Denník N

Tomáš Kudla po dvoch rokoch v programe: Na to, aby žiak mohol rásť akademicky, v prvom rade potrebuje učiteľa, ktorý mu pomôže rásť ako človeku

V roku 2019 odštartovali svoju cestu v programe Teach for Slovakia, kde počas nasledujúcich dvoch rokov pracovali na zlepšovaní vzdelávacieho systému na Slovensku. V sérii krátkych medailónikov vám predstavíme našich čerstvých absolventov programu a nahliadneme do ich skúsenosti. Tentokrát sa dozvieme o Tomášovi Kudlovi a jeho ceste programom Teach for Slovakia.

Kto je Tomáš Kudla?
Celé detstvo bol vychovávaný jedným rodičom so zdravotným znevýhodnením, vďaka čomu sa musel naučiť, čo znamenajú slová obetovať sa a zodpovednosť. Aj napriek viacerým prekážkam vyštudoval financie v Banskej Bystrici a tým si dokázal, že ak človek má dostatok vytrvalosti, zvládne čokoľvek. Do programu sa zapojil z dôvodu, aby prepojil svoju vášeň pre vzdelávanie s pomocou tým, ktorých životné podmienky rovnako nie sú ideálne. Tomáš verí, že aj keď je prostredie veľmi silným faktorom ovplyvňujúcim budúcnosť človeka, vzdelanie je ešte silnejším. Preto považuje práve profesiu učiteľa za to správne povolanie, prostredníctvom ktorého bude môcť byť čo najviac nápomocný.

Medzi jeho záľuby patrí šport, predovšetkým loptové hry, ktoré sú jeho najobľúbenejšou voľnočasovou aktivitou. Tomáš sa všeobecne veľmi rád učí, čo zahŕňa napríklad čítanie kníh a  sledovanie náučných videí zameraných na sebarozvoj.

Kam nasledovali jeho kroky po ukončení programu?
Po ukončení programu Teach for Slovakia sa Tomáš naďalej venuje učiteľstvu. Zostal učiť anglický jazyk na základnej škole v Budimíre, ktorá mu vďaka výnimočnému kolektívu ľudí prirástla k srdcu.

Čo považuje za svoj najsilnejší zážitok?
Jeho najsilnejšie zážitky, ktoré si z 2-ročného programu Teach for Slovakia odnáša sú jednoznačne individuálne rozhovory s deťmi, vďaka ktorým mal možnosť ich lepšie spoznať. Utvrdilo ho to v presvedčení, že na to, aby žiak mohol rásť akademicky, v prvom rade potrebuje učiteľa, ktorý mu pomôže rásť ako človeku.

Aká bola jeho najväčšia výzva a na čo je najviac hrdý?
Jeho najväčšou výzvou počas programu bolo budovanie vzťahu so žiakmi v období zatvorených škôl.

Najviac hrdý je na ľudí, ktorí pri ňom vždy stáli a pomohli mu prekonať viaceré životné prekážky.

A na záver – jeho obľúbený výrok/motto: ,,Vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou možno zmeniť svet.”ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

 

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.