Denník N

Oplatí sa sporiť cez poistku?

Keď sa človeku nechce čítať malé písmenká v zmluve. Alebo najprv režem a tak premeriavam…

Reč bude o často využívanom životnom poistení. Produkte, ktorý má svoj význam najmä u rodín, kde je živiteľ, ktorého prípadná smrť by napáchala značné finančné straty.

Na čo slúži životné poistenie?

Životné poistenie ako také slúži na vykrytie straty spojenej so smrťou poisteného. Investičné životné poistenie (ďalej len IŽP) je špecifickejší produkt – poisťovňa umožňuje časť zaplateného poistného zhodnocovať prostredníctvom investície do podielových fondov a tak sa vám v čase skončenia poistnej zmluvy vráti naspäť časť platieb, ktoré ste počas celej doby pravidelne platili. V súčasnosti životné poistenie okrem hlavného poistenia smrti ponúka viacero pripoistení, vďaka ktorým je riziko finančnej straty spojenej s nepriazňou osudu vykryté komplexnejšie – úrazy, choroby, pracovná neschopnosť, invalidita, chirurgický zákrok…

Koľko investičných životných poistení majú Slováci? 

Podľa štatistiky NBS viac ako každý siedmy človek na Slovensku má investičné životné poistenie. Čiže teoreticky aspoň každý siedmy človek, ktorý prejde okolo vás na ulici by mal mať zakúpený tento produkt. Ďalšia štatistika uvádza, že tento produkt využíva v priemere len 6 rokov.

Investičné životné poistenie neslúži na investovanie

Problém v chápaní investičného životného poistenia ako produktu môže byť spôsobený tým, že ho ľudia mylne vnímajú ako nástroj zhodnocovania prostriedkov a túto vlastnosť dokonca kladú na prvé miesto, napriek tomu že investičné životné poistenie je primárne produkt určený na vykrytie finančných strát spojených hlavne so smrťou ale aj nepriaznivou zmenou zdravotného stavu poisteného.

Častokrát ľudia prostredníctvom investičného životného poistenia investujú obrovské sumy poistného bez akýchkoľvek pripoistení so snahou nie poistiť sa ale investovať, čiže so snahou zhodnotiť svoje vklady (poistné). Keďže poisťovňa nie je inštitúcia špecializujúca sa na investovanie a zhodnocovanie vkladov musí tieto zaplatené vklady preposielať do spoločností, ktoré sa na investovanie špecializujú – správcovské spoločnosti.

„Ak poisťovňa neinvestuje vaše vklady, tak prečo neposielať vklady rovno do správcovskej spoločnosti?“

Prepočet výnosnosti investičného ŽP

Nasledujúce riadky budú porovnávať investíciu do podielového fondu v jednom prípade s poisťovňou ako medzičlánkom a v druhom prípade bez poisťovne. Nasledujúca schéma graficky zobrazuje trasu, ktorou prostriedky prechádzajú, kým sa dostanú do spoločnosti, ktorá ich začne zhodnocovať.

Autor: Marcel Onufer
Autor infografiky: Marcel Onufer

Vľavo je zobrazené investovanie prostredníctvom investičného životného poistenia, vpravo prostredníctvom investovania priamo do podielového fondu (ďalej len PF).

Tento informatívny výpočet som realizoval práve kvôli tomu, aby si ľudia uvedomili o aký zisk prichádzajú, ak využívajú na investovanie nesprávny produkt a svoje peniaze tak zbytočne posielajú medzičlánku menom poisťovňa.

Príklad: Každý mesiac po dobu 20 rokov investujem 100 eur mesačne. V prvom prípade prostredníctvom investičného životného poistenia (IŽP) a v druhom prípade priamo do podielového fondu (PF). Investujem v oboch prípadoch do toho istého podielového fondu, rozdiel je v spôsobe investovania (finančnom produkte). Výkonnosť fondu je konštantných 6% p.a. Aký bude rozdiel v stave účtu po 20. rokoch?

Poplatky investičného životného poistenia

Každá investícia samozrejme niečo stojí. Konkrétne investičné životné poistenie sa svojimi poplatkami samozrejme líšia, preto som do výpočtu zahrnul podľa odhadu tie najbežnejšie výšky poplatkov. Bežné IŽP obsahuje viacero poplatkov, pre jednoduchosť výpočtu som zahrnul iba tieto 3:

  • Distribučný poplatok – tento poplatok je štandardne tvorený 24 mesačnými platbami a v našom prípade je vo výške 2400 eur. (Odďaľuje začiatok investovania o 2 roky)
  • Poplatok za správu fondu – v našom prípade je rátaný na 1% p.a., je to poplatok, ktorý si strháva poisťovňa každoročne z výnosov podielového fondu
  • Administratívny poplatok – vo výške 1,66 eur mesačne – tento poplatok si poisťovňa uplatňuje za vedenie poistnej zmluvy a náklady spojené s každoročným zasielaním výpisu o stave účtu a iné administratívne úkony (suma 1,66 eur je najbežnejšou sumou pri viacerých IŽP)

Poplatky podielového fondu

Investovanie do podielového fondu je riešené vstupným poplatkom zaplateným pred začatím investovania a to vo výške 3% z cieľovej sumy = 720 eur.

Stav účtu a zisk k jednotlivým rokom investície znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Autor prepočtu: Marcel Onufer

Stav účtu po 2 rokoch u investičného životného poistenia je rovný nule. Je to spôsobené nákupným poplatkom, ktorý sa platí z prvých 24 mesačných vkladov. Ďalej z tabuľky vyplýva, že až jedenásty rok je prvým rokom, kedy investícia začína prinášať výnos. U priamej investície do podielového fondu (PF) sa platí nákupný poplatok pred začatím investície, preto sa investuje hneď od prvého roka. Nákupný poplatok vo výške 720 eur je výrazne nižší ako distribučný poplatok u investičného životného poistenia vo výške 2400 eur. Preto investícia prináša prvé zisky už v piatom roku fungovania.

Zvýraznené hodnoty v tabuľke znázorňujú, že zisk z investície prostredníctvom PF je po 20 rokoch investovania oproti IŽP takmer dvojnásobný.

Grafické znázornenie stavu účtu môžete vidieť tu:

graf
Autor: Ing. Marcel Onufer

Záver: Pri informatívnom výpočte sa musíme ešte zamyslieť nad tým, aký vplyv na náš účet bude mať inflácia, ktorej hodnota za posledných 10 rokov je priemerne 2,5% ročne. Ďalej je potrebné zohľadniť aj fakt, že IŽP obsahuje okrem 3 spomenutých poplatkov aj ďalšie poplatky, čo môže prvotný zisk z takejto investície posunúť o pár rokov dlhšie (14.-15. rok).

Investičné životné poistenie má svoje dôležité postavenie na trhu najmä ako poistný produkt, preto by sa naň mali ľudia dívať najmä z tejto perspektívy. V porovnaní s priamou investíciou po 20. rokoch prináša len zhruba polovičný zisk, ktorý pri zlom výbere investičnej stratégie a nákladných fondoch neprevýši ani infláciu a preto ho hodnotím ako nevýhodný nástroj na investovanie.

Ing. Marcel Onufer

P.S.: Prajem Vám veľa šťastia pri zhodnocovaní vašich úspor… :)


Ak Vás zaujal tento článok a radi by ste sa dozvedeli viac informácií aj o iných finančných produktoch, realizoval som autonómne informatívne prepočty:

Teraz najčítanejšie