Denník N

Prestaňte už s týmto

Kde niet hanby, ani ohľadu na právo, ani na statočnosť a dôveru, vláda je tam vratká. (SENECA) Ubi non est pudor, nec cura iuris, sanctitas, pietas, fides, instabile regnum est.

Naša vláda je pri moci za cenu nie celkom pravdivej predvolebnej kampane, teda podvodom. Volili by ju toľkí, keby k tomu nedošlo ? Nie. Má teda legitimitu takého percenta voličov ako sa deklaruje ? Nemá.

Dodržiava predvolebné sľuby ? Nie a nemá s tým najmenší problém.

Kto klame (podvádza) ten aj kradne, hovorí príslovie. Klamstvo a podvod patrí do inštrumentária vlád a politikov. Nemá tam čo robiť. Kto, ako štátny úradník, a je jedno na akom poste, verejne a vedome klame a zavádza verejnosť, porušuje zákon a dopúšťa sa zneužitia právomoci verejného činiteľa. Médiá zachytávajú stovky dôkazov dokumentujúcich takúto trestnú činnosť, a tým nemyslím formou investigatívnej žurnalistiky, ale formou obyčajných záznamov z tlačových besied.

Problémom je, že orgány činné v trestnom konaní na ňu nikdy (nielen za tejto vlády) adekvátne nereagovali.

Tlačové besedy, a celkove tlač, prinášajú desiatky dôkazov o vzdelanostnej, odbornej  úrovni a profesionalite žurnalistov na Slovensku. Myslia, že agresívnym a nezdvorilým kladením otázok nielen na tlačovkách, ale aj hosťom, ktorých si pozvú do relácii, a ich znevažovaním, prekryjú vlastné nedostatky v  znalosti témy, o ktorej píšu, alebo na ktorú sa pýtajú. Tým, že sa hrubo oboríte na učiteľa, namiesto toho, aby ste správne zodpovedali otázku, skúšku  nespravíte.

Snáď najkrajšiu ukážkou „nevedka – vševedka“ alebo „Alice v krajine zázrakov“ na tlačovej besede, je otázka novinára, ktorý  cca mesiac potom, ako zo všadiaľ vyskakuje téma zmluvy o spolupráci s USA a odovzdanie dvoch letísk – Kuchyňa a Sliač, položí agresívnu  asertívnu otázku politikovi, že prečo tvrdí, že to budú práve letiská Kuchyňa a Sliač. Nuž preto, lebo tieto dve slová sa vyskytujú v prílohe zmluvy. A jeden by si pomyslel, že pred tým, než sa na túto zmluvu budem vypytovať, som si ju aj prečítal. Odvaha položiť otázku na verejnosti v takejto situácii je obdivuhodná.

Mimochodom, nie sú to len dve vojenské letiská, ktorých sa zmluva týkala. Americkí vojaci sa už nasťahovali aj na civilné letisko Boľkovce pri Lučenci. Niektorým pamätníkom sa toto letisko spája s majstrovstvami sveta v parašutizme, ktoré sa na tomto letisku konali. V zmluve sa toto letisko priamo nespomínalo, ale uvádza sa pod klauzulou, že Američanom sprístupníme všetky priestory, ktoré budú potrebovať. A hoci ešte ani nezaschol atrament na podpise zmluvy, už potrebovali letisko Boľkovce, a už sú tam aj nasťahovaní.

A k otrepanému boju proti korupcii, prosím prestaňme už s týmto !

V prvom rade, ak nebudú občania dávať úplatky a budú nekompromisne reagovať na to, že ich od nich úradníci pýtajú a budú to oznamovať na polícii a polícia bude nekompromisne reagovať, prestaneme tu šalieť, ako keby sme sa všetci zbláznili.

Ak podnikateľ proste nedá úplatok za to, aby mohol čerpať nejaké fondy, tak ich čerpať nebude. A ak je úlohou úradníkov zabezpečiť ich čerpanie, spamätajú sa. Ak nie, aspoň prestane zbytočné zadlžovanie a rozkrádanie spoločných prostriedkov, veľakrát aj na nezmysly.

