Denník N

Smer chcel použiť štrajky autodopravcov a poľnohospodárov na položenie vlády.

Po viacerých snahách poľnohospodárov o komunikáciu s Ministerstvom pôdohospodárstva v polovici mája vzniklo memorandum o spolupráci medzi Iniciatívou poľnohospodárov, UNAS a Žltým anjel – odťahové služby. Všetky tri organizácie sa v ňom zaviazali, že v prípade ignorácie jedného z nich pôjdu do spoločného štrajku.

Ministerstvá výzvy na stretnutia ingonoravali a podobne bola ignorovaná výzva poľnohospodárov adresovaná premiérovi Eduardovi Hegerovi. Na spoločnom stretnutí, chceli vyjadriť svoju nespokojnosť s tým ako Samuel Vlčan vedie svoj rezort. Nič sa neudialo, a tak poľnohospodári ohlásili ostrý štrajk už aj s konkrétnym dátumom. Vystrašený Vlčan ich pozval na stretnutie. Stretnúť sa s niekým a kritizovať mu a objasňovať, že čo všetko robí zle je obtiažne ak tá druhá strana má úplne iné videnie o vedení poľnohospodárstva a načúva poradcom, ktorí nemajú žiadne skúsenosti z praxe. Tak to aj dopadlo.

Minister sľúbil, no reálne na papier neprišlo nič. Všetko bolo odôvodnené tak, že,, nedá sa, žiadate nemožné“. Žiadali napr., aby mali malí roľníci v rade SPF jedného zástupcu, ktorému dôverujú, ktorý by dohliadal na to komu, a ako je prideľovaná pôda patriaca štátu. Reakcia ministra nedá sa to, lebo také zastúpenie nemá nikto a navyše by v takom prípade všetci členovia združenia museli byť vylúčení zo žiadosti o štátnu pôdu.

Upss, no pán minister ,,zabudol“, že v rade fondu je dnes  zástupcova z organizácie SPPK, ktorá združuje poväčšine veľkých roľníkov. To by podľa vyjadrenia ministra teda znamenalo, že všetci veľkí hráči majú byť vyradení o možnosť sa uchádzať o pôdu štátu? Pravde ja taká, že práve oni majú pri prideľovaní pôdy skoro vždy prednosť. Takže pán minister dnes vylúči všetkých žiadateľov o pôdu z SPF, ktorí sú členmi SPPK ???

Ďaľšou požiadavkou bolo, aby pri „stropovaní“ (maximálna výška poberania dotácií) bola zavedená klauzula ,,konečný užívateľ výhod“. Upss, to sa tiež nedalo, lebo spoločná poľnohospodárska politika je uzavretá a prešla Národnou radou. Že to žiadalo viacero zoskupení malých a stredných roľníkov sa ignorovalo ešte keď nebola schválená, a že to bolo vo volebnom programe Oľano sa ignorovalo tiež. No, ani to nie je pravda, že sa to nedá ani teraz, veď samo ministerstvo deklarovalo, že po dvoch rokoch to vedia zakomponovať. Či to niekomu nevyhovuje?

Samozrejme veľkí hráči poberajúci milióny by prišli o veeeeľké peniaze. Trebalo ich prikryť. Takže komu vlastne nahrala tá s fanfárou schválená SPP ( spoločná poľnohospodárska politika). No, malým a  stredným roľníkom ísto nie.

Takže nakoniec prišlo k ostrým štrajkom farmárov a autodopravcov. A ups, boli zrazu fašisti, nakoľko Kotleba kamionistom napriek ich vôli zaparkoval Tatru (V3S) na miesto ich štrajku , a utiekol ako gafor. A z prepravcov boli zrazu pre vládu fašisti. Pri štrajku roľníkov na priechode Dargov si to kotlebovci rozmysleli so svojou prítomnosťou nakoľko vedeli, že farmári by sa s nimi nehrali  a nedopadlo by to iste pre Kotlebu dobre. No, pre vládu boli fašisti aj tak.

Prepravcovia presunuli protest na hranice, aby sa dištancovali od Kotlebu, a tak sa zrazu stali tí, čo držia revolver pri hlave vláde. Keď ich polícia požiadala  aby prerušili štrajk a dovolili prechod amerického konvoj, tak to spravili, nechceli aby tento konvoj a ich blokáda boli zneužité na politické ciele ale chceli a stále upriamovali pozornosť na svoje požiadavky a dištancovali sa od akejkoľvek politický motivovanej akcie a politických požiadaviek na pád celej vlády. Stále bola snaha o to, aby šli za rokovací stôl , či už prepravcovia k pánu ministrovi financií Igorovi Matovičovi, alebo farmári k premiérovi Eduardovi Hegerovi, nakoľko ako premiér jediný môže vyhovieť ich už konečnej a jedinej požiadavke a tou bolo odvolanie ministra Vlčana .Na stretnutí sa chystali položiť na stôl fakty, že Vlčan je človek z iného brehu a ako povedal pán Bödör na poľovníckej chate Robertovi Ficovi je to,,Samo biznismen“.

