a že Vás budú informovať o jeho šetrení. Na tomto ministerstve je možné všetko. Predsa nebudete niekomu kaziť rozbehnuté kšefty !

Záchranná služba Košice ako štátna príspevková organizácia je financovaná štátom, ale aj z iných zdrojov či eurofondov, a preto musí byť zaregistrovaná v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len register).

No a čo vlastne urobil víťaz výberového konania?

Najprv sa konečne po 6 mesiacoch (a nie hneď po ujatí sa funkcie v lete 2021 v zmysle zákona) zaregistroval v Registri ako koncový užívateľ výhod, ale to len na 4 dni……a potom po 4 dňoch vymazal úplne všetko a aj seba.
Urobil výmaz košickej záchranky z Registra partnerov verejného sektora, kde musí byť evidovaná. Čiže pravdepodobne ďalší počin nie v súlade so zákonom.

Ako bude teraz fungovať košická záchranka ďalej?
Ako bude financovaná ?
Nedochádza dnes k čerpaniu niektorých financií v rozpore so zákonom ?
Môže vôbec realizovať podnikateľskú činnosť ?
Uchádzať sa o peniaze z plánu obnovy?

Nie sú týmto výmazom niektoré zmluvy neplatné, v ktorých záchranka vystupuje ako subjekt zapísaný v Registri povinne zo zákona? Zaujíma vôbec na ministerstve či medzi poslancami NRSR toto košické kocúrkovo, ktoré je stále viac a viac zadĺžené?

Teraz najčítanejšie