Ak orgány činné v trestnom konaní a médiá, či občianska spoločnosť promptne zareagujú na snahy vylákať peniaze na iné zdroje, napríklad založením s.r.o. len na účel ich čerpania fondov s účelovo prispôsobeným predmetom činnosti, nemusíme tu vyčíňať a demontovať právny štát pod krycím heslom boj proti korupcii.

Úradníci a politici zájdu len tak ďaleko, ako im umožníme. Ak sa nám zdá, že tu máme s korupciou problém, je to naša vina, lebo sme to pripustili. Bodka.

Nevidím žiaden dôvod na to, aby sme teraz kvôli tomu demontovali zvyšky toho dobrého, čo tu bolo. Korupčného ducha tým zo seba nevyženieme. Naopak. Zamlčiavaním hrubých faulov súčasných politikov vlastne pokračujeme v blúznení a behaní v bludnom kruhu. Okrem totálneho rozvratu štátu a možno aj jeho zániku nedosiahneme nič.

Ak tí, čo idú napríklad na advokátske skúšky, absolvujú riadnu prax, počas ktorej sa budú pripravovať na prácu advokáta, a potom namiesto hľadania kontaktov na správny skúšobný senát, ktorý im pomôže, si sadnú na zadok a budú sa seriózne pripravovať, je to dobrý začiatok. Paradoxne medzi tých horných desaťtisíc, ktorí si potrebujú vyboxovať  najviac výnimiek patria aj  niektorí nadľudia pracujúci v určitých mimovládkach. Táto práca im totiž v ich očiach dáva status všeumelcov a vševedov, preto pre nich neplatia také pravidlá, ako pre bežných smrteľníkov. Preto mi ich reči o rovnosti pred zákonom a o demokracii, a iné vznešené frázy, znejú ako zlý vtip. A zlé vtipy sa neoplatí počúvať.

Ak sa nebudú našim ľuďom, súdruhom politikom a  iným, ktorí sa pasujú za nadľudí, poskytovať špeciálne výhody, ale každý bude robiť to, čo má  a nehľadať skratky a výhody, budeme normálne a zdravo žiť.

Nie politici zodpovedajú za to, že korupcia rozbujnela. Politikov treba kontrolovať. Zlyhali orgány činné v trestnom konaní, ktoré si neplnia svoju povinnosť. Možno sa nechajú podplatiť. Ale to potom nie je problém politikov, to je problém občanov v našej republike, z ktorých sú aj politici. Je to problém našej morálky.

Žiadať obrovské finančné prostriedky z fondu obnovy na predstieraný cieľ, napríklad reformu justície, ktorá reformou nie je, je podvod. Takto získané peniaze nie sú zadarmo. Budeme ich splácať všetci. Rozvrátiť a destabilizovať súdny systém a sťažiť prístup k súdu občanom len preto, aby politici zamaskovali svoju neschopnosť pripraviť kvalitnú reformu, slušne komunikovať a nedostatok odbornosti, je dôkazom o tom, že na svoju pozíciu nedorástli. Nemajú tam čo robiť. Každý a jeden deň, čo dosadli ministri na svoje stoličky, títo ľudia nadsluhujú, nemajú tam čo robiť. Hoci ich platíme, nieže nie sú vďační, nemajú úctu, nemajú slušnosť, a pokoru k úlohe, ktorú plnia, vulgárne nám nadávajú.

Silne  autentickým svedectvom o intelektuálnej úrovni politika a štátneho úradníka je osobný list jednej ministerky  generálnemu prokurátorovi https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=342407061116130&id=104581384898700 To je bez komentára.

