Denník N

Ako môžeme pomôcť aj my?

Univerzita Komenského v Bratislave vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi.
Univerzita Komenského v Bratislave vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi.

Univerzita Komenského vyjadruje plnú podporu a solidaritu Ukrajincom. Preto sa rozhodla pomáhať najmä obyvateľom z Ukrajiny, ktorí u nás hľadajú útočisko. Každý z nás sa však môže podieľať na pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou. Ako? To sa dozviete v nasledujúcich bodoch.

POSKYTNUTIE UBYTOVANIA

Možno poznáte rodinných príslušníkov ukrajinských študentov a zamestnancov, ktorí potrebujú nezištnú pomoc. Ak chcete ubytovať rodinných príslušníkov ukrajinských študentov a zamestnancov, obráťte sa na mail [email protected]. V prípade, že máte alebo viete o niekom, kto má k dispozícii miesto na ubytovanie, obráťte sa na Kto pomôže Ukrajine alebo Pomoc pre Ukrajinu.

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zbierky pre Ukrajinu sa na internátoch Mlyny UK organizujú každý deň vo vestibule Šturáku od 20.30 h do 21.15 h. Na Instagrame jedného z našich študentov @vladyslav.ytsk sa dozviete bližšie informácie. Zbierka pre Ukrajinu sa na internátoch Družba UK koná v študovni D2. Bližšie informácie u študenta Adama Drexlera – [email protected]. Vo všeobecnosti vám k zbierkam odporúčame jediné – okrem sledovania zbierok by ste si mali zistiť, na čo sa zameriavajú. Sklady sa totiž napĺňajú a miesta je málo. Ak chcete pomôcť, ale daná zbierka má už plné kapacity, pozrite si inú zbierku alebo veci uskladnite doma a prispejte pri ďalšej oznámenej zbierke.

DOBROVOĽNÍCI

Pomocníkov nikdy nie je dosť a ak teda máte čas a chuť priložiť ruku k dielu, v Zrkadlovom háji môžete pomôcť ako dobrovoľníci pri triedení vyzbieraných vecí. Bližšie informácie sa dozviete na telefónnom čísle +421 2 68 29 92 00 alebo na instagramovom profile @misia_osobnosti_kuriermi.

FINANČNÁ POMOC

Finančne viete prispieť taktiež na stránke ktopomozeukrajine.sk. Ak máte k dispozícii auto, na stránke sa nachádza formulár aj o poskytnutí dopravy, vďaka ktorému môžete pomôcť. Čo sa týka dopravy, odporúčame si ju najprv zaistiť, až potom ísť k ukrajinským hraniciam.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

K dispozícii je aj Psychologická poradňa UK, kde môžete kontaktovať psychológov priamo (uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna). Pre osobné stretnutie bude k dispozícii Podporná skupina určená všetkým študentom a zamestnancom UK, ktorí sa cítia byť zasiahnutí konfliktom na Ukrajine, priamo na Mlynoch UK, ADR, ktorá má naplánované prvé stretnutia na pondelok 28.2. o 16.30 h a štvrtok 3.3. o 15.30 h. Záujemcovia sa nahlasujú na mail [email protected]. Okrem toho sú k dispozícii aj krízové intervencie @ligazadusevnezdravie a @ipcko.

DUCHOVNÉ PORADENSTVO

Ak sa chcete porozprávať o duchovnejších témach alebo o všetkom, čo vás v súčasnej dobe trápi, obráťte sa na @EBF UK.

DAROVANIE KRVI

Červený kríž organizuje mobilný odber krvi, kde v prípade záujmu môžete pomôcť aj touto formou. Viac informácií nájdete na instagramovom profile @slovak_red_cross alebo redcross.sk.

Postavme sa spoločne násiliu a podajme pomocnú ruku tým, ktorí nás potrebujú najviac. Ukážme kúsok ľudskosti aj v týchto neľahkých časoch.

Teraz najčítanejšie

Univerzita Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu. UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí). UK každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.