Denník N

Zákazky snov. Bödörovho „Sama biznismana“ – Samuela Vlčana.

Ak sa niekedy kradlo za SNS a vravelo sa, že kradnú ako slovenské národné straky, tak sa poďme pozrieť ako to funguje momentálne na Ministerstve poľnohospodárstva za ministra Vlčana.

V decembri dňa 16. 12. 2021 sa objavila v Centrálnom registri zmlúv zmluva s číslom 348/2021/MPRVSR-340. Táto zmluva je uzavretá medzi Ministerstvom poľnohospodárstva a Hydromelioráciou štátnym podnikom. Zmluva je o poskytnutí dotácie vo výške 300 tis.€, a ako je uvedené v zmluve v článku III. poskytnutá dotácia je na účel vo verejnom hospodárskom záujme a určená na ,,čistenie ,opravu a údržbu odvodňovacích kanálov v správe Štátneho podniku hydromeliorácie. „. Tieto peniaze podľa zmluvy je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2021, podpísaný pod touto zmluvou je Samuel Vlčan.

Takže ako boli použité tieto financie? V decembri 2021 Štátny podnik hydromeliorácie podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 §117 začal verejné obstarávanie podľa tohto zákona. Ten hovorí o tom, že pri takejto forme obstarávania je potrebné vytvoriť si cenový prieskum trhu obstarávaných prác a víťazná ponuka vzíde z troch ponúk, najnižšia cena získa zákazku. Podľa zákona je uvedené, že podnik má pri obstarávaní dodržať princíp hospodárnosti s nakladaním s verejnými financiami. Ako bol tento princíp dodržaný?

Vo výročnej správe tohto štátneho podniku z roku 2020 je na strane 12 uvedené, že v roku 2019 opravil podnik 22 km kanálu za 370 tis.€, teda v prepočte jeden km opraveného kanálu stojí 16 818€. Ako to obstarali teraz a v akej cene?

Výročná správa v roku 2019, kde je uvedený počet km 22 a cena za práce 370tis.€. ( Zo stránky po medializácii odstránená).
Výročná správa v roku 2019, kde je uvedený počet km 22 a cena za práce 370tis.€. ( Zo stránky po medializácii odstránená).

Na stránke podniku sa o tomto obstarávaní nedá dozvedieť nič. Sú tam zverejnené zmluvy len do novembra 2021. No, ak sa pozrieme do Centrálneho registra zmlúv, tak v registri je zverejnená zmluva o dielo č.Z-HM/026-2021/300, kde dodávateľom je firma s názvom XXX,s.r.o. (reálny názov). Táto firma od roku 2016 vykazuje podľa Finstatu trvalú stratu a má len jedného zamestnanca. Zmluva je uzavretá s dátumom platnosti od 22.12.2021 a platí do 31.12.2021, kontrakt je vo výške 98 889,82€ s DPH. Firma XXX, s. r. o. má vyčistiť dva kanály, jeden o dĺžke 615 metrov a druhý o dĺžke 217 metrov, čo je spolu 832 metrov kanálu za hore uvedenú sumu 98 889,82€. Takže ak to prepočítame na jeden km, tak ten by vyšiel za 118 857 €.

Takéto navýšenie na jeden km oproti roku 2019 sa nedá zdôvodniť ani navýšením cien nafty ani tým, že by čistenie prebiehalo v nejakých mimoriadne ťažkých podmienkach. Podľa zmluvy je firma XXX, s.r.o. povinná prípadný vzniknutý odpad pri čistení, ako sú drevné nálety a plasty odstrániť na vlastné náklady.

Kanál pri Košiciach, ktorý čistila firma XXX s. r. o. Minimum práce, kanál ktorý nie je v zlom stave,no predsa bol ,,vybratý" ako ten vyvolený.
Kanál pri Košiciach, ktorý čistila firma XXX s. r. o. Minimum práce, kanál ktorý nie je v zlom stave,no predsa bol ,,vybratý“ ako ten vyvolený.