Nepotrebujeme hrdinov a statočných vyšetrovateľov. Stačí úcta k zákonom a ľuďom. Ak ste chceli zatvoriť a mučiť a možno aj zabiť príslušníkov súčasnej opozície a bývalých vlád, mali ste ich pochytať bez súdu a bez procesu a zavrieť a tam aplikovať metódy, ktoré teraz aplikujete na ľuďoch, ktorí ani len nie sú odsúdení a uznaní vinnými. Lenže toto by bol nedemokratický puč, násilné prevzatie moci. Ale vytváranie dojmu demokracie a postupovania podľa práva, ktorým sa zakrýva, že ste proste chceli ľudí pozatvárať, lebo si to podľa vás zaslúžia,  a chopiť sa moci, nemení podstatu toho, že sa jedná  o nedemokratický puč. Iba ste zapojili lož, propagandu a demagógiu. Cieľ a prostriedky sú rovnako nedemokratické. Vymýšľať si dôkazy, zneužívať mučenie a neľudské zaobchádzanie na to, aby ľudia vypovedali, s právnym štátom a demokraciou nijako nesúvisí.

Za korupciu nie je trest smrti. Stále platí zákaz mučenia a neľudského zaobchádzania. Stále platí, že ľudia nesmú byť k priznaniu nijakým spôsobom donútení. To, že sa tieto praktiky snažíte ospravedlniť, neznamená, že ich nepoužívate, ako ani to, že to robiť smiete. Nesmiete. Neplatí, že účel svätí prostriedky. Kto si už raz osvojil takéto metódy, kto už raz prejavil takúto hrubú neúctu k zákonu a človeku, prestane s tým ? Bude ešte niekedy použiteľný na prácu v súlade so zákonom.

Pri takom stupni cynizmu a opovrhovania, ktorý bol odkrytý ?  Sotva. Vždy to budú robiť rovnako.

Ak musí obvinený  strpieť, že kým trestná činnosť nie je vyšetrená, bude obmedzený na osobnej slobode, bude sa mu zasahovať do práva na zachovanie listového tajomstva, budú sa mu obmedzovať práva na súkromný život, v právnom štáte nemusí strpieť, že si vo väzbe cez deň nemôže ľahnúť, že nemôže pozerať televízor, že nemá dostatok svetla na čítanie, že nemá dostatočnú osobnú hygienu, že sa nesmie pohybovať, nie je povinný strpieť, že ho v noci každú hodinu budíte a inak mu znepríjemňujete život. Toto už nie je obmedzenie osobnej slobody osoby obvinenej, ktorá nemá uložený trest, toto je mučenie.

A toto sa tu deje. Nič z toho, čo sa tu deje, s právnym štátom a bojom za demokraciu nijako nesúvisí.

To, že plán obnovy funguje, vidíme. Vidina čerpania peňazí obnovila politické sily mnohým politikom, ktorí už boli na zaslúženom politickom dôchodku, a o ktorých vyšli najavo také veci, že by v tom dôchodku mali zostať. Nie však v našej spoločnosti, tu boli reinkarnovaní, dokonca médiami, ktoré do nich predtým kopali.

Budem oponovať viacerým. Nie, občania nezabúdajú. To politici rýchlo zabúdajú. Len čo zasadnú z opozičných lavíc do lavíc vládnej koalície, zabudnú na všetko čo sľubovali, keď boli na druhom brehu.

A médiá zabúdajú ešte rýchlejšie. Občania nezabudli, ako chcel víťaz volieb finančne podporovať nezávislú žurnalistiku. Žurnalisti okázalo odmietli, ale neskôr v tichosti inými kanálmi niektorí prijali štedré príspevky od štátu. A tak sa aj oficiálne stali hlásnou trúbou propagandy. To, v akom stave je spoločnosť, že na Slovensku treba pochovať posledné zvyšky právneho štátu, je primárne zodpovednosť tých, ktorí mali demokraciu strážiť.

Ostatný týždeň niektoré médiá plasticky ukázali, že sa neštítia zarábať na žiadnej senzácii, ani za cenu porušovania práva a šírenia poplašných správ. Čo ich potom, ako ich štýl písania pôsobí na verejnosť, ako ruinuje životy, vyvoláva strach a podnecuje agresivitu. Biznis je biznis a peniaze im nesmrdia. Strážiť demokraciu budú potom, keď bude vhodný čas.

