Denník N

Ambasádorka programu Teach for Slovakia: Musela som sa zmieriť s tým, že v systéme, aký je v súčasnosti nastavený, nie je v mojich silách spraviť zo svojich žiakov študentov vysokých a možno ani stredných škôl

Jana Kubíková vyštudovala aplikovanú ekonómiu a verejnú politiku na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Počas svojho štúdia pôsobila ako stážistka vo viacerých mimovládnych organizáciách ako je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť alebo Transparency International Slovensko. V roku 2017 sa Janka zapojila do programu Teach for Slovakia, vďaka ktorému si uvedomila, aké dôležité je rozvíjať u mladých ľudí ich charakterové vlastnosti. Túto ideu sa snaží presadzovať aj v programe DofE, kde v súčasnosti pôsobí ako programová riaditeľka. O Jankinej ceste, ale aj o tom, aké je to učiť vo vylúčenej komunite a aké krásne a ťažké momenty to so sebou prináša si môžete prečítať v našom rozhovore.

Prečo si sa rozhodla prihlásiť sa do programu Teach for Slovakia?

Počas štúdia verejnej politiky som sa intenzívne zaoberala sektorom vzdelávania a popritom som dobrovoľníčila v občianskom združení Bublina. V rámci neho sme sa venovali deťom z detských domovov a sociálne znevýhodneného prostredia a mala som teda priamu skúsenosť s prácou s deťmi. Rozhodnutie prihlásiť sa do Teach for Slovakia bolo preto pre mňa jednoduché. Chcela som skúsiť navnímať školské prostredie, zažiť si učenie na vlastnej koži a zároveň aplikovať veci z neformálneho vzdelávania do toho formálneho.

Na akú školu si nastúpila?

Podarilo sa mi dostať tam, kam som chcela. Moje dva roky prebiehali na kontajnerovej základnej škole v osade v Stráňach pod Tatrami, čo je obec pri Kežmarku. Učila som anglický jazyk a zároveň som bola aj triednou učiteľkou 5.B.

Ako by si opísala svojich žiakov?

Boli také moje kuriatka. Tak som ich aj volala a oni sa z toho veľmi tešili. Boli to deti plné snov, s množstvom energie a šibalskými očkami. Dokázali ma rozosmiať aj v tých najkritickejších situáciách a vždy sme sa vedeli navzájom podržať. Najradšej som mala neformálny čas, ktorý sme spolu trávili po vyučovaní. Viedla som krúžok, kde sme boli zapojení do projektu More cakes – More help, v rámci ktorého sme pravidelne piekli so žiakmi koláčiky a následne ich predávali na škole. Dokázali sme takýmto spôsobom vyzbierať niekoľko desiatok eur, ktoré sme potom odovzdali dievčatku s detskou mozgovou obrnou z Kežmarku, pretože jej liečba bola veľmi nákladná. To boli neskutočne silné momenty, keď si tie deti, ktoré mali samy málo peniažkov, kúpili koláčik alebo pomáhali pri pečení, pretože chceli pomôcť niekomu, kto to tiež nemá v živote ľahké.

Žiačky Jany Kubíkovej zapojené do projektu More cakes – More help.

Čo bolo počas programu pre teba najväčšou výzvou?

Pochopiť, čo dokážem zmeniť a čo nie. Musela som sa zmieriť s tým, že v systéme, aký je v súčasnosti nastavený, nie je v mojich silách spraviť zo svojich žiakov študentov vysokých a možno ani stredných škôl. V mojich silách a schopnostiach bolo ovyplvniť ich životy pozitívnym príkladom v tom, že im budem ukazovať, ako sa dá na sebe pracovať alebo budovať charakterové vlastnosti. Ukázať im, že vzdelanie je dôležité, ale nemať veľké očakávania, že ich zachránim a vytrhnem z generačnej chudoby.

V druhom roku programu si každý účastník zvolí svoj Leadership challenge. Aký bol ten tvoj?

So svojou mentorkou som sa zamýšľala nad tým, ako deti motiovať, aby mali záujem o vzdelávanie a pochopili jeho dôležitosť. Vymyslela som miniprogram, ktorý pozostával z desiatich vyučovacích hodín, pričom každá hodina iným spôsobom poukazovala na dôležitosť a výhody vzdelania. Napríklad na jednej hodine sme sa venovali tomu, že vďaka vzdelaniu môžu cestovať po celom svete, na ďalšej si žiaci založili vlastnú rodinu a pomocou rôznych aktivít sme si ukazovali, že vďaka vzdelaniu sa nenechajú oklamať úžerníkom alebo si stavali vlastný dom a práve vďaka vzdelaniu si vedeli zaobstarať lepšie bývanie. Pozerali sme sa aj na to, že niektoré profesie si vyžadujú buď základnú, strednú alebo vysokú školu a ukazovali sme si, aké sú v týchto profesiách platy, pričom sme používali aj fiktívne peniaze, ktoré som im dávala. Týmto hravým spôsobom som sa im snažila ukázať, že vzdelanie má zmysel a motivovať ich k tomu, aby sa nad tým zamysleli.

Jana Kubíková so svojimi žiakmi zo ZŠ Stráne pod Tatrami.

Práve si opísala, ako si sa ty snažila meniť životy detí k lepšiemu. Keď sa na to ale pozrieme z druhej strany, ako zmenil program Teach for Slovakia teba?

V prvom rade ma veľmi posunul ako človeka. Reflexia u mňa nastala, keď som sa vrátila naspäť do Bratislavy. Zrazu som sa ocitla v prostredí, kde nám z kohútikov tečie minerálka a máme v kanceláriách playstationy a stolné futbaly. To sa pravdaže nedá porovnať so situáciou v Stráňach pod Tatrami. Podmienky tam naozaj nie sú jednoduché, a preto patrí obdiv každému učiteľovi, ktorý tam učí. Napriek tomu ma tá skúsenosť veľmi posilnila.

Stala som sa silnejším človekom a som hrdá, že som to zvládla. Takisto som si začala viac veriť. Pred absolvovaním programu som sa vo väčšej skupine ľudí bála opýtať nejakú otázku alebo povedať svoj názor. To už je teraz minulosťou. Taktiež som si uvedomila, že sa mám viac zamerať na to, čo dokážem zmeniť a nerobiť si ťažkú hlavu s tým, čo zmeniť nedokážem a začala som si omnoho viac vážiť to, čo mám. A je toho omnoho viac.

Prečo by si niekomu odporučila prihlásiť sa do Teach for Slovakia?

Je to jednoznačne obrovský osobnostný rozvoj. Človek sa vďaka tým dvom rokom veľa naučí, a to nielen o školstve, ale najmä o sebe samom. Osobne som vďačná aj za našu komunitu, pretože mi program dal neskutočne veľa silných priateľstiev a kontaktov. Keď sa nejakej téme nerozumiem a potrebujem pomôcť, tak viem, že v komunite Teach for Slovakia nájdem niekoho, kto mi ochotne pomôže. A dalo mi to, pravdaže, aj veľa kamarátov v Stráňach pod Tatrami – či už žiakov alebo učiteľov.

Čomu sa venuješ momentálne?

Som programovou riaditeľkou v DofE, a teda mám na starosti stratégiu programu na Slovensku a vedenie tímu programových manažérov. DofE je vzdelávací program, do ktorého sa zapájajú mladí ľudia a zameriavajú sa na rozvoj ich charakterových vlastností. Program ich učí cieľavedomosti, vnútornej motivácii, vytrvalosti ale aj tímovosti. Takže som zostala vo vzdelávaní aj v rozvíjaní charakterových vlastností, lebo, ako som pochopila počas pôsobenia v Teach for Slovakia, práve to je pre našu spoločnosť kľúčové.

Autorka: Nina Melicherová


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.