A po dvoch dňoch štrajku prichádza na scénu Smer. Ako? UNAS, ako prepravcovia nedisponujú takým množstvom kamiónov ako ČESMAD, ktorý združuje veľkých prepravcov. Poväčšine podnikajú v zahraničí a boli štedro podporovaní aj bývalou vládou a oni bolí tí partneri k rokovaciemu stolu, kde ich či už Smer prizval ako zástupcov prepravcov alebo jeho nástupca Peter Pellegrini . S nimi  – ČESMADOM našli vždy spoločnú reč, z UNAS-om nie tí boli vtedy u ficovej vlády toxickí, nadali sa s nimi robiť ,, dobré“ dohody, oni stále o tom Skytole točili a o pánovi Vážnom, že na mýte sa strácajú milióny eur. Čo samozrejme Smeru nevyhovovalo ani Petrovi Pellegrinimu nakoľko bol asistentom pána Vážneho. ČESMAD takéto niečo nikdy nevravel,im.

To bol základ, aby získali výhody a nakoľko podnikajú v zahraničí, a aj tankujú tam ich záujem o cenu nafty a cenu mýtneho na Slovensku je mizivý, ich sa to netýka. Dobrý partner na rokovanie pre Fica aj Pellegriniho.

Smer skúsil a ponúkol prepravcom, že im zabezpečí dostatok kamiónov na to, aby dokázali zablokovať všetky hranice aj celú Bratislavu, a tak by dokázali položiť terajšiu vládu. K farmárom by sa zrazu pridali aj veľké farmárske spoločnosti, a tak by mali množstvo techniky aj financií na naftu, aby vedeli tiahnuť na Bratislavu. A to už by bola iná káva, zablokované všetky hranice, zablokovaná celá Bratislava s kamiónmi , celá armáda traktorov putujúca krížom cez Slovensko a smerujúca na Bratislavu. To by  Heger neustál ani celá vláda.

A čo sa stalo? No to jedno jediné. Prepravcovia sa nedali zatiahnuť do politického zápasu. Nechcú byť zneužití na politické ciele, to isté aj roľníci, a tak radšej zrušili protest, aby nedržali pri hlave vlády pomyselný revolver. A znova žiadajú to isté, nie pád vlády ako chcel Smer ale ústupky na mýte a nafte , čo by pomohlo všetkým občanom Slovenska, a farmári stále žiadajú len odchod „Sama biznismana“, ktorého, čuduj sa svete, opozícia nežiada odvolať. Žiadajú len Mikulca a Matoviča. Prečo nie Vlčana? Keď pri štátnom tajomníkovi,  ktorý si dal sám sebe 4500 eur na svine, sa Smer pohoršoval nad tým, že „zlaté prasatá“, no odvolanie Vlčana im akosi nie je za potreby. Prečo? Samo je ich biznisman, nie farmár.

Základná požiadavka farmárov – odvolať Vlčana.

A paradox a hlúposť tejto vlády pokračuje ďalej . Ako ? No  na rokovanie po prerušení štrajku neprizivali UNAS, ktorý sa stiahol z hraníc, ale prizvali ČESMAD. Nakoľko v evidencii združeni nie je v registri uvedené meno predsedu Stanislava Skalu ako predsedu združenia, a tak prišla vláda s tým, že nevie kto sú zástupcovia UNAS – u. UNAS poslal vláde svoje výročné schôdze, kde je jasne podpísané účastníkmi,  že prebehlo hlasovanie o predsedovi združenia, ktorým je Stanislav Skala, a tak je právoplatným predsedom, len to nie je zaevidované na úrade. No, vláda tvrdí, že stále to nestačí a ak chcú rokovať musi byť Stanislav Skala uvedený ako predseda združenia alebo mať dekrét od starého predsedu , že je poverený ako zástupca UNAS – u rokovať s vládou. Kocúrkovo ako sa patrí.

No podstatu si vláda a Igor Matovič neuvedomujú. Aké kamióny ponúkal Smer UNAS – u, ak zmenia podmienku štrajku na odstúpenie vlády? Nie náhodou tie, ktoré dnes vláda prizýva k rokovaciemu stolu?

Nie je na Slovensku viac združení prepravcov ako tie, ktoré sú spomínané. Odkiaľ mal Smer možnosť dohodnúť kopec strojov a prečo ich chcel poskytnúť? Chcel pád vlády, a tí, čo to odmietli sú zase u tejto vlády tí zlí.

Ako jeden starý farmár na proteste roľníkov povedal, že ,,keby hlúposť kvitla ,tak na úrade vlády by sme toľko nazbierali kvetov, že aj svetového producenta kvetov Holandsko,,by sme predbehli v importe“.

Zasadnutie UNAS – u, Iniciatívy poľnohospodárov, Odťahovky Žltý anjel -20.2.2022 Zvolen. Predsedníctva organizácií preberajú ďalší spoločný postup.

Teraz najčítanejšie