Denník N

Západ nie je geografické označenie

Jedno z mnohých pochopení, ktoré prináša aktuálna vojna je uvedomenie, že slovo Západ sa nezhoduje s geografickým označením západnej Európy. Posledné desaťročia sa viedli debaty, či Slovensko patrí do západnej, strednej alebo východnej Európy. Krkolomné a umelé definície západnej Európy a ešte krkolomnejšie definície strednej Európy už dnes úplne stratili opodstatnenie.

Najneskôr dňom útoku Putina na Ukrajinu sme sa stali aj my definitívne a nespochybniteľne súčasťou Západu. Toto uvedomenie je zásadnejšie: Západom sa stali aj Ukrajina a Moldavsko. Západ totiž nie je geografické označenie. Západ je ideologické stanovisko. Je to presvedčenie, že kultúrne dejiny Európy sú zmysluplné. Byť súčasťou Západu znamená akceptovať normy, ktoré ruská vláda neakceptuje.

Aké sú to normy? V tejto chvíli cítime, že to nie sú politické systémy: sú to hodnoty. V Západnom svete znamená sloboda niečo reálne. V Západných krajinách totiž ústava nie je len formalita. Nechcem menovať hodnoty Západu. Vidíme ich teraz všade okolo nás. Sú to hodnoty, ktoré sa rodili v antike, formovali renesanciou a osvietenstvom. Putin nebojuje len proti vojakom. Jeho nepriateľom je európska kultúra. Platónova túžba po vláde filozofov, Lutherova túžba po osobnej viere, Rousseauov individualizmus, vzdor romantikov, poézia Janka Kráľa aj Johna Keatsa. Descartesov subjekt, ktorý premýšľa samostatne a dokonca pochybuje. Humanizmus a možnosť nesúhlasiť. Kantove etické imperatívy. Socializmus K. Marxa a snaha oslobodiť najslabších. Liberalizmus J. S. Milla a snaha o maximálnu solidaritu. Sekularizmus a možnosť nepočúvnuť nie len cára, ale aj Boha.

Putinove megalomanstvo mu zatvára oči. Veď Rusko nie je iné než Európa. Tie hodnoty, ktoré mu tak vadia, sú doma aj v Rusku. Dostojevského citlivosť k utrpeniu, Tolstého vysoké morálne nároky. Puškinova krása. Jeseninova odvaha. Majakovského veľkoleposť. Čajkovského prvý klavírny koncert sa počúva lepšie, než Putinove klamstvá. Nádhera a hĺbka ruskej mystiky. Soloviov a jeho snaha čítať Platóna v ruštine.

Keď toto všetko skončí, spôsob akým hovoríme o Európe sa zmení. Dokonca aj britskí intelektuáli, večne skeptickí v zajatí svojho konzervativizmu, už v tieto dni vnímajú krajiny vo východnej časti Európy ako rovnocenné tým ostatným. Toto je výsledok Putinovej politiky. Už nie je chudobná východná Európa, ktorá zneužíva bohatšiu západnú. Teraz sme všetci zjednotení a tí, ktorí boli na okraji sú teraz v centre pozornosti.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Priehradný

Doktorand filozofie na Jihočeskej univerzite v Českých Budějovicích (odborné zameranie: filozofia L. Wittgensteina, epistemológia, psychológia, estetika), absolvent evanjelickej teológie na Univerzite Komenského v Bratislave.