Denník N

Ak študent stratil rodiča, pomoc potrebujú aj jeho spolužiaci

Creative kids. Creative Arts and Crafts Classes in After School Activities.
Creative kids. Creative Arts and Crafts Classes in After School Activities.

Ak žiak v triede stratil rodiča či súrodenca, významne to ovplyvní aj jeho spolužiakov. Prečítajte si článok o tom, ako aj im pomôcť.

Ak v triede žiak stratil súrodenca či rodiča, významne to ovplyvní aj jeho spolužiakov. Ak sme v detstve zažili situáciu, že nášmu kamarátovi zomrel niekto blízky, pamätáme si to doteraz. Dnes už takmer neexistujú viacgeneračné rodiny, malé deti sa teda so smrťou bežne nestretávajú a nemajú sa ani od koho učiť, ako smútiť.

Skôr je bežné deti od smrti a smútenia oddeľovať a “chrániť”. Ak teda žiak stratí blízkeho, jeho spolužiaci väčšinou nevedia, ako reagovať a ako mu pomôcť, pretože nie sú na to pripravení.
Aké správanie detí v triede môže v takom prípade táto situácia vyvolať?
  • Deti majú obavy, že môžu spolužiaka zraniť, sú teda radšej ticho. Smútiace dieťa sa cíti izolované, vyčlenené z kolektívu.
  • Spolužiaci sa môžu báť, že aj im môže zomrieť mama či otec, takže sa smútiacemu spolužiakovi vyhýbajú.
  • Deti môžu stratu ich spolužiaka necitlivo komentovať – napríklad “Tvoj ocko zomrel, takže už s nami nepôjdeš na výlet, však?” Môžu sa opakovane sa pýtať, čo sa stalo a podobné poznámky a necitlivé komentáre smútiace dieťa zraňujú.
Ako sa dá tomu predísť?
  • Informujte deti v triede o tom, čo sa stalo. Povedzte to jednoducho, nehovorte podrobnosti.
  • Dajte deťom priestor, aby sa mohli opýtať, ak budú chcieť vedieť viac.
Keďže deti trávia v škole veľa času, pred učiteľom stojí veľká výzva pomôcť nielen smútiacemu dieťaťu, ale aj jeho spolužiakom. V istom zmysle sú pre nich sprievodcami v smútení a vedú ich cez tento proces.
Ako to urobiť?

Ponúkame vám dve edukatívne aktivity, ktoré Vám v tom môžu pomôcť a je len na Vás ako na učiteľovi, aby ste pre ne zvolili vhodný čas. Môžete sa tiež rozhodnúť, či využijete práve tieto návrhy, alebo ich upravíte a prispôsobíte aktuálnemu dianiu v triede. Tieto aktivity umožňujú deťom pochopiť a prijať, že aj straty patria do nášho života.

1. Príbeh semienka a kolobeh života 
Je to aktivita o kolobehu života – o narodení, rozvoji, o pomoci druhým, o starnutí a zániku.
Príbeh semienka: Keď je vonku teplejšie, nie je už viac zima, v pôde je dosť vody, semienko môžeme zasiať. Časom z neho vyrastie rastlinka. Postupne rastie, rozkvitne, má kvety, na ktoré sadajú včely. Potom z nich vzniknú plody, ktoré môžeme jesť my ľudia, ale aj vtáci a zvieratá. Keď prichádza jeseň, plody opadajú a z nich vypadnú na zem nové semienka. Rastlinka postupne vädne, mení sa jej farba. Mení sa aj farba listov, ktoré opadávajú, uschnú a rozpadnú sa. Pomôžu tak zemi, aby v nej semienka mohli znovu vyrásť na ďalší rok. Tento príbeh sa v mnohom podobá aj životu ľudí. Tiež sa rodíme, rastieme, učíme sa, pomáhame iným aj sebe, potom začneme starnúť, prichádzajú choroby až zomrieme.

Porozprávajte deťom tento príbeh a zoberte celú triedu von na prechádzku. Skúste hľadať semienka, kvietky, rastlinky. Môžete si odniesť tie, ktoré odpadli alebo si urobte fotky, nemusíte rastlinky trhať. Potom sa v triede deti rozdelia do menších skupín a vytvoria projekt – kolobeh života ich semienka a budú sa o ňom rozprávať. Pri tejto aktivite deti môžu, alebo nemusia hovoriť o tom, čo v živote zažili a stratili.

2. Všetci strácame
Keď niečo alebo niekoho stratíme, je nám ťažko. Čo sa v nás vtedy deje a čo vtedy cítime? Smútok, hnev, úzkosť… Ako sa prejavujú? Čo vtedy robíme? Nedokážeme možno robiť to, čo chceme, nerozprávame sa s inými, plačeme, potrebujeme, aby nás niekto objal. Keď nám je ťažko, môžeme poprosiť dospelého, ktorého máme radi, aby bol s nami.  

Povedzte deťom o stratách. Čo všetko stratili? Hračku, zvieratko, možno topánky. Možno niektorí aj babku, dedka. Nechajte ich porozprávať, čo stalo, ak chcú. Môžu nakresliť to, čo stratili, môžu obrázok ukázať deťom v triede. Skúste  deťom povedať, ako sa pri strate cítime. Môžete použiť kreslené emotikony či masky alebo maňušky. Ukážte im na nich emócie – toto je smútok, hnev, radosť, zvedavosť… Deti si môžu si napríklad nalepiť emotikon k obrázku, ktorý znázorňuje ich stratu. Pracujte s týmito motívmi, môžete si urobiť napríklad výstavu týchto obrázkov.

Obidve aktivity sú náučné. Nehovoria priamo o smrti, ale deti spolu môžu zdieľať zážitky a pocity spojené so stratou, ktoré sa týkajú každého z nás.

Ak vidíte a cítite, že deti v triede potrebujú viac pomoci, obráťte sa na odborníkov, ktorí vám pomôžu.
Nezisková organizácia Plamienok ponúka učiteľom bezplatné konzultácie s psychológom.
Keď máte skúsenosť, že váš žiak stratil blízkeho a potrebujete sa o nejakej téme či otázke poradiť, kontaktuje nás a prihláste sa na bezplatnú konzultáciu tu:
www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni/strata-v-rodine-konzultacia-pre-ucitelov

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.