Denník N

Peter Šinály si programom sám prešiel a dnes vyberá nových účastníkov: Aké sú nevyhnutné atribúty kandidátov a z čoho pozostáva výberový proces do programu Teach for Slovakia?

Vízia Teach for Slovakia – “aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť” – pre mnohých možno vyznie utopisticky, avšak, pre istú skupinu ľudí táto vízia predstavuje výzvu, ktorej chcú byť súčasťou. Práve na takýchto jednotlivcov – ľudí s potenciálom úspešne pomáhať meniť nefunkčné štruktúry slovenského vzdelávacieho systému – sa Teach for Slovakia sústreďuje. Čo konkrétne si má záujemca o leadership program predstaviť pod pojmom “potenciál meniť školstvo” nám v tomto rozhovore upresní Peter Šinály – absolvent leadership programu z ročníka 2018 a dnes už aj vedúci mentorov a súčasť tímu, ktorý uchádzačov do programu vyberá.

Kto je Peter Šinály?
Peter vyštudoval politické vedy na univerzite vo Viedni a počas štúdia absolvoval pobyty v Prahe a Tallinne. Pracovne vycestoval aj do USA a na Cyprus a odbornú prax nadobudol na európskych oddeleniach Viedenského magistrátu a Ministerstve dopravy Slovenskej republiky. Petrovou motiváciou prihlásiť sa do leadership programu Teach for Slovakia bola možnosť obohatiť slovenský vzdelávací systém o jeho skúsenosti zo zahraničia.V programe pôsobil na ZŠ Komenského vo Svite, kde učil chémiu a nemčinu. Ako triedny učiteľ sa venoval zmiešaným triedam 7.- 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia. Dnes, Peter pracuje pre Teach for Slovakia ako vedúci mentorského tímu a zároveň sa podieľa aj na nastavovaní výberového procesu do leadership programu.


Potenciálny účastník leadership programu Teach for Slovakia musí spĺňať niekoľko základných podmienok. Najdôležitejšou je ukončený druhý stupeň vysokej školy, no prihlásiť sa môže už pred štátnicami. Úspech vo výberovom konaní nie je obmedzený vekom ani druhom vyštudovaného odboru. Ako by si pomenoval ďalšie nevyhnutné atribúty úspešného kandidáta?

V prvom rade by som povedal, že naši kandidáti a kandidátky potrebujú víziu. Chceme sa dozvedieť, čo chcú dosiahnuť a čo sú ich konkrétne ciele. Teach for Slovakia nie je program, ktorý hľadá (len) učiteľov. Naopak, hľadáme ľudí, ktorí nám pomôžu posunúť školstvo k lepšiemu. Preto je úlohou kandidáta/kandidátky vysvetliť nám ako k tomu v budúcnosti prispeje.

Druhý atribút, ktorý by som od našich kandidátov a kandidátok očakával je vytrvalosť, dnes sa používa aj populárny pojem “reziliencia”. Tie dva roky na škole, kedy sa človek učí za behu, zatiaľ čo očakávania z každej strany sú veľké, vedia byť naozaj náročné. Kto chce tieto dva roky zvládnuť, ten sa musí vedieť vysporiadať s náročnými situáciami a prijať, že aj zlyhania sú niekedy v poriadku.

Spomedzi všetkých ďalších dôležitých vlastností, ktoré by som mohol vymenovať, ešte vyzdvihnem, že účastník/účastníčka Teach for Slovakia by mal/a byť tímovým hráčom. Leadership program Teach for Slovakia je aj o vytváraní pevných komunít. Teach spája ľudí s podobnými hodnotami a cieľmi, ktorí vedia spolupracovať, podporovať sa a následne spolu tvoriť projekty, ktoré posúvajú naše školstvo vpred. Našu vysnívanú zmenu dosiahneme len spoločne.

O Leadership program Teach for Slovakia sa za posledných osem rokov od jeho počiatku na Slovensku zaujímalo cez tisícpäťsto uchádzačov. Avšak momentálne má program len okolo 76 absolventov (ambasádorov). O čom podľa teba hovorí táto štatistika?

