Denník N

Mercudo ponúka konkurzným správcom bezplatné školenia

Online portál na predaj konkurzného majetku spustil novú informačnú kampaň minulý týždeň.

Online správcovská kancelária má v dnešnej dobe na stránke www.mercudo.com zaregistrovaný majetok v súpisnej hodnote vyššej ako 110 miliónov eur. O registráciu má záujem čoraz väčší počet nových správcov. Tím Mercuda sa preto rozhodol minulý týždeň spustiť novú informačnú kampaň. Správcom ponúkajú bezplatné školenia na používanie portálu priamo na mieste ich kancelárie. Počas 45 minút sa dozvedia nasledovné:

 1. Nástenka – základný prehľad
  2. Menu – orientácia na portáli, základné funkcionality
  3. Konkurzné konania
  3.1. Prehľad – prebiehajúce KK, ukončené KK, delegované KK
  3.2. Prehľad detailu KK – editácia KK + úpadcu, majetok a veritelia, PPP, inzercia,   ponuky, zabezpečovacie práva
  4. Majetok a veritelia
  4.1. Prehľad majetku a veriteľov – všetok majetok, súbory majetku, Všeobecná podstata,    Oddelená podstata, pridanie majetku
  4.2. Prehľad detailu majetku – editácia majetku, zaradenie/preradenie z/do podstaty
  4.3. Pridanie veriteľa, editácia veriteľa v rámci Všeobecná podstata/Oddelená podstata
  5. Zverejňovanie
  5.1. Vytváranie inzerátov – best practicies (manuál)
  5.2. Zverejňovanie jednotlivo, súbory majetku, podnik + doplnkové služby (zvýraznenie),   cenník
  5.3. Vystavenie predfaktúry, zaradenie do PPP
  6. Ponuky – interné, externé
  7. Importy do systému
  8. Exporty do Obchodného vestníka a iných informačných systémov
  9. Prehľadný kalendár lehôt v konaniach a notifikácie

 

Stačí ak správca kontaktuje Mercudo emailom na adrese mercudo@mercudo.com alebo telefonicky na +421 905 785486 a objedná si termín, ktorý mu vyhovuje.

Teraz najčítanejšie

Mercudo

Mercudo je prvý portál, na ktorom sa každý ľahko dostane k majetku z konkurzov. Platený firemný blog.