Ďalšia zmluva zverejnená pod č. Z-HM027-2021/300, v ktorej je dodávateľom Stavebný sociálny podnik s.r.o. Banská Belá, bola uzavretá 21.12.2021 s platnosťou do 31.12.2021 na sumu vo výške 156 184 €. Táto firma vznikla 1.12.2021, teda otázka znie ako sa Štátny podnik hydromeliorácie dozvedel o vzniku tejto firmy keď vznikla ešte len pred pár dňami, a prečo ju oslovil keď nemala žiadne tržby a žiadne skúsenosti pri vykonávaní takýchto prác. V tejto firme ako zodpovedná osoba v technických veciach figuruje pán Lukáš Mlynárik, ktorý kandidoval do VÚC volieb vo volebnom obvode č. 2, Banská Štiavnica z čísla 6. ako kandidát za stranu Sme rodina – Boris Kolár. No v tejto zmluve je ďalšie Pulb Fiction, kde je uvedené v zmluve, že dodávateľ má vyčistiť ,,dĺžka kanálu, ktorej sa týkajú stavebné úpravy je 1,485 km z celkovej dĺžky kanálu 1,185 km.“. Ako je možné vyčistiť viac kanálu ako je celková dĺžka kanálu? To čistia tam aj späť?

Ako je možné vykonať práce čistenia kanálov v rozsahu 1,48 km keď dĺžka kanálu je 1,18km??
Ako je možné vykonať práce čistenia kanálov v rozsahu 1,48 km keď dĺžka kanálu je 1,18km??

Nedalo nám to, a tak sme išli zmerať akú má reálnu dĺžku tento kanál, na ktorom boli prevedené práce a čuduj sa svete on má ozaj len 1,185 km. Takže len tým, že boli navýšené metre vykonaných prác, ktoré sa reálne nespravili je 27 184, 91€ vo vrecku. Podľa výpočtu stojí teda jeden km čistenia kanálu 132 359€!!

Meranie reálnej dĺžky kanála, ktorý čistila firma Stavebný sociálny podnik s. r. o., Banská Belá. Fakturacia je na dĺžku 1,48 km, reálne nameraná dĺžka 1,18 km.
Meranie reálnej dĺžky kanála, ktorý čistila firma Stavebný sociálny podnik s. r. o., Banská Belá. Fakturacia je na dĺžku 1,48 km, reálne nameraná dĺžka 1,18 km.

Pri fyzickej kontrole sa náletové dreviny nachádzali na opačnom brehu kanála a staré pneumatiky akosi zabudli odpratať ,čo sa podľa zmluvy malo udiať. Biznis snov.

Odpad z čistenia kanálov mal byť odstránený, bohužiaľ ostal na mieste. (foto z kanála, ktorý čistila firma Stavebný sociálny podnik s. r. o. Banská Belá.
Odpad z čistenia kanálov mal byť odstránený, bohužiaľ ostal na mieste. (foto z kanála, ktorý čistila firma Stavebný sociálny podnik s. r. o. Banská Belá.

No, ďalšia zmluva je príbeh sci-fi. Zmluva č. Z-HM/029-2021/300 je uzavretá 30.12.2021. Ako ju mohli uzavrieť keď v tom čase má Štátny podnik hydromeliorácie celozávodnú dovolenku, ktorá je od dňa 27.12. do 31.12. ako majú uvedené na svojej stránke? Táto zmluva je uzavretá s firmou CEPIS, s.r.o. z Bytče na sumu 139 612€. Táto firma má zrekonštruovať 2,521 km kanálu. Teda jeden kilometer bude stáť daňových poplatníkov iba ,,55 401€“ .

Celozávodná dovolenka Štátneho podniku hydromeliorácie, ktorý počas dovolenky podpisoval zázračné zmluvy.
Celozávodná dovolenka Štátneho podniku hydromeliorácie, ktorý počas dovolenky podpisoval zázračné zmluvy.

Ďalšia zmluva č. Z-HM/028-2021/300 je uzavretá so spoločnosťou MODENERA, a.s. Dátum uzavretia je taktiež 30.12.2021 pri celozávodnej dovolenke podniku a práce majú byť vykonané do 31.01.2022. Hmm, ale dotácia bola poskytovaná iba do konca roka 2021. Firma MODENERA, a.s. má vyčistiť 1,22 km kanálu a zinkasuje za to 103 032€, čo je v prepočte na jeden km 84 452€.

