Denník N

Žiak z mojej triedy príde po strate rodiča prvý raz do školy

Ako sa pripraviť na jeho príchod tak, aby mu učiteľ pomohol a zároveň, aby pomohol aj žiakom v triede? Ponúkame Vám niekoľko bodov, ktoré učiteľov, môžu sprevádzať v podobnej situácii.

Mnohí učitelia sa počas bezplatných konzultácií s psychológom v našom Centre smútkovej terapie často pýtajú – „Žiak z mojej triedy stratil jedného z rodičov a príde prvý raz do školy. Ako zvládnuť jeho príchod tak, aby mu učiteľ pomohol a zároveň, aby pomohol aj žiakom v triede?“ Prinášame Vám niekoľko bodov, ktoré učiteľov môžu sprevádzať v podobnej situácii.

Spojte sa s rodinou pred návratom žiaka do školy a vyjadrite im svoju účasť. Prejavte záujem a súcit.
Kontakt s jeho rodinou zvyčajne pomôže pripraviť sa na jeho návrat. Záujem učiteľa a jeho snaha mu pomôcť je vyjadrením podpory aj pre rodičov. Môžu povedať učiteľovi dôležité informácie, ako žiak doma zvládal náročný čas po strate a vyjadriť svoje priania ako k nemu v škole pristupovať.

Je na dohode s rodinou, kedy dieťa príde do školy.
Niektoré deti sa lepšie cítia v kolektíve spolužiakov už krátko po strate a iné zasa potrebujú na návrat viac času.

Než vojde dieťa do triedy, stretnite sa s ním a porozprávajte sa spolu.
Ani pre dieťa nie je ľahké, keď sa po takej závažnej a náročnej strate vracia do kolektívu. Rozhovorom vopred mu dávate najavo, že má Vašu podporu, že ste tam pre neho a môže sa Vám zdôveriť.

Povedzte dieťaťu, že viete, čo sa stalo. Zmieňte sa o tom, že ste hovorili s jeho mamou či otcom.
Dieťaťu sa uľaví, ak bude vedieť a od Vás počuť, že sa mu snažíte pomôcť spolu s jeho rodinou a že o jeho strate viete.

Utvrďte dieťa v tom, že ak sa nebude vedieť sústrediť na vyučovaní, môže Vám to povedať a budete spoločne hľadať, ako mu pomôcť.
Dieťa sa môže obávať, že nedokáže v škole podávať rovnaký výkon ako predtým. Je dobré, aby vedelo, že to spolu zvládnete a že mu pomôžete, aby sa to časom zlepšilo.

Porozprávajte sa s dieťaťom, že možno niektorí spolužiaci o jeho strate vedia, pretože ich rodiny sa s tou jeho navzájom poznajú. Posmeľte ho, aby sa Vám povedalo, ak mu bude otec či mama chýbať. Ubezpečte ho, že hovoriť o tom je v poriadku a môže to pomôcť všetkým.
Všetky deti v triede by mali vedieť, že môžu hovoriť o dôležitých veciach, ktoré sa dejú v ich životoch. Mali by cítiť, že trieda je pre ne bezpečným a prijímajúcim prostredím.

Navrhnite dieťaťu, že sa môžete o tom, čo sa stalo, niekedy porozprávať v triede všetci spolu, alebo, ak by to bolo pre neho ťažké, môžete to povedať jeho spolužiakom Vy. Ubezpečte ho, že mu pomôžete.
Dieťa by malo vedieť, že sa nemusí podobného rozhovoru obávať a že ho spoločne zvládnete.

Po príchode dieťaťa do triedy, dajte mu aspoň niekoľko hodín, aby sa adaptovalo. Nezmieňujte jeho stratu ihneď po príchode.
Ak bude dieťa cítiť a vnímať, že v triede sa pre neho “nič nemení”, pomôže mu to nadobudnúť pocit istoty a bezpečia.

Kedy v triede o strate hovoriť, nie je možné jednoznačne odporučiť.
Rozhovor by mal pomôcť aj žiakovi, aj celej triede.

Vo Vašej triede môžete povedať napríklad: „Martinko je tu späť s nami. Jeho tatino bol veľmi chorý. Lekári sa mu snažili pomôcť, ale nebolo to možné a zomrel. Teraz sa budeme snažiť Martinkovi pomôcť. Môžeme sa cítiť smutní, ale budeme sa ďalej učiť a budeme pomáhať jeden druhému a spolu to zvládneme. Ak sa chcete niečo opýtať, môžeme spolu o tom hovoriť.“
Povedzte to deťom jednoducho, nehovorte zbytočne o podrobnostiach. Ak budú potrebovať ďalšie informácie, opýtajú sa.

Cez hodinu kreslenia vyzvite deti, aby nakreslili spolužiakovi obrázok, ktorý ho poteší.
Deti tak budú môcť vyjadriť svoju spoluúčasť spôsobom, ktorý im je blízky.

Ak vidíte a cítite, že deti v triede potrebujú viac pomoci, obráťte sa na odborníkov, ktorí vám pomôžu.

Plamienok ponúka učiteľom bezplatné konzultácie s psychológom.

Ak máte skúsenosť, že váš žiak stratil blízkeho a potrebujete sa o nejakej téme či otázke poradiť, kontaktuje nás a prihláste sa na bezplatnú konzultáciu tu: www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni/strata-v-rodine-konzultacia-pre-ucitelov.

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.