Denník N

Katarína Cabanová v Teach for Slovakia spoznala ľudí, ktorí dávajú šancu na úspech každému dieťaťu.

V roku 2019 odštartovali svoju cestu v programe Teach for Slovakia, kde počas nasledujúcich dvoch rokov pracovali na zlepšovaní vzdelávacieho systému na Slovensku. V sérii krátkych medailónikov vám predstavíme našich čerstvých absolventov programu a nahliadneme do ich skúsenosti – ďalšou dámou, ktorú vám predstavujeme je Katarína Cabanová.

Kto je Katarína Cabanová?
Pochádza z Veľkého Krtíša, vyštudovala automobilovú výrobu v Košiciach a následne pracovala v Škode a Volkswagene. Tam spoznala Jeho a neskôr sa stala mamou. Presťahovali sa a kariérne sa z dôvodu trhu práce musela preorientovať, ako ďalší smer si teda vybrala  sociálnu prácu. Pracovala s nezamestnanými, najmä Rómami. Keď nastúpil do školy jej syn, začala vnímať školstvo z pohľadu rodiča. Vtedy objavila Teach for Slovakia a zistila, že nie je sama, kto vidí priestor na zlepšenie. Spoznala tu nadšených ľudí, ktorí dávajú šancu na úspech každému dieťaťu.

Nemá rada slovo hrdosť a tvrdí, že všetko je pominuteľné. ,,Som vďačná, že tu dnes som, zdravá a žijem v mieri a slobode,” vraví Katarína. Voľný čas trávi najradšej s rodinou hocikde.

Kam nasledovali jej kroky po ukončení programu?
Po ukončení programu Teach for Slovakia zostala Katarína učiť na ZŠ v Jelšave ako učiteľka druhákov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Popri tom sa sama ďalej vzdeláva.

Čo považuje za svoj najsilnejší zážitok?
Jej najsilnejší zážitok, ktorý si z 2-ročného programu Teach for Slovakia odnáša, je príbeh chlapca, ktorý vyrastá v rodine dvoch mám – sestier a jedného otca s ďalšími piatimi súrodencami uprostred jedného z konca svetov na Slovensku. Ešte predtým ako sa narodil bolo rozhodnuté o jeho osude.

Katarína Cabanová so svojimi žiakmi na zmrzline. Foto – archív Kataríny Cabanovej

Aká bola jej najväčšia výzva a na čo je najviac hrdá?
Jej najväčšou výzvou počas programu bolo zvládnuť balans medzi rodinným životom a prácou začínajúceho študujúceho učiteľa.

Najvďačnejšia je za lásku, ktorú denne dostáva.

A na záver – jej obľúbený výrok/motto je: Má dva výroky, ktoré ju denne sprevádzajú a to sú: ,,Urobme to tak, aby dobre bolo.“ a „Neboj sa, zvládneš to.“


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.