Denník N

M. Foltín: Bethel — Smerovanie, učenie a prax (Čitateľský denník 9/2022)

„Učitelia Bethel Church dávajú vo svojej teológii osobným skúsenostiam a zážitkom veľký priestor. Tieto zážitky a skúsenosti formujú ich doktríny a v nemalej miere utvárajú ich celkový pohľad na Písmo. Johnson sa sám vyjadril, že Boh je väčší ako Jeho kniha, preto ak chce niekto Písmo skutočne spoznať a nasledovať ho, musí tak urobiť skrze osobnú skúsenosť. Tá miestami môže viesť mimo mapu (mimo Bibliu).

(…) Johnson svojím postojom cestovania mimo mapu legalizoval a spopularizoval mnohé skúsenosti zo svojho zboru. Či už sa jedná o opíjanie duchom, svätý smiech, extatické prejavy, padanie pod mocou alebo nasávanie pomazania z hrobov zosnulých Božích služobníkov.“

Bethel Church je americká nedenominačná cirkev hlásiaca sa k charizmatickému prúdu. Známou sa stala vďaka svojej hudobnej produkcii — Bethel MusicJesus Culture — a mnohým kontroverziám. Mal som pri nich už dlhodobo zaradený výstražný výkričník, ktorý po prečítaní publikácie Michala Foltína začne asi aj rovno blikať načerveno.

Bethel — Smerovanie, učenie a prax hovorí o tomto fenoméne, ktorý začína prenikať už aj do európskych cirkví, veľmi kriticky. Na relatívne malom priestore popisuje hlavné doktríny Bethelu, cituje jeho predstaviteľov a následne na základe Biblie vyvracia túto teológiu. Stručne a úderne.

Napríklad ich doktrína Kráľovstvo teraz hovorí o tom, že cirkev má budovať svetské pozície v politike, kultúre, umení a priemysle a takto tvoriť Kráľovstvo nebeské na zemi. Tento budovateľský koncept je však cudzí Písmu, ktoré opisuje cirkev ako nevestu pripravujúcu sa na príchod svojho ženícha — a nie ako političku vytvárajúcu lepšie zajtrajšky.

Ako sme už pri pofidérnych hnutiach zvyknutí, aj Bethel hlása evanjelium prosperity — ak mu uveríte, už nikdy viac nebudete chorí a peniaze sa na vás len tak pohrnú. Ježiš prosperity však nie je ukrižovaný mesiáš, ktorý nám káže zapierať samých seba, zobrať svoj kríž a nasledovať ho. Biblia nikde nazasľubuje pozemský blahobyt, skôr naopak. Sám Pavol apoštol trpel až do konca života neznámou chorobou či postihnutím.

Máme tu aj vizualizovanie si Krista v modlitbách liečiacich minulosť, vlastné preklady Biblie, hypnotické worshipy, popieranie Kristovho božstva počas jeho pôsobenia na Zemi a objavovanie skrytého ľudského potenciálu. Dokonca sa môžete na špeciálnom seminári cielene naučiť dary Ducha Svätého.

Kniha je prehľadnou štúdiou všetkých základných učení Bethelu; môže tak byť výbornou pomôckou pre tých, čo slúžia v cirkvi či študujú súčasnú teologickú debatu. Do budúcna už len vybrať čitateľný font, venovať viac času korektúram a zvoliť decentnejšiu grafiku — a bude to ešte o niečo lepšie a dôstojnejšie.

M. Foltín: Bethel — Smerovanie, učenie a prax
Daniel Pospíšek, 2021
155 strán
*
80 %

Čitateľský denník vo forme podcastu môžete počúvať na:
Spotify, SoundCloude, Apple alebo Google podcasts.

Moju výtvarnú tvorbu môžete sledovať na:
Facebooku alebo webe.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, komiksoch a kultúre.