Vojna možno bude. A možno sa na ňu chystá zlé Rusko. Ale dobrý západ, na opakovanom vyhlasovaní vojny pekne zarobil. Burzy veľmi pekne reagujú, rubeľ slabne, dolár posilňuje. Aj pre ukrajinskú ekonomiku jedna rana za druhou. Oslabovanie Ukrajiny vyhovuje aj Rusom, keď sme už pritom, ale veselo ju ruinuje  západ. To je tá jeho pomocná ruka. Vyzbrojiť Ukrajincov je dobrý nápad, ubránia sa Rusom. Ale môžu sa aj lepšie vraždiť medzi sebou. Toto Američania využili už veľakrát. Nie, tu nie je na mieste konštatovať, že sa nepoučili. Oni sú poučení dosť, lebo to je ich veľmi dobre osvedčená taktika. Prirodzene, nielen ich.

Starosť USA o ľudské práva a životy ľudí v inej krajine dojme asi tak, ako to, že sa milionárovi pokazilo jeho najobľúbenejšie auto.

Škoda len, že naši športovci neposlúchli múdru radu prezidentky a extrémne populárneho amerického prezidenta, o ktorého duševnom zdraví a spôsobilosti na funkciu už mnohí prestali pochybovať. Keby ich naši  športovci poslúchli, nemuseli sme mať zbytočné olympijské medaily.

P.S. Porušovanie práv Ujgurov.

A čo bežní čínski zamestnanci, lacné pracovné sily, ktoré drú ako mulice, aby si biznismeni z celého sveta mohli napchať vrecká. Aj tí americkí. Čo podnikateľov  potom, že obyvatelia v USA, ale aj Európe prichádzajú o prácu. Majú smolu, nie sú takou lacnou pracovnou silou ako Číňania. A čo tam po globálnom otepľovaní, keď sa lepšie oplatí voziť tovary cez pol sveta, znečisťovať oceány, ohrozovať životy posádok, než normálne zaplatiť bližšie žijúcim ľuďom a trochu sa uskromniť na vlastnom zisku. Ale to by sa potom nemohli hrať na všemocných svetovládcov. Na bohov.

https://www.mladizaklimu.sk/klima/automaticky-konceptn/

Radšej zabime kravy, psy, a vôbec všetko živé, ktoré nie sú tak prirodzenou súčasťou prírody ako lietadlá, lode a internet, klimatizované kancelárie, herne pre boháčov  v púšti a iné pre život nevyhnutné veci.https://nasebio-eko.sk/najvacsi-znecistovatelia-zivotneho-prostredia-skryvame-nase-konanie-za-mena-znamych-spolocnosti/

Nesnažím sa pochopiť logiku počínania našej vlády, pretože na to nemám schopnosti. Preto nechápem ako zníži reforma súdnej mapy ekologickú záťaž, keď bude spojená so zvýšenou potrebou cestovania a samozrejme aj zvýšením  nákladov štátu na to.

Nepochopím, ako ten istý počet sudcov, ktorí už teraz nestíhajú vybaviť príval prípadov, bude stíhať viac a rýchlejšie, keď im pribudne neefektívne vynaložený čas na cestovanie za účastníkmi konania. Neviem, ako im pomôžu energeticky náročné presklené budovy, keď majú predpotopné počítače.

Nemyslím, že by bolo tak zložité vysvetliť, o čo tu vlastne ide. Nie je to zložité. A ani to nie je problém, že by sme to nepochopili. Ale pohoršilo by nás to. Lebo tu ide len o to, aby sa pár ľudí nabalilo. O riadenie štátu nejde, to vidíme aj bez vysvetľovania. A preto nás obťažujú trápnymi výhovorkami, demagógiou a zahmlievaním. Ale je jedno, aký štýl zvolia, stále je to klamstvo a okrádanie občanov.

V kontexte toho, čo vidím, je len jeden zreteľný odkaz. Nie korupčníci sú zatváraní. Nová partia s lepkavými prstami sa snaží od koryta odsotiť tých, čo pri koryte boli doteraz.

Chápeme. Ale prestaňte rozvracať celý štát.

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..