Myslím, že tieto čísla dokazujú, že nám naozaj záleží na tom, aby sme do programu vybrali správnych ľudí. Konkrétne šikovných jednotlivcov, ktorí preukazujú potenciál naplniť našu víziu. Ľudí, ktorí nám dokážu, že tieto dva roky v slovenskom školstve plnohodnotne zvládnu. Preto je náš výberový proces naozaj komplexný a pozostáva z viacerých kôl, ktoré pomôžu odhaliť tento potenciál. Určite sa každý rok stane, že aj ľudia, ktorí by boli skvelí účastníci či účastníčky nám prekĺznu procesom a nedostanú sa do programu. Naši selektori a selektorky však pracujú podľa prísne nastavených kritérií a pokiaľ požadované atribúty u uchádzačov a uchádzačiek neuvidia, neposunú ich do ďalšieho kola výberového procesu.

Výberový proces v Teach for Slovakia pozostáva z piatich krokov. Prvým je registrácia v nezáväznom formulári. Následne uchádzač vypĺňa prihlášku, kde musí presvedčivo predstaviť svoje životné ciele a uviesť dosiahnuté úspechy. Je v tomto bode dôležitá skromnosť alebo radíš kandidátom detailne vykresliť ich najvyššie ambície?

Dôležité je v prihláške odpovedať na všetky otázky priamo, jasne a zrozumiteľne. Vláčne eseje, ktoré sa nedotknú podstaty príliš nepomôžu. Odporúčam si vygoogliť takzvanú “STAR” metódu, ktorá sa využíva na pracovných pohovoroch. To je podľa nás ideálna štruktúra odpovedí v prihláške.

Mnoho študentov sa počas svojho pôsobenia na VŠ primárne sústredí na svoje akademické výsledky a následne venuje menej času dobrovoľným mimoškolským aktivitám. Považuješ takéhoto kandidáta za atraktívneho ak prejavuje silnú iniciatívu priniesť zmenu? Sú dosiahnuté úspechy dôležitejšie ako výstižne formulované ciele uchádzača pri výberovom konaní?

Náročná otázka. Myslím, že dosiahnuté úspechy, ako aj dobre sformulované ciele, sú rovnako dôležité. Na jednej strane chceme vidieť, že má človek víziu a vie si nastaviť ciele do budúcna. Na druhej strane hľadáme aj dôkazy, že tieto ambície vie napĺňať. Nejde nám o počet projektov a organizácií, do ktorých sa kandidáti počas štúdia zapojili. Naopak, hľadíme na to, či vo svojich aktivitách boli úspešní. Konkrétne, či dokázali vyvinúť dlhodobú snahu, ktorá priniesla výsledky. Mimoriadnym plusom je, ak dokázali niečo, čo pre ľudí vo ich veku nie je celkom bežné. Všetky tieto úspechy môžu byť čisto v akademickej rovine, ale aj profesijnej, ako aj na úrovni záľub či športu.

Tretia časť výberového procesu pozostáva z celodenného kola, kde sa kandidát zúčastní individuálnych aj kolektívnych aktivít – známe aj ako Assessment Centrum. Vie sa uchádzač na tento deň špeciálne pripraviť?

Keď sa uchádzač/uchádzačka dostane do nášho Assessment Centra, čakajú ho/ju štyri väčšie úlohy. Na zahriatie je test, v ktorom si posvietime na logické myslenie a schopnosť pohotovo riešiť problémy. Následne prichádza simulácia 7-minútovej mini-hodiny, na ktorú je možnosť sa vopred pripraviť. V tejto časti nehodnotíme pedagogické schopnosti uchádzačov, skôr sa zameriavame na celkový prístup k hodine a na reakcie voči simulovaným žiakom. Tretím krokom je skupinová aktivita, počas ktorej sa uchádzači ako tím popasujú so zadaným problémom. Nakoniec je na programe interview, ktoré sa povenuje podobným témam ako prihláška. Tentokrát však uchádzači odpovedajú priamo členovi Teachu, ktorý rozoberá ich reakcie do hĺbky.

