Denník N

Zdravie a efektívna zdravotná starostlivosť ako top hodnota obyvateľstva

Young male psysician with patient measuring blood pressure
Young male psysician with patient measuring blood pressure

Znie to ako cliché, no podľa prieskumu hodnôt obyvateľstva Slovenska je práve zdravie druhou najdôležitejšou hodnotou, hneď po rodine. Až 42,1% respondentov uviedlo zdravie za kľúčovú hodnotu pre dobrý život.

Prieskum hodnôt obyvateľov Slovenska bol realizovaný po druhýkrát po päťročnej prestávke. Prvý obdobný prieskum verejnej mienky sa zisťoval ešte v roku 2016. Kým zdravie – ako individuálna hodnota – bola mimoriadne dôležitá hodnota už v roku 2016, tak efektívna zdravotná starostlivosť figurovala medzi desiatimi najdôležitejšími kolektívnymi hodnotami, na ktoré by sme sa mali ako spoločnosť zamerať, po prvýkrát.

Jeden z hlavných dôvodov nie je prekvapivý, a tak ako takmer všetky iné činnosť za ostatné dva roky súvisí s pandémiou covidu-19. Prvýkrát v 21.storočí nadobudla drvivá väčšina občanov Slovenska osobnú skúsenosť so zdravotníctvom a videla, aké sú deficity či benefity nášho zdravotníckeho systému. A obyvateľstvo bytostne pocítilo, že zdravotníctvo je a bude pre ich život a jeho kvalitu enormne dôležité.

Samotný fakt, že až 23,3% respondentov uviedlo, že efektívna zdravotná starostlivosť by mala byť našou prioritou, nie je pre ľudí, ktorí sa zdravotníctvu venujú prekvapivý.  Avšak zvýšený dopyt po efektívnom zdravotníctve dokáže akcelerovať zmeny či reformy, o ktorých zdravotnícki analytici, nemocnice, poisťovne a iní zdravotnícki stakeholderi diskutujú dekády.

 

(Zdroj: https://slovakglobal.sk/prieskum-narodnych-hodnot.html)

 

Z prieskumu hodnôt Slovenska vyplynulo, že občania Slovenska nedôverujú štátu a spoliehajú sa na rodinu a úzky okruh tých najbližších priateľov. Dôsledkom je, mimo iného i to, že nedôverujú zdravotníckemu  systému a majú dojem, ktorý nemusí byť racionálny, podložený alebo odôvodnený, že na to aby dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, musia mať vybudovanú sieť kontaktov. Veta v telefonickom či osobnom rozhovore „nepoznáš dobrého lekára“ je evergreenom i v roku 2022. Dokiaľ ľudia nebudú mať voči systému dôveru, tak progres v zdravotníctve bude pomalý. Ak niekto potrebuje kreditnú kartu, tak dnes vie, že nemusí volať priamo generálnemu riaditeľovi banky. Klient jednoducho vie, že môže ísť do ktorejkoľvek pobočky a na počkanie si vybaví akýchkoľvek bankový produkt. Obdobne to funguje aj v telekomunikáciách alebo iných službách. A zdravotníctvo by nemalo byť výnimkou. Spotrebiteľ potrebuje mať čo najvyššiu istotu, že mu bude poskytnutá tá najlepšia zdravotná starostlivosť bez toho, aby musel rozmýšľať nad tým, či samotný klient alebo niekto z jeho sociálnej siete pozná toho, či onoho doktora.

Pozitívnou správou, ktorá teda vyplynula z výskumu o hodnotách obyvateľov Slovenska je, že zdravotníctvo je pre ľudí priorita, čo poskytuje kompetentným dostatočne argumentačnú výbavu na to, aby sa začali presadzovať konkrétne kroky, ktoré budú smerovať práve k zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Najdominantnejším pocitom, ktorý spoločnosť zažívala v mnohých oblastiach bol strach. Teda emócia, ktorá nás núti prežiť. Na štrukturálne zmeny v zdravotníctve, a teda i na naplnenie jednej z top priorít vyplývajúcich z prieskumu hodnôt Slovenska bude protipól strachu, teda odvaha. Nájde sa?

 

Teraz najčítanejšie

foto

Michal Pišoja

Vyštudoval som medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2014 pracujem pre AGEL, najprv ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca. V súčasnosti som predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom AGEL SK a predsedom predstavenstva AGEL a.s. Zo svojej pozície dozerám na chod 27 nemocníc na Slovensku a v Českej republike. Mám dve dcérky, hovorím 4 jazykmi a veľmi rád športujem a čítam o biznise, histórii či psychológii.