Denník N

Spomienky na program Teach for Slovakia: Ani po siedmich rokoch nemám pocit, že by som o niečo prišiel. Práve naopak.

Adriana Zarembová vyštudovala interkultúrne štúdiá a dnes pôsobí v Karpatskej nadácii, v občianskom združení Cesta von a v projekte Hrdinovia internetu. Tomáš Horváth má síce titul z európskych štúdií, no dnes pracuje ako učiteľ a zástupca riaditeľky na Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. Zuzana Sojková je vyštudovaná právnička, ktorá momentálne rozbieha svoju vlastnú neziskovú organizáciu. Na prvý pohľad zdanlivo rozdielni traja mladí ľudia, no všetkých spája jedna spoločná charakteristika – sú súčasťou neustále rozrastajúcej sa komunity Teach for Slovakia, ktorá sa zameriava na zlepšovanie vzdelávacieho systému na Slovensku. Ako dnes, s odstupom niekoľkých rokov hodnotia svoju skúsenosť? Od prvých krokov, ktoré ich viedli k pôsobeniu v programe Teach for Slovakia až po najväčšie výzvy, ktorým vďaka svojmu rozhodnutiu museli čeliť -traja ambasádori spomínajú na svoje časy v leadership programe.

Začnime tvojou motiváciou. Čo ťa priviedlo k rozhodnutiu nastúpiť do programu Teach for Slovakia a pôsobiť počas dvoch rokov v slovenskom školstve?

A. Zarembová: Po tom, čo som sa dozvedela o Teach for Slovakia, som si často zvykla pozerať ich webovú stránku a stále dookola som si čítala príbehy učiteľov a detí. Na začiatku som si myslela, že je to taký „slniečkársky program“ a výsledkom nebude nič hmatateľné. Niečo ma však primälo k tomu, aby som poslala prihlášku a potom to už išlo samo. Na Basecampe sme dostali dosť informácií a námetov na to, ako učiť dobre a tiež veľkú dávku nadšenia a motivácie. Asi aj preto som nakoniec do školy nastúpila. Chcela som mať v sebe znova to nadšenie, s ktorým som si kedysi čítala príbehy učiteľov a žiakov.

T. Horváth: Túžba vzdelávať bola u mňa spojená s hľadaním zmysluplnej práce. Zároveň som pociťoval potrebu opustiť pohodlie svojej bubliny, kde zväčša postačovalo mať názory bez skutkov. Túžil som ísť pracovať na zmene, nielen o nej premýšľať.

Z. Sojková: Po škole som ešte úplne nevedela, čo chcem so životom, bola som si ale istá, že chcem robiť niečo, na čom mi bude záležať, čo ma bude napĺňať a kde sa veľa vecí naučím. Teach bol pre mňa v tomto ideálny – človek sa počas dvoch rokov môže naplno sústrediť na to, čo robí, má podporu pri nastavovaní svojej ďalšej kariérnej cesty a zároveň získava skvelé podnety a komunitu. Má garantované, že bude silno rásť. Ja osobne som vždy mala blízko k školským témam, chcela som sa pôvodne venovať školskej legislatíve. Bola som veľmi ambiciózna, ale najviac zo všetkého mi záležalo na vlastnej legitimite. Nechcela som riešiť niečo, v čom nemám reálnu skúsenosť, preto som Teach brala s pokorou ako priestor, kde možno otestovať svoje hypotézy. Vychádzala som z toho, že najlepšie si svoje ciele, ambície a celkovo fungovanie viem odskúšať práve v školskom prostredí – ak to uspeje tam, viem, že to uspeje aj v iných kontextoch a budem o sebe vedieť, že na to mám a že to zvládnem.

Adriana Zarembová na výlete v Bratislave so svojimi žiakmi. Foto – archív Adriany Zarembovej

Keď sa spätne pozeráš na dva roky strávené v programe, čo pokladáš za najväčšiu pridanú hodnotu, ktorú si so sebou nesieš?
A. Zarembová: Určite mi to dalo nové nadhľady na fungovanie rómskych komunít, školstva, zborovne a medziľudských vzťahov. Dva roky učenia mi tiež dali veľakrát pocity sklamania a znechutenia, no zároveň na druhej strane aj pocit spolupatričnosti a chcenia. Spoznala som zaujímavých ľudí a iniciatívy, ktoré pracujú na zmene – oni mi dali veľkú nádej zostať a aj naďalej pokračovať v práci.