Netreba byť z tohto kola príliš vystrašený. Pre väčšinu našich uchádzačov a uchádzačiek je Assessment Centrum príjemným zážitkom. Spoznajú zaujímavých, podobne naladených ľudí a navyše stretnú niektorých z našich inšpiratívnych ambasádorov a ambasádoriek. Našou hlavnou snahou je, aby to bola obohacujúca skúsenosť, nezávisle od toho, či sa nakoniec človek stane súčasťou programu alebo nie.

No alt text provided for this image
Assessment Centrum 15.1.2022

Finálnym krokom výberového procesu je hodinový osobný pohovor. Ako by si definoval presný cieľ tohto kola? Ide o potvrdenie dojmov alebo výber tých najlepších? Keďže si sám prešiel týmto procesom, vedel by si potenciálnym uchádzačom odovzdať nejaké tipy?

Posledným kolom výberového procesu (no, v podstate predposledným, ale o tom neskôr) je interview s členmi/členkami vedenia a Správnej rady Teach for Slovakia. V podstate slúži ako potvrdenie rozhodnutia z Assessment Centra. Tento pohovor je zameraný väčšinou na oblasti, ktorými si u daného kandidáta/kandidátky nie sme celkom istí, prípadne by sme chceli počuť viac. Tu je naozaj ťažké poradiť nejaké “hacky” a tipy, keďže každý pohovor je úplne individuálny. Avšak radil by som ostať sám sebou, otvorene odpovedať na otázky a hlavne si dobre vypočuť, na čo konkrétne sa pýtajú.

Prijať ponuku o nástupe do programu je posledný a najkritickejší bod procesu. Znamená prijatie ponuky, že definitívne nastupuješ v septembri na školu?

Prijatie ponuky ešte nie je 100% záruka nástupu do programu. Na účastníkov a účastníčky ešte pred septembrom čaká niekoľkotýždňový náročný tréningový program. Súčasťou programu sú dva týždne letnej školy, kde účastníci a účastníčky majú možnosť v spolupráci s mentorom vycibriť svoje učiteľské zručnosti, aby v septembri mohli nastúpiť do škôl. Stane sa však, že sa niekomu túto úroveň počas letnej školy nepodarí dosiahnuť. V takom prípade nemôže ďalej v programe pokračovať. Ide o akoby “skúšobnú dobu”. Preto až úspešné dokončenie letného prípravného kempu znamená definitívny nástup do dvojročného programu.

Peter Šinály počas pôsobenia v programe Teach for Slovakia

Vybraní účastníci sú napokon vyslaní do škôl, kde sa denne stretávajú s deťmi zo sociálne znevýhodnených komunít, ktorých kvalitu životov ovplyvňuje začarovaný kruh generačnej chudoby. Ako sa musí uchádzač obrniť aby neprepadol “syndrómu spasiteľa” a prijal možné zlyhania, ktoré sú súčasťou tejto práce?

Neprepadnúť rôznym nástrahám tejto práce vie byť náročné. Avšak Teach v tomto smere podáva účastníkom pomocnú ruku v podobe mentora či ďalšej extra podpory. Je to však do veľkej miery aj o ich osobnom nastavení a neustálej práci na sebe. Práca v školskom systéme, ktorý je častokrát neohybný, vie byť frustrujúca. Preto treba prijať, že človek niekedy zlyhá, čo je tiež v poriadku. Nevyhnutné je správne nastavenie cieľov, s ktorými sa dá pracovať. Nikomu nesľubujem, že to bude ľahké, ale verím každému jednému z účastníkov a účastníčok, ktorí nastúpia do programu, že majú na to, aby to s podporou Teachu zvládli.

Ak sa aj v tebe skrýva potenciál lídra so zápalom pre funkčnejší vzdelávací systém, neváhaj nás kontaktovať.

Autorka: Andrea Ďuricová


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

 

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.