Denník N

Za mier na Ukrajine – poďakovanie organizátorom

Pár slov k včerajšiemu zhromaždeniu Za mier na Ukrajine.

Stáli sme tam pred Ukrajinskou ambasádou ako spoločenstvo slobodných ľudí.
Tú túžbu po slobode bolo cítiť bytostne. V kostiach.
A v našich srdciach – pri spievaní Ukrajinskej hymny sa tento pocit len umocňoval.

Nebol to monológ. Nebolo tam pódium. Neprihováral sa nám nikto zhora. Ale stáli sme tam všetci so sviečkou v ruke oproti sebe … vedľa seba a hľadeli si do očí.
Ešte stále úplne nerozumieme veľkosti toho utrpenia, no už teraz cítime že sa deje aj nám.

Komunikovali sme spolu. A bol to dialóg.
Dialóg vzájomnosti a dialóg poďakovania.
Bolo počuť:

„Slovensko je s Vami!“

a následné

„дя-ку-ємо!“
„дя-ку-ємо!“

Išla z toho ľudskosť. A sila. Taká tá vnútorná – pokojná.

V jednom momente akoby sme boli My všetci Ukrajinou.

Ďakujem organizátorom.

( toto sa poraziť nikdy nedá)

Teraz najčítanejšie