T. Horváth: Dva roky učenia v Markušovciach boli pre mňa zásadnou životnou skúsenosťou, ktorá ma nasmerovala do práce v školstve. Vo vzdelávaní som našiel svoje poslanie vďaka učeniu detí, ale aj vďaka inšpiratívnym ľuďom z Teach for Slovakia komunity, s ktorými zdieľame spoločnú víziu o lepšom vzdelávaní.

Z. Sojková: Ja stále tvrdím, že Teach bolo najlepšie kariérne rozhodnutie a nesmierne formatívna skúsenosť. Prekopalo to moje uvažovanie o tom, ako (ne)funguje slovenské školstvo a systém celkovo, ale hlavne ako sa dajú robiť dobré veci, prekonávať prekážky a hľadať cesty aj v zdanlivo nepriechodných situáciách. V tej komunite som doslova rozkvitla. Veľa pre mňa znamená, že môžem byť jej súčasťou. Áno, otvorilo mi to aj mnoho kariérnych možností a kontaktmi a skúsenosťami doslova posunulo o roky dopredu, osobne si ale najviac cením vlastný osobnostný rozvoj. Teraz sa už nepozerám na veci v štýle „aké dvere sa mi otvoria“, ale skôr „na ktoré chcem priamo zaklopať“, a to je veľký posun.

Tomáš viedol svojich žiakov v Markušovciach, aby napísali knihu. Záber z krstu tejto knihy. Foto – archív Tomáša Horvátha

Na druhej strane je na mieste aj otázka o obetách, ktoré si pre pôsobenie v programe Teach for Slovakia spravil/a. Čo ti tieto dva roky vzali?

A. Zarembová: Účasť v programe mi vzala pohodlie a bezstarostnosť, no hlavne mnohé stereotypy, ktoré som v sebe podvedome živila. Okrem toho som sa presťahovala do Popradu, takže na jednej strane mi Teach daroval krásne Tatry, a zas na tej druhej mi vzal blízkosť rodiny a priateľov (no tých mi potom nahradil novými :))

T. Horváth: Ísť učiť a venovať sa práci v školstve bolo pre mňa rozhodnutím, pri ktorom bola zmysluplnosť práce nadradená osobnému prospechu či kariére. Ani po siedmich rokoch nemám pocit, že by som o niečo prišiel. Práve naopak.

Z. Sojková: Nemyslím si, že mi to niečo výrazne vzalo, niekedy ale na sebe vidím, že diskusie spojené s deťmi a školstvom beriem veľmi vážne a mám latku nastavenú niekde vyššie ako to, na čo máme momentálne kapacity. Najviac mi to vzalo akúsi ľahostajnosť k tomu, ako veci sú – ja si už asi nikdy nepoviem, že školstvo je nudná téma alebo že na nej nezáleží, lebo som v priamom prenose videla, ako zúfalá môže byť situácia, keď sa nerieši.

Zuzana Sojková na výlete so svojimi žiakmi. Foto – archív Zuzany Sojkovej

A na záver – aké boli najväčšie výzvy, ktorým si čelil/a?

A. Zarembová: Na začiatku bola najťažšia každodenná cesta do školy – nevedela som, čo sa zas pokašle, ako budú naladené decká, či budú spolupracovať a podobne. Neskôr sa to otočilo a ťažším sa stalo odchádzanie zo školy s pocitom nedokončenej práce. Tie dva roky boli (nielen) v tomto veľká škola pokory.

T. Horváth: Azda najnáročnejším bol proces „zmenšovania“. Paradoxne, čím bližšie bol koniec dvoch rokov v programe a čím viac skúseností som zbieral, tým menší som sa cítil oproti veľkosti problému, akým je stav slovenského školstva.

Z. Sojková: Bezmocnosť v situáciách, kedy som vedela, že sa dejú veci, ktoré by sa diať nemali. A zároveň vedomie, že by to naozaj mohlo byť úplne inak a že neexistuje relevantný dôvod, prečo by to malo byť tak, ako to je. Napriek enormnej energii a snahe vidieť, ako systém učiteľa i dieťa valcuje na celej čiare, to bolo a je desivé, hlavne keď si to človek porovnáva so sebou. Dvadsaťročnej Zuzke by nikdy ani len nenapadlo, že nedokončiť základku je vôbec možné a zrazu som videla ako sa to úplne systematicky deje, a ako sa pred tým prakticky nedá uniknúť. A valcuje to všetkých, od detí po učiteľov a učiteľky, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažia.

Autor: Martin Prušanský


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.