Denník N

44-tisíc nových bytov v Bratislave, najviac v Ružinove a v Petržalke

Ako sa zmenil bytový fond v hlavnom meste? Kde pribudlo najviac bytov? A v ktorých mestských častiach si viem kúpiť byt s najlepším výhľadom? Koľko je bytov v nájme a koľko v rodinných, bytových či polyfunkčných budovách? Na všetky tieto otázky nám poskytlo aktuálne odpovede sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2021.

Rok 2021 bol okrem korony aj rokom sčítania. Toto bolo aj v prípade sčítania bytov v mnohom iné, no najmä preto, že údaje za byty neposkytovali obyvatelia. Základ tvorili informácie poskytnuté pri cenze 2001 a 2011, ktoré boli aktualizované a dopĺňané obcami – mestskými časťami za spoluúčasti správcov bytových domov.

Takto sa nielen zľahčilo spracovanie, no najmä sa znížila administratívna záťaž kladená na obyvateľov. Týmto sa splnili nielen predstavy politikov (už v roku 2016 bolo súčasťou programového vyhlásenia vlády, že SODB 2021 má znížiť administratívnu záťaž obyvateľov), ale aj samotnej laickej či odbornej verejnosti. Lebo najmä odborná verejnosť už pri sčítaní 2011 upozorňovala na to, že sa štatistici pýtajú aj na veci, ktoré sú súčasťou štátnych či obecných registrov – evidencií. Bližšie k tejto téme sme písali už napr. tu: https://dennikn.sk/blog/1708479/zodpovednost-za-scitanie-bytov-bude-ponechana-na-obce-a-mesta/

V Bratislave najmä posledné mesiace sa hovorí o zvyšovaní cien bytov z rôznych dôvodov, no tiež z dôvodu ich malého počtu. A teda koľko ich je? A ako sa zmenil ich počet za 10 rokov? V ktorých mestských častiach pribudli? A niekde sa aj počet bytov zmenšil?

K 1.1.2021 mala Bratislava podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bez ohľadu na ich obývanosť 248 199 bytov nachádzajúcich sa v rôznych typov obydlí. Toto je o 44 031 bytov viac ako bolo zaznamenaných pri sčítaní v roku 2011.

Počet bytov v bratislavských mestských častiach podľa sčítania 2011 a sčítania 2021

Územná jednotka Byty 2021 Byty 2011 Nárast bytov v abs. Podiel novop. bytov
Bratislava, hlavné mesto SR 248 199 204 168 44 031 17,7
Staré Mesto 28 248 22 725 5 523 19,6
Podunajské Biskupice 11 459 9 069 2 390 20,9
Ružinov 49 881 40 273 9 608 19,3
Vrakuňa 9 427 7 939 1 488 15,8
Nové Mesto 27 325 22 177 5 148 18,8
Rača 11 543 9 396 2 147 18,6
Vajnory 2 897 2 244 653 22,5
Devínska Nová Ves 7 677 6 219 1 458 19,0
Dúbravka 18 326 15 665 2 661 14,5
Karlova Ves 17 565 15 352 2 213 12,6
Devín 1 110 455 655 59,0
Lamač 3 911 3 518 393 10,0
Záhorská Bystrica 3 148 1 725 1 423 45,2
Čunovo 587 381 206 35,1
Jarovce 1 023 532 491 48,0
Petržalka 52 379 45 413 6 966 13,3
Rusovce 1 693 1 085 608 35,9

Zdroj údajov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 a 2021

Najviac bytov absolútnom vyjadrení pribudlo v Ružinove, kde v medzicenzovom období pribudlo takmer 10-tisíc bytov. A tak Ružinov disponuje takmer 50-tisícmi bytov (bez ohľadu na ich obývanosť). V najväčšej mestskej časti z pohľadu počtu obyvateľov, v Petržalke, pribudlo takmer 7-tisíc bytov a nachádza sa v nej viac ako 53-tisíc bytov. V bratislavskom Starom Meste je viac ako 28-tisíc bytov a medzi cenzami tu pribudlo takmer 20 % bytov. V percentuálnom vyjadrení sa najviac rozšírili mestské časti Devín, Jarovce a Záhorská Bystrica.

Väčšina bytového fondu sa podľa sčítania 2021 nachádza v bytových domov. 81,5 %  resp. 202 177 bytov v Bratislave sa nachádza v bytových domoch. V rodinných domoch sa nachádza viac ako 10 % bytov a v polyfunkčných budovách sa nachádza takmer 5 % bytov.

V rámci bytov v bytových domoch je ich v relatívnom vyjadrení najviac v Petržalke (92,8 %), v Dúbravke (91,3 %) a v Karlovej Vsi (87,2 %). Pri bytoch v rodinných domoch je ich v relatívnom vyjadrení najviac v Čunove (87,6 %), v Jarovciach (83,5 %) a v Rusovciach (73,2 %).

Aj keď sa v Bratislave v rámci ponukových realitných portálov nachádzajú tisícky nájomných bytov, tak sčítanie to nepotvrdzuje. Podľa sčítania je podľa formy vlastníctva len 1 407, resp. 0,6 % bytov v nájme. Je pravdepodobné, že väčšina bytov, aj keď je prenajímaných, tak bolo pri tejto otázke sčítaných ako byty obývané vlastníkom (83,7 %) alebo byt vo vlastnom rodinnom dome (9,8 %). Podľa sčítania bytov bolo 1 808 obecných bytov, 844 služobných bytov, 256 družstevných bytov a pri 8 647 je iná forma vlastníctva bytu.

A troška aj zaujímavosť – či dátová klebeta: Ak chcete v Bratislave bývať na 25 a vyššom poschodí, tak Vám k 1.1.2021 bolo k dispozícii 296 bytov. Z nich je väčšina, 268 bytov, v bratislavskom Starom Meste. Tu sa nachádzali aj najvyššie sčítané byty v Bratislave, resp. na Slovensku – dva byty umiestnené na 33 a vyššom poschodí. Ostatné sa nachádzali v mestskej časti Ružinov a Petržalka. V Ružinove to boli dva byty nachádzajúce sa najvyššie na 25 poschodív Petržalke dva byty nachádzajúce sa najvyššie na 28 poschodí.

Zo sčítania neboli ešte zverejnené všetky údaje či kombinácie údajov, ale aj už doteraz zverejnené ukazujú výrazné celospoločenské zmeny prebiehajúce v rôznych oblastiach. Aj preto postupne budeme zverejňovať rôzne zaujímavé dátové skutočnosti, či už z Bratislavy (ako tu), za Bratislavský samosprávny kraj (lebo tam boli zaznamenané výrazné zmeny) alebo aj za celé Slovensko.

Pavol Škápik a Viktor 

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu dátových politík (IDP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory ich zamestnávateľov. Cieľom publikovania blogu je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy v oblasti dát. Citácie textu by preto mali odkazovať na IDP ako autora týchto názorov a na autora komentára.

Teraz najčítanejšie

Inštitút dátových politík

Inštitút dátových politík (IDP) je nezávislý analytický inštitút, ktorého cieľom je na základe dát poskytovať objektívne informácie a odporúčania. Blogy a komentáre prezentujú názory autorov a Inštitútu dátových politík (IDP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory ich zamestnávateľov.