Denník N

Do štrajku idú prepravcovia aj farmári.

Situácia na Slovensku sa momentálne dosť vyostruje nielen kvôli zmluve s USA ale aj kvôli nečinnosti vlády v rezorte dopravy a v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva.

Úľavy na dani aké priniesli okolité krajiny ako je Poľsko alebo Maďarsko majú dopad ako na slovenských prvovýrobcov potravín, tak aj na prepravcov . Prednedávnom bolo podpísané memorandum o spolupráci troch organizácii a to UNAS –Únia autodopravcov , Iniciatíva poľnohospodárov a  Žltý aniel –odťahové slopočnosti. Memorandum vraví o spoločnej podpore týchto organizácii pri vyjednávaniach so svojimi rezortnými ministerstvami.

Bola vyhlásená štrajková pohotovosť týchto organizácii a požiadavkou bolo stretnutie predstaviteľov združení na svojich rezortoch z ministerskými predstaviteľmi, aby im bolo odprezentované ako vnímajú situáciu na Slovensku a odprezentovali im svoje požiadavky, ktore vnímajú ako potrebné zaviesť do praxe v čo najkratšom čase nakoľko situácia v ich rezortoch je podľa ich stanovísk momentálne zlá.

K stretnutiam nakoniec aj prišlo. Na pode Ministerstva pôdohospodárstva sa uskutočnilo dňa 10.2.2022 vo štvrtok, kde zástupcovia Iniciatívy pôdohospodárov predniesli pánu ministrovi Vlčanovi svoje požiadavky v troch úrovniach a to krátkodobé, strednodobé a dlhodobé požiadavky, ktoré vnímajú z pozície malých a rodiných fariem zaviesť do praxe, aby sa dosiahli ciele, aké sú napísané v programovom vyhlásení Vlády .

No ako uviedli vo svojom stanovisku dňa 11.2.2022 zo strany ministra Vlčana na stretnutí zazneli z jeho strany len sľuby a dostávali odpovede, ktoré nesúviseli s ich otázkami . A ako sa vyjadrili zástupcovia Iniciativy poľnohospodárov v  písomnej odpovedí, ktorú im zaslalo ministerstvo dňa 11.2.  zo strany ministra nedostali žiadne písomne potvrdenie sľubov, ktoré odzneli na spoločnom rokovaní. Citujem ,,pán minister splnil len jedno-čas do kedy nám dá odpoved“.

No aj keď prišlo takéto sklamanie z odpovedi z Ministerstva pôdohospodárstva farmári sa nakoniec rozhodli protest zrušiť a to z jedného jediného dôvodu a tým bola obava, že ich protest bude zneužitý v politickom zápase medzi opozíciou a koalíciou, ktorý sa vyústil až do osobných útokov voči poslancom Národnej rady. Roľníci tomuto nechceli byť účastní.

Stanovisko Iniciatívy poľnohospodárov, ktorá napriek odmietnutiu ministra Vlčana sa rozhodla v prvom momente zrušiť štrajk z dôvodnej obavy zneužitia štrajku k politickému zápasu.

No, Únia autodopravcov dopadla ešte zaujímavejšie. Na rokovaní, na ktorom sa zučastinili ich zástupcovia v piatok dopoludnia za účasti ministra dopravy Ing. Andreja Doležala zo Sme rodina a štátneho tajomníka MF pána Ing. Ľuboša Jančíka to na tomto stretnuti vyzeralo, že príde k vzájomnému pochopeniu situácie a nastane súlad s požiadavkami Únie autodopravcov, ktoré boli odprezentovane nasledovne:

-zľava na mýte z pôvodnej ceny  19 eurocentov na sumu 12 centov za jeden km

-zníženie cestnej dane o 30% pre slovenských autodopravcov

-vrátka spotrebnej dane zo zakúpených 1000l phm o sumu 38 eur na tento objem zakúpenej PHM na území Slovenska.

Tieto podmienky mali byť potvrdené v písomnej forme ako požadovala Únia autodopravcov ,do času 12.00 nedele 13.2. No,  písomné stanovisko Únia autodopravcov neobdržala a ani žiadna iná reakcia zo strany Vlády v tento deň neprišla. Na základe nečinnosti Vlády sa Únia autodopravcov rozhodla pristúpiť k ostrému štrajku vo forme prejazdu kamiónov ich členov, ktorý sa uskutoční pondelok 14. 2. 2022 v čase 11.00 so štartom z  miesta Zlaté piesky a konvoj bude smerovať na ulicu Rožňavská, kde konvoj kamiónov bude odstavený a podľa dohody s políciou bude vyslaných 5 kamiónov pred budovu Ministerstva dopravy, kde budú stáť a takto vyjadrovať svoj postoj k nečinnosti Vlády do času 17.00.

