Denník N

Voda nad zlato

V obľúbenej rozprávke sa píše, že soľ je nad zlato. Ak by mi túto otázku položili moje deti alebo vnučky teraz, potešila by ma odpoveď: „mám ťa rada ako vodu“. Bez vody jednoducho neprežijeme. Bez vody jednoducho neprežijeme.

A hoci je Slovensko krajina bohatá na podzemné vody, vodné toky aj prírodné liečivé a termálne pramene a hoci stále máme obrovské zásoby, tak v čase klimatickej zmeny sa práve voda stáva „ropou“ 21. storočia. Už od malička nás doma učia, že vodou máme šetriť, nepúšťať ju zbytočne, kým si umývame zuby a neplytvať pri umývaní riadu. Je do nás vštepované, že kvalitná pitná voda je to najcennejšie, čo na Slovensku máme. A tak je to správne.

Dokedy sa však môžeme tešiť z výnimočne kvalitnej vody, ktorú si napúšťame do pohárov, do bazénov, varíme z nej či polievame zeleninu a ovocie?

V poslednom období sme svedkami intenzívnejších suchých období či prívalových dažďov. Tie často namiesto toho, aby krajinu, hory, pôdu a štrkopiesky nasýtili vodou, spláchnu sa do riek a spôsobujú povodne. Kvalitu našich vôd negatívne ovplyvňuje najmä nezodpovedné konanie človeka či už hospodárením v lesoch alebo na poľnohospodárskej pôde, priemyselnou činnosťou a neuváženými územnoplánovacími zásahmi do urbanizmu a krajinotvorby krajiny. Stavia sa na úrodnej pôde, namiesto plôch, ktoré stoja ako otvorené rany, zdevastované priemyselné i poľnohospodárske areály.  Nebezpečenstvo kontaminácie stúpa s rozvíjajúcimi sa mestskými aglomeráciami, s nebezpečnými skládkami odpadov, chemikáliami z priemyslu aj s ťažbou nerastných surovín. Zásadným problémom je aj neodstraňovanie starých environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú časovanú bombu.

Nesmieme dopustiť, aby toxický koktejl znečisťoval podzemné vody. No na to, aby sme vodu chránili a predišli jej znečisťovaniu, musíme jej kvalitu dôkladne kontrolovať a nastaviť riadne monitorovanie. Dlhodobo som upozorňovala, že monitorovanie podzemnej  vody nie je dostatočné a nedokáže zamedziť znečisteniu vody ani v lokalitách, kde sú vodárenské zdroje . Pritom poznať informácie o kvalite vody patrí k ústavným právam za zdravé životné prostredie. A toto právo už dlhodobo obhajujem v parlamente.

Nebojte sa. Urobili sme veľký krok smerom k informáciám o zdrojoch  vody, ktoré sa využívajú na pitné účely. Môj návrh zákona „o pitnej vode“ bol úspešný a vďaka nemu sú od tohto roka zverejňované kompletné rozbory vody. A čo vám táto novela zákona „o kvalite vody“ zaručí?

  1. Bude doplnená sieť informácií o kvalite podzemnej vody.
  2. Bude k dispozícii kompletný rozbor vody, ktorá sa upravuje na pitné účely.

Záverom vás chcem ubezpečiť, že zo svojho úsilia nepoľavím. Mojím cieľom je, aby si aj naše deti nalievali do pohárov zdravú a čistú vodu, ktorú budú môcť bez obáv piť. Ďalším očakávaným míľnikom, ktorý je potrebné vyriešiť je precízny a dôsledný monitoring.

S Úradom verejného zdravotníctva SR budem preto spolupracovať na príprave informačného systému o pitnej vode, v ktorom sa odrazia údaje aj o pitnej vode „na kohútiku“.  Do prevádzky by mal byť uvedený v tomto roku. Spoločne budeme rokovať a koordinovať tvorbu systému, aby obsahoval všetky dôležité parametre.

Tu si môžete pozrieť moje video z pléna parlamentu, kde vysvetľujem dôležitosť mojej legislatívnej iniciatívy  – https://www.facebook.com/AnnaZemanovaSaS/videos/338926314650940

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS