Denník N

Vojna nielen spomalí obnovu svetovej ekonomiky, ale prináša osobitné riziká pre celú strednú a východnú Európu

Pravdepodobne sa v strednej Európe v najbližších rokoch nevyhneme istému znevýhodneniu v otázke investícií.

Ruský vpád na Ukrajinu, a tým vyvolaná vojna a séria sankcií, budú mať vážne dopady na svetové hospodárstvo. Pred následkami varoval Medzinárodný menový fond (MMF). „Ekonomické účinky sú už teraz dosť výrazné,“ uviedol MMF v sobotňajšom vyhlásení, „situácia však zostáva veľmi nestabilná a výhľad je náchylný na značnú neistotu.“

Konkrétnejší sú ekonómovia banky J.P. Morgan Chase & Co., ktorí znížili prognózu globálneho ekonomického rastu na tento rok takmer o percentuálny bod. O rovnakú sumu zvýšili aj svoju prognózu inflácie. V posledných dňoch prudko vzrástli ceny potravín a energií a oslabili sa dodávateľské reťazce, čím sa ďalej zvýšili inflačné tlaky, s ktorými už tvorcovia politík doteraz zápasili.

Centrálne banky a vlády majú ťažkú úlohu kompenzovať rast cien

V tejto situácii budú hrať kľúčovú rolu menové orgány krajín (čiže primárne centrálnej banky), ktoré musia pozorne sledovať premietanie rastúcich zahraničných cien do domácej inflácie. Vlády krajín sa budú musieť sústrediť na pomoc pri kompenzácii rastúcich životných nákladov so zameraním na najviac znevýhodnené domácnosti. Situácia je komplikovaná o to viac, že medzinárodná ekonomika sa ešte nestihla zotaviť z pandemickej krízy a ekonomiky sú zaťažené komplikovanými politickými kompromismi. „Ekonomické dopady sú už teraz dosť výrazné,“ upozornil MMF, „situácia pritom zostáva veľmi krehká a výhľadovo je tu možnosť, že budeme zažívať plošne bezprecedentnú neistotu.“

Ako bol na tom ukrajinský export pred vojnou

V roku 2020 sa v dôsledku epidémie Covid-19 „scvrklo“ mnoho ekonomík na celom svete a došlo k poklesu makroekonomických ukazovateľov. Podľa údajov OSN Comtrade sa v roku 2020 celosvetový vývoz znížil približne o 7 %. Zaujímavosťou bolo, že ukrajinský vývoz utrpel oveľa menší pokles, a to len o 1,6 %. To môže naznačovať istú nepružnosť dopytu po jej výrobkoch. Na porovnanie, ruský vývoz sa v roku 2020 prepadol o 21 %.

Ako zvládla Ukrajina pandémiu a v akej kondícii bola pred aktuálnou vojnou? Obilniny tvorili v roku 2020 približne pätinu celkového ukrajinského vývozu, a to 9,4 miliardy USD. Bol to druhý najväčší vývozca obilnín na svete po Spojených štátoch. Ukrajinský vývoz obilnín bol o niečo väčší ako vývoz Ruska. Ďalším dôležitým vývozným produktom Ukrajiny bolo železo a oceľ (7,7 mld. USD).

Ukrajina bola v roku 2020 štvrtým najväčším vývozcom kukurice na svete. (za USA, Argentínou a Brazíliou). Ukrajina predala kukuricu v hodnote 4,9 miliardy USD, čo predstavovalo 13 % celkového vývozu kukurice na svete. Takisto po Francúzsku, Austrálii a Rusku bola Ukrajina štvrtým najväčším vývozcom jačmeňa (12 % celkového svetového vývozu). V porovnaní s Austráliou a Ruskom vyvážala Ukrajina viac jačmeňa, ale jeho celková hodnota obchodu bola výrazne nižšia. Spolu s uvedenými krajinami bola Ukrajina piatym najväčším vývozcom pšenice.

Dovoz tovarov na Ukrajinu sa prepadne, najviac to poškodí Čínu

Ukrajina je ako veľká krajina aj významný dovozca. To znamená, že už len samotný pokles dovozu kvôli vojne významne ovplyvní ekonomiku iných krajín. V roku 2020 predstavoval celkový dovoz tovaru do Ukrajiny 53,7 miliardy USD. Z hľadiska hodnoty dovozného obchodu sa umiestnila na 47. mieste na svete. Čína (8,3 mld. USD), Nemecko (5,3 mld. USD), Rusko (4,6 mld. USD), Poľsko (4,1 mld. USD) a Spojené štáty (3 mld. USD) sú krajiny, od ktorých Ukrajina nakupuje najviac tovarov.

CapitalPanda-Peric-Ake komodity dováža Ukrajina

Graf 1: Hlavné komodity dovážané Ukrajinou, 2020 (mld. USD) (Zdroj: GlobalData na základe UN Comtrade)

Všeobecná nestabilita môže poškodiť aj strednú Európu

Vojna zhoršuje už aj tak neistú hospodársku situáciu, ktorú spôsobili dva roky pandémie. Ekonomiky sa ešte nezotavili z problémov v dodávateľskom reťazci. Očakávalo sa, že v tomto roku by sa mohli stať minulosťou, avšak aktuálny konflikt a jeho následky plné zotavenie odďaľuje. Vysoký počet krajín ovplyvnia inflačné tlaky.

Okrem toho sankcie už teraz spôsobujú chaos v ruskej ekonomike, keď mena voľne padá a podniky sa snažia predať svoje aktíva. Investičné prostredie vo východnej Európe sa zhorší, keďže investori budú nabádať k opatrnosti a čakať na mierové riešenie. Aj keby sa invázia rýchlo skončila, mnohí investori budú hľadať politickú stabilitu ako rozhodujúce kritérium výberu lokality. A v tomto smere môže stredná a východná Európa ešte istý čas ťahať za kratší koniec.

Teraz najčítanejšie

Jozo_Peric_CapitalPanda

Jozo Peric

Vyštudoval som Univerzitu v Záhrebe a po magisterskom štúdiu zostal na univerzite pôsobiť ako dátový analytik. Od roku 2015 sa profesionálne venujem obchodom na kapitálových trhoch. Od roku 2019 pôsobím ako hlavný analytik brokera CapitalPanda. Venujem sa príprave analýz pre klientov so zameraním na finančné trhy, komodity a obchodovanie menových párov.