Pokračovanie štrajku je podľa stanoviska Stanislava Skalu forma štrajku, kde budú kamióny stáť pred budovou ministerstva a na ulici Rožnavskej tri dni a ,,Pokiaľ sa neudeje nič zo strany Vlády do 3 dní, tak príde pokyn k blokácii štátnych hraníc SR.“

Po tomto oznámení o ostrom štrajku zo strany Únie autodopravcov zasadala rada Iniciatívy poľnohospodárov v nedelajnajšich hodinách 13.2.,z ktorej vyšiel rezultát ,,Ideme do štrajku! “,  ako uviedol predseda Iniciatívy poľnohospodárov Ján Cenkner ,,Nakoľko nás viaže spoločné memorandum o spolupráci s Úniou autodopravcov, tak neostáva nám nič iné ako ísť do ostrého štrajku aj keď sme v prvotnom bode zrušili ohlásené protesty ,no v tejto situácii keď prišla zo strany vlády ignoracia požiadaviek nášho partnera -Únie autodopravcov, tak ideme do ulíc a už nech sa stane, čo sa ma stáť“ .

Štrajkujúci farmári na hraniciach v roku 2020 na spoločnom štrajku s kamionistami.

Iniciatíva poľnohospodárov mala nahlásené tri rôzne časové rozpätia protestov na rôznych miestach ,no tento protest bol zrušený aj ked právoplatné povolenia k štrajku sú stále v platnosti. Ostrý štrajk farmárov bude ohlásený na deň 15.2.2022 v čase 11.00-17.00 na úseku Dargovskeho prechodu. V prípade že im nebude vydané povolenie k blokácii tohto úseku,  tak farmári vydali stanovisko ,, budeme so svojimi traktormi prechádzať tento úsek cesty, Dargovsky prechod v krátkych rozostupoch  20km rýchlosťou. Ako oznámila Iniciatíva poľnohospodárov pre nečinnosť a neochotu pána ministra Vlčana nájsť adekvátne riešenia, aby sa začalo reálne napĺňať Programové vyhlásenie vlády žiadajú jeho odstúpenie z pozície ministra a požadujú stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom, kde mu chcú objasniť prečo je ich požiadavka na odstúpenie ministra tak naliehavá, kde vidia jeho profesionálne zlyhania .

Oba subjekty ako Únia autodopravcov, tak aj Iniciatíva poľnohospodárov za podpory spoločnosti Žltý anjel – odťahové služby sa vo svojom vyjadrení dištancujú od akýchkoľvek možných násilnosti, ktoré by vznikli počas ich protestu ich forma prevedenia je bez akéhokoľvek násilia a vo forme upozornenia vlády na neriešenú situáciu v ich sektoroch. Taktiež sa dištancujú od zapájania sa do týchto protestov extrémistickými stranami alebo akoukoľvek inou politickou stranou.

Odťahovky prisľúbili, že ak bude objednaný odťah kamiónov z ciest, tak neprídu.

Jediny motív prečo idú dnes do ulic je to, že v okolitých krajinách nastalo rapídne znižovanie cien potravín a PHM čo má za dôsledok to, že roľníci prestávajú produkovať na Slovensku potraviny a dopravcovia prichádzajú o prácu.

Poľské prepravné spoločnosti ponúkajú na Slovensku prepravné služby v takej zníženej cene prepravy,  kde slovenský dopravcovia pri týchto ich cenách nedokážu konkurovať, či už Poliakom alebo iným zahraničným prepravcom. ,,Za každým kamiónom je jeden ľudský život a jedna rodina, a tí dnes prichádzajú o svoje živobytie“.

Poľnohospodári pri takom znížení cien v zahraničí na potraviny nedokážu konkurovať vo výrobe zahraničným dovozcom a producentom potravín. Nárast cien v agro sektore pri položkách ako sú hnojivá, PHM a iné má za dôsledok, že roľníci na Slovensku nedokážu produkovať lacnejšie svoje produkty ,skôr drahšie ako doposiaľ.

V prípade ministra Vlčana je tých pochybení, ktoré mu vytíkajú roľníci omnoho viac, a to ako z profesionálnej oblasti ako aj personálnych nominacii na ministerstve.

Rozhovor na poľovníckej chate, kde pán Bödör označil ministra Vlčana slovným spojením ,,Samo biznisman“ považujú za názorne spojenie s realitou, ktorú priniesol pán Vlčan na Ministerstvo pôdohospodárstva, ako napríklad v kauze ,,Zlaté prasa“, čo ale nie je len jedna kauza za vedenia ministra Vlčana. Jeho nominant pán odvolaný Keszegi dnes veselo pôsobí na Lesy SR, aj keď mal byť odvolaný. Dnes Lesy SR pod jeho vedením vedú hon na jeho možneho nástupcu Mateja Vigodu, kde to prekročilo hranice do takej mieri, že tým že Matej Vigoda sa postavil ako signatar pod výzvu ,,NEBUDEME TICHO“, ktorá poukazovala na chyby terajšieho ,,odvolaného „ riaditeľa Lesov SR Tibora Keszegiho , tak dnes čelí vykonštruovanému trestnému oznámeniu na jeho osobu.

Takže nás čakuju zase traktori a kamióny v uliciach ako v rokoch 2018-2019. Zodpovednosť prečo to je tak dnes je na tých, ktorý nám vládnu ,aj keď bola snaha o komunikáciu aj keď boli sľuby no reálne kroky dnes necítia ani prepravcovia ani roľníci o lesníkov už ani nevravieť.

Teraz najčítanejšie