Denník N

Obmedzenie exteriérových svadieb v meste Žilina

Začiatkom roka sa mi ako sobášiacemu poslancovi ozvali dvaja snúbenci. Boli veľmi rozčarovaní, mali dohodnutú svadbu v altánku pred Villou Nečas a mesto im ju zrušilo.
Svadba mala byť v letných mesiacoch. Ale poďme po poriadku.

 

Sobáš v Budatínskom parku
prvá covidová svadba 21. marca 2020

Kde sa sobáši v meste Žilina?

Mesto má vyčlenené tri interiérové priestory. Hlavným je sobášna miestnosť na Starej radnici, potom sa sobáši v Rosenfeldovom paláci, ktorý patrí mestu Žilina a nakoniec v kaplnke Budatínskeho hradu, ktorý patrí Žilinskému samosprávnemu kraju. Exteriérové priestory boli vyhradené dve: Park Budatínskeho zámku a vonkajšie priestory pred kultúrnou pamiatkou známou ako Villa Nečas.

mladomanželský bozk v rúškach

Čo to snúbencov stojí?

Snúbenci musia, pokiaľ chcú mať svadbu mimo základňu, teda Starej radnice, zaplatiť správny poplatok mestu. Ten činí 70,- Eur. Potom ešte poplatok inštitúcii v ktorej priestoroch chcú mať sobáš. V kaplnke zaplatia poplatok 100,- Eur, za vonkajšie priestory parku 300,-Eur. Považské múzeum v cene zabezpečuje aj istý servis: donášku stoličiek, stolíka a pod. V prípade Villy Nečas to bolo bez poplatku, ale majiteľ podmieňoval následnú hostinu v jeho priestoroch.

Prečo svadby vonku?

V poslednej dobe je veľký trend a záujem o svadby vonku. Doslova pod holým nebom. Týka sa to cirkevných s svetských svadieb. Cirkevné svadby vonku organizujú na Slovensku  len protestantské cirkvi, lebo RKC vyžaduje vysvätený sakrálny priestor. Dôvody sú viaceré. Inšpirácia prichádza zo zahraničných filmov, ale v neposlednom rade zohráva, aspoň za posledné dva roky pri rozhodovaní epidémia vírusom Covid 19. Vonku je menšie riziko nákazy, môže sa zúčastniť viac ľudí a pod.  Bolo obdobie, kedy sa mohlo na Starej radnici zúčastniť len 6 osôb, teda ženich, nevesta, dvaja svedkovia a… už nezostalo miesto ani pre oba páry rodičov. Spočiatku museli mať ak snúbenci rúška, prvú svadbu s obmedzením sobášil v Žiline 21 marca 2020 poslanec Dominik Hriník, matrikárka nedovolila snúbencom ani pri mladomanželskom bozku sňať rúško. Neskôr už mali snúbenci výnimku a mohli byť v sále bez rúška, či respirátora..

sobášny altánok pred Villou Nečas

Prečo došlo k obmedzeniu jedného miesta?

Snúbencom, ktorí mali ešte v minulom roku dohodnutú svadbu a prisľúbenú svadbu, oznámili na matrike, že ju už nebudú môcť mať pred Villou Nečas, lebo existuje vnútorná smernica, ktorá to zakazuje.

Nuž zašiel som na matriku, kde mi pracovníčky odmietli smernicu sprístupniť, pretože nie je prístupná pre verejnosť a teda ani pre poslanca mestského zastupiteľstva. Zodpovednosť za vypracovanie smernice vzal na seba Mgr.Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ, ktorý mi ju neskôr sprístupnil. Dôvodom bolo údajne to, že mesto privileguje jedného súkromného podnikateľa, ktorému umožňuje svadby a iným nie. Villa Nečas patrí známemu žilinskému podnikateľovi Jozefovi Antošíkovi a svadby sa tam konali niekedy od roku 2005, pričom podnikateľ na vlastné náklady realizoval prístrešok pre prípad nepriaznivého počasia.

Búrlivá výmena názorov a možnosť výnimky.

Po protestoch niektorých sobášiacich poslancov sa uskutočnila pod vedením primátora Petra Fiabáne  10. februára 2022 videokonferencia. Prítomní sobášiaci poslanci, matrikárky, pán Machan sa dohodli, že mesto nastaví podmienky, aby sa sobáše mohli konať aj v exteriérových priestoroch iných zariadení. Do úvahy prichádza napr. Bôrický park, ktorý je v majetku mesta v súčinnosti s reštauráciou Kamélia. Kritériom je zabezpečenie podmienok pre obsluhujúci personál (samostatné miestnosť na prípravu a kontrolu dokladov snúbencov a svedkov), A tiež dôstojnosť celého svadobného obradu. Od subjektov participujúcich na sobášnych aktoch sa bude očakávať celý servis zabezpečenia stoličiek, stolíka a ďalších potrebných náležitostí.

Smernica upravujúca režim sobášov

Do tej doby snúbenci podľa Smernice č.03_2021 a článku III/3 môžu požiadať o výnimku umožnenia obradu aj v iných ako určených priestoroch, ale výlučne v exteriéri. Pri súčasnom zabezpečení náhradného interiérového priestoru v prípade dažďa. Ďalší odstavec ale hovorí, že na to nie je právny nárok a rozhodnutie je výlučne na pracovníkoch matriky. Smernica tiež hovorí, že sobášne obrady sa budú konať výlučne v piatok a nedeľu.

sobáš v kaplnke Budatínskeho hradu

Záverom.

Som človek, ktorý sa snaží pomôcť človeku, keď sa na neho obráti s prosbou o pomoc. Podobne ako poslanec pomáham občanom v rámci svojich možností. Keď primátor Choma proti vôli pracovníčok presťahoval Matriku do budovy Europalace patriacemu MV SR, mali tam pracovníčky veľmi nedobré a nezdravé podmienky pre prácu. Nemohli otvoriť okno, vetrať a podobne. Spolu s kolegom poslancom Dušanom Maňákom sme tlačili na ich spätné presťahovanie a v júni 2021 sa to podarilo. Matričný úrad je späť na Mestskom úrade v Žiline, kde náležite patrí. Keď sa na mňa obrátili snúbenci, že mesto nedodržalo svoj sľub, konal som podobne. Som presvedčený, že ako zvolení poslanci máme ľuďom slúžiť a nehladať dôvody ako veci sťažiť a skomplikovať. To sa týka aj ústretovosti pri organizovaní tak významnej udalosti ako je sobášny obrad.

exteriérový sobáš v obci Bystrička

Verím, že sa čoskoro nájde riešenie k spokojnosti mesta, snúbencov i participujúcich organizácií. Exteriérové svadby sa konajú s participáciou súkromných subjektov aj v iných mestách, či obciach. Fotografia je zo sobáša pred hotelom v obci Bystrička pri Martine.

Ľubomír Bechný, sobášiaci poslanec (foto osobný archív)

 

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.