Denník N

Daňové priznanie v roku 2022 – čísla sú už známe

Každoročná povinnosť väčšiny ľudí sa pomaly, ale isto blíži. Kto sa rozhodne podať daňové priznanie v roku 2022 s predstihom, vyhne sa zhonu a stresu v marci. Čísla pre tento rok sú už známe, takže nie je na čo čakať!

Kto musí podať daňové priznanie v roku 2022?

Daňové priznanie 2022 – teda za príjmy v roku 2021, musí podať každá fyzická osoba, ktorá:

  • dosiahla v roku 2021 zdaniteľné príjmy vo výške 2255,72 € a viac,
  • celkové zdaniteľné príjmy FO v roku 2021 síce nepresiahli sumu 2255,72 €, ale daňovník vykazuje stratu,
  • okrem príjmov zo závislej činnosti mala aj iné druhy príjmov (napr. zo živnosti, z prenájmu nehnuteľností a pod.)
  • alebo ju k tomu vyzve daňový úrad.

Termín podania v roku 2022

Tento rok vychádza termín podania daňového priznania štandardne na 31. marec (štvrtok). V prípade, že požiadate o odklad daňového priznania, môžete ho podať až do 30. júna. Ak ste mali aj zahraničné príjmy, dokonca až do 30. septembra.

Aké sú spôsoby podania daňového priznania?

Po správnom vyplnení tlačiva, či už online alebo na papieri, môžete daňové priznanie následne podať už aj elektronicky (aj keď nie ste živnostník), poprípade poštou alebo osobne na daňovom úrade.

S vyplnením tlačiva vám pomôže šikovná aplikácia Mojedane.sk, ktorá vás prevedie celým procesom, upozorní vás na možné chyby či chýbajúce políčka.

Kedy nemusíte podávať daňové priznanie?

V niektorých prípadoch vám nemusí vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie. Váš celkový zdaniteľný príjem môže byť nižší ako minimálna suma pre vznik daňovej povinnosti, napr. ak ste boli časť roka nezamestnaný, ste študentom alebo dôchodcom s príležitostným príjmom, počas roka ste odišli na rodičovskú dovolenku alebo ste sa z nej vrátili, prípadne ste si neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňové bonusy na deti.

Pozor, práve v týchto spomenutých prípadoch vám ale často môže vzniknúť nárok na vrátenie daní, ktorý získate len podaním daňového priznania.

Teraz najčítanejšie