Denník N

Bojíte sa skúšky v autoškole ?

Riešenie je jednoduché – zmeňme zákon a rozdávajme vodičské preukazy aj bez skúšok, prečo vystavovať ľudí stresu zo skúšania, no nie ?

V posledných dňoch uzrel svetlo sveta ďalší poslanecký návrh novely, tentokrát živnostenského zákona. Zavedie novú živnosť – poskytovanie právnych služieb. Poslanecké návrhy majú tú výhodu, že sa zrodia v hlave poslanca a nemusí o nich prebehnúť verejná diskusia, hoci súčasná vláda sa ani v prípadoch, kedy by diskusia prebehnúť mala, takými taľafatkami nezdržuje. Má predsa mandát, vyhrala voľby, čo prirodzene znamená, že dostala aj patent na rozum a všetkému teda rozumie najlepšie. V najhoršom má po ruke núdzový stav, ktorý ju tak zamestnáva, že nezostáva čas na záujmy občanov.

Nová živnosť je výborný nápad. Stačí ukončiť právnickú fakultu, na ktorú sa dnes už dostanete aj bez prijímačiek, vyplnením prihlášky dokážete, že viete aspoň trochu čítať a písať, zaplatiť symbolický poplatok za vybavenie živnostenského oprávnenia a môžete začať poskytovať právne služby. Nemusíte sa zbytočne  zaťažovať získavaním praktických skúseností, nezaťažujú vás zbytočné poplatky za poistenie výkonu povolania, nemáte obmedzenia v reklame svojich služieb, ani zbytočné etické kódexy a limity pri účtovaní odmeny,  nemusíte sa obávať, že  tým, že si  pustíte jazyk na špacír porušíte povinnosť mlčanlivosti.

Medzi najväčšie bonusy však patrí, že nemusíte svoju hlavu zaťažovať zbytočnými vedomosťami a prípravou na veľmi ťažké advokátske skúšky. Veru advokátske skúšky sú naozaj ťažké. Vari preto, že sú výsledkom trojročnej praxe ( v minulosti  päťročnej), počas ktorej ste vedomosti získané na vysokej škole cibrili praxou a denne ste nielen čítali desiatky paragrafov a súdnych rozhodnutí a právnej teórie, ale učili ste sa aj koncipovať právne dokumenty a argumenty na pojednávania v súdnych sieňach. Kto o prax nezavadil, nabifľovaním teórie, na  advokátskych  skúškach uspieť nemusí.

Vžite sa do pocitu klienta, ktorý si zvolí a platí obhajcu, ktorý pri vstupe do pojednávacej siene nevie ani to, na ktorú stranu si má ísť sadnúť. Či po pravej alebo ľavej ruke sudcu. Klient by mal byť laickým prvkom v súdnej sieni, a nie advokát. Ale vedomosti sú potrebné aj pri koncipovaní zmlúv a iných právnických dokumentov. Preto potreba praxe a aj skúšok.

Advokátska komora, a  nielen na Slovensku, dlhodobo upozorňuje na veľmi slabú úroveň vedomostí a  pripravenosti absolventov právnických fakúlt na výkon praxe. V záujme snahy garantovať občanom Slovenska pod címerom „Advokát“ určitý minimálny štandard vedomostí a praktických skúseností, bol komorou v marci 2019 prijatý tzv. „profil absolventa advokátskej skúšky.“

Nielen ako určitý „manuál“ pre členov skúšobných senátov, ktoré sú zložené z advokátov, sudcov a prokurátorov generálnej prokuratúry, ale aj pre koncipientov, budúcich advokátov, aby sa počas svojej praxe sústredili na to, aby mohli byť v budúcnosti úspešnými advokátmi.

V USA sa v minulosti robil prieskum, ktorého cieľom bolo stanoviť rebríček fyzicky aj psychicky najnáročnejších profesií. Výsledky určite prekvapia mnohých. Advokáti na umiestnili na treťom mieste po pilotoch stíhacích lietadiel a kapitánoch veľkých zaoceánskych lodí a tankerov.

Šepká sa, že v pozadí vznešenejšie znejúcich dôvodov legislatívnej aktivity poslanca snažiaceho sa presadiť nový typ živnosti, je aj strach  pred advokátskou skúškou, ktorý paradoxne máta aj tých, ktorí si trúfajú riadiť náš štát.

Nuž, byť advokátom je teda oveľa náročnejšie, ako byť poslancom alebo členom vlády v Slovenskej republike.

Je veľmi humánne, ak nebudeme trápiť spoluobčanov zbytočnými previerkami ich vedomostí. Prečo pridávať ďalší stres, do, už aj tak dosť ťažkého, života Slováka. Zrušme skúšky vo všeobecnosti. Postačí prihláška do školy bez zbytočných prijímačiek, dobrovoľná účasť na vyučovaní, aby sa nikto necítil nepríjemne. Alebo by možno stačilo len zaslanie žiadosti o udelenie titulu, ktorý by ste si želali a v odpovedi dostanete obálku s diplomom a rovno aj občiansky preukaz so všetkými vytúženými titulmi, pred menom, aj za menom.

Šmahom ruky sa vyrieši aj problém s plagiátormi a nikto už nikomu nebude musieť vykrikovať, že svoj titul získal podvodom a hlavne nikto nebude podozrivý z toho, že na získanie titulu nemá dostatočné IQ. Budeme inkluzívnou spoločnosťou.

Každému, kto chce šoférovať dajme  vodičský preukaz, veď skúšky v autoškole sú tiež riadnym strašiakom.

P.S. Nová živnosť určite poteší okrem tých, ktorí neuspeli na advokátskej skúške, aj tých, ktorí museli ukončiť výkon advokátskej činnosti, lebo boli odsúdení za úmyselný trestný čin.

A poslancov poteší  aj ďalší deklarovaný  dôvod na novelu, aby sa mohli fakturovať odmeny asistentov poslancov a tých, ktorí  pomáhajú pri legislatívnej činnosti. Každý spôsob, ako vyťahovať peniaze zo štátneho rozpočtu je v slovenskom kolektíve veľmi obľúbený a každý ďalší nápad vítaný.

P.S. 2 Keď zákony tvoria tí, ktorí sa boja advokátskej skúšky, je naozaj ťažké byť advokátom. Používať takéto zákony v praxi si vyžaduje nadľudské schopnosti.

 

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..