Firma Modenera, a. s. mala vykonať práce do 31.1.2022 ( dnes vyšiel blog a sú to aktuálne fotografie čas 9.00) práce ani nezačali na čistení kanálov
Firma Modenera, a. s. mala vykonať práce do 31.1.2022 ( dnes vyšiel blog a sú to aktuálne fotografie čas 9.00) práce ani nezačali na čistení kanálov

Takže suma sumárom sme v sume 404 717€ dokázali za vlády OĽANO vyčistiť 4,753 km kanálov a v roku 2019 za vlády SNS sme na Slovensku vyčistili 22 km za 370 000€!!! Toto navýšenie je ako navýšenie volebného výsledku OĽANO v parlamentných voľbách 2020 oproti výsledkom vo voľbách v roku 2016. Záhady ako mohli podpísať zmluvu v čase dovolenky a ako mohli reálne odovzdať zhotovené práce, ak je tá dovolenka zostávajú nevyriešené.

No, na tvare miesta keď sme sa boli pozrieť na kanály, ktoré čistila firma XXX, s.r.o., kde nám bolo zástupcami obce povedané, že na prácach sa zúčastnil jeden traktobager, jedna fréza a traja robotníci, ktorí danú zákazku vykonali za 5 dní. Ak si spočítame reálny náklad, tak traktobager pri cene 35€/hod a desaťhodinovej pracovnej smene stál 1 750€, fréza na dreviny pri hodinovej mzde 100€/hod stáli jej práce 5 000€ a traja pracovníci nech vykonali 150 hodín prác a dáme im 30€/hod je 4 500€ za prácu týmto trom ľuďom. Takže reálny náklad na celú túto zákazku je 11 250€. Firma XXX, s.r.o. zinkasovala 98 889,82€. Čistý zisk je 87 639€ za 5 dní prác. Síce nevieme komu a za koľko bola dohodnutá provízia za túto zákazku. No, ešte je to nič oproti čistému reálnemu zisku, ktorý vytvoril Stavebný sociálny podnik, s.r.o. Banská Belá, ktorý zinkasoval za 1,18 km 156 000€, a taktiež vykonal práce za 5 dní. Takže 130 000€ vo vačku, ale veď to je sociálny podnik a my sa správame ako sociálny štát.

Teraz nás čaká projekt financovaný z eurofondov „adaptácia odvodňovacích kanálov“, kde je naprojektovaných 270 km čistenia kanálov. Minister Samuel Vlčan vyhlásil, že na tento projekt je vyčlenená suma 30 mil.€, čo vychádza na jeden km 111 111€!!! O tento projekt sa v minulosti zaujímali páni Bödör a Kvietik, čo vo svojej výpovedi uviedol Marek Kogada, ktorý je obvinený v kauze Dobytkár. Podľa jeho výpovedí sa obaja chystali čistenie kanálov použiť na pýtanie si úplatkov. Takže za úvahu stojí či tieto čistenia v decembri 2021 len nemali pripraviť pôdu, aby sme dokázali pred Európskou úniou, že u nás sú takéto ceny za čistenie kanálov bežné.

Tak ako povedal pán Bödör v poľovníckej chate – Samo je biznisman. Otázkou je kto sa dnes chystá na túto lukratívnu zákazku. Ukázal som fotografie z kanálov, ktoré boli vyčistené farmárom, či by mali záujem o takúto zákazku a odpoveď jedného z nich bola veľavravná „za tie peniaze to budem čistiť s lyžičkou a ručnou pílkou“.

O týchto zákazkách sme informovali na stránkach tyzden.sk a čo sa za ten čas zmenilo? Štátny podnik hydromeliorácie na svojej webovej stránke odstránil záznamy z výročných správ, aby nebolo možné dohľadať za akú cenu vykonávali práce v roku 2019. Zametanie stôp je jediná zmena, ktorá nastala za týždeň.

Stránka Štátneho podniku hydromeliorácie sa po medializácii zmenila a boli odstránené výročné správy, ktoré dokazujú aká bola cena za obdobie roku 2019.
Stránka Štátneho podniku hydromeliorácie sa po medializácii zmenila a boli odstránené výročné správy, ktoré dokazujú aká bola cena za obdobie roku 2019.

Kto ponesie politickú zodpovednosť za tieto zákazky, Samo biznisman, či zase odpáli radšej riaditeľa?

 

Teraz najčítanejšie