Denník N

Aká je cena klamstiev?

Ilustračný obrázok (upravené z Canva.com)
Ilustračný obrázok (upravené z Canva.com)

Súčasná sitácia núti mnohých prehodnotiť svoju realitu. Ako sa k nej stavajú vedci, doktori filozofie (Phd, doctor philosophiae), trénovaní roky v hľadaní čírej pravdy a pochopení zákonov sveta a prírody? Sergej Hloch (Profesor na Technickej univerzite v Košiciach) ponúka svoj inšpirujúci pohľad.

Profesor Valerij Legasov vyslovil po nehode v Černobyle úvahu, ktorá rezonuje dodnes:

Byť vedcom znamená byť naivný. Sme tak zameraní na hľadanie pravdy, že nemyslíme na to, ako málo z nás ľudí ju chce naozaj nájsť. Ale ona tam stále je. Či ju vidíme alebo nie. Či ju chceme alebo nechceme. Pravdu nezaujímajú naše potreby či chcenie. Nestará sa o naše vlády, ideológie, náboženstvá. Stále čaká. Aspoň toto je dar Černobylu. Bál som sa, aká je cena pravdy. Ale teraz sa pýtam: Aká je cena klamstiev?

V tomto výroku sa skrýva niekoľko obrovských tém týkajúcich sa vedeckého procesu, etiky vo výskume, zneužitia faktov na manipuláciu ľudí. V súvislosti so súčasnou sitáciou, poďme sa nad týmito nadčasových témami postupne zamyslieť.

„Byť vedcom znamená byť naivný.“

Spoznávať skutočný svet je veľmi ťažkou úlohou, a to kvôli predstavám, ktoré nosíme v sebe, o sebe a o tomto svete, pričom o nich väčšinou nepochybujeme. My, ľudia, máme chronickú tendenciu klamať samých seba i ostatných [1] a máme problém priznať si svoju omylnosť.

Vedci sa zrodili tak, že sa nebáli pochybovať práve o týchto predstavách. Právo pochybovať obsahuje v sebe totiž mechanizmus korekcie chýb a omylov. Prví vedci pochopili, že veda a poznanie je ako človek, nehotová, a mali dôveru, že ak si nie sú niečím istý, máju možnosť to zlepšiť. Takto sa vytvárajú nové poznatky a vedomosti, ktoré dočasne asistujú v našich životoch. Poznanie, učenie sa je práve druhom kvalifikovanej úcty a pokory voči prírode a jej zákonom. Akékoľvek množstvo alternatívnych textov prírodné zákony nezmení. Aj kvôli tomu nastupujeme do lietadiel, vesmírnych korábov, používame autá, počítače bez toho, aby pasažieri, diváci vedeli niečo o fyzike, mechanike, hydrodynamike alebo elektromagnetizme.

Myslím si, že každý z nás má schopnosti vedca, ak chce.

Nasleduj ľudí, ktorí pravdu hľadajú, ale rýchlo utekaj od tých, ktorí pravdu našli.“ (Charlie Chaplin)

Etika vo výskume umožňuje vedcom vyhýbať sa chybám, medzi ktoré patrí vymýšľanie, falšovanie, skresľovanie [2]. Podporuje pravdu, minimalizuje chyby. Profesor Emanuel Rádl [3] predpokladal akési organické spojenie vedeckej pravdy so skutočnosťou a pokúsil sa  o novú jednotu medzi tým, čo je (z morálneho hľadiska) dobré a čo je všeobecne platné či pravdivé.

Vedci získavajú titul PhD., ktorý vychádza zo starogréckeho Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, čo znamená „učiteľ filozofie“) [4]. Ako filozofovia zastávajú akademické princípy, ku ktorým  profesor Jan Patočka poznamenal: „….filozof se nedomnívá, že je moudrým, nejsa; hledí rozlišit předne mezi tím, co ví a co neví; toto zkoumání je mu v živote tím nejdůležitejším, bez neho život proň nemá ceny. Filozof se stará o světlo rozumu, o odkrývaní pravdy, o duši; ukazuje, že nelogické a paradoxní je hodnocení běžné, nikoli filosofovo; to všecko činí soukromým rozhovorem s jednotlivci, nikoli promluvami k lidu nebo veřejnou činností, a to je jeho bohoslužba. ..“  [5], [6].

Bohužiaľ, niektoré odborné autority, mnohé z nich v politike, akademické princípy v súčasnosti zrádzajú a podliehajú ideológiám viac než pravde.

Sofistikované klamanie verejnosti

Čo ak sa inteligencia zámerne zneužíva s cieľom nútiť ľudí ku klamstvám? Viete si predstaviť, že by Vám lekár pribil klinec do hlavy pretože intuitívne predpokladá, že to pomôže pri výbere pohlavia dieťaťa [7]?

Takéto ideologické klince v súčasnosti pribíjajú do hláv „odborné autority“ prostredníctvom sociálnych sietí. Zámerne skresľujú realitu za účelom dosiahnuť politický zisk. Remeselene podsúvané konotácie – neurčité, subjektívne a emocionálne zafarbené tvrdenia. Marketingovým spôsobom svoje úvahy premocňujú  bez ohľadu na existenciu overených faktov, na ktorých si vedecké myslenie zakladá. Takáto politika potom nepredpokladá morálku, charakter a dôstojnosť (Obr. 1).

Najzvrhlejšími a opovrhnutia hodnými sú nepriateľstvom nabité argumenty niektorých autorov príspevkov, ktorí využívajú sofizmus a to obzvlášť zákerným spôsobom (Obr. 1). Sofizmus „je tvrdenie zdanlivo logické, ktoré dospieva k neprijateľnému záveru, buď svojou absurditou alebo zámerne nesprávnym použitím pravidiel dedukcie”. Sofizmus je „múdre“ klamanie a manipulácia s ľudským myslením, čo sa však považuje za znak úpadku vzdelanosti. Používa sa s cieľom šokovať čitateľov/poslucháčov, indukovať v nich emócie a tým ich priviesť k „hlbšej“ reflexii o tom, ako napr. ospravedlniť tzv. vojenskú operáciu Ruska, ktorej cieľom je dodržiavanie práv rusky hovoriacich menšín. Metodicky sa dopúšťajú faulov a prípadnú kritiku riešia ad hoc predpokladmi.

Elie Wiesel spisovateľ, profesor, politický aktivista, laureát Nobelovej ceny, ktorý prežil holokaust (1928 – 2016) povedal: „Musíme sa vždy postaviť na stranu. Neutralita pomáha utláčateľovi, nikdy nie obeti. Ticho povzbudzuje mučiteľa, nikdy nie mučeného.“

Pozrime sa bližšie na príspevky autora na Obr. 1. a 2. Sú plné verbálnej nevraživosti, nesústreďujú sa na podstatu riešeného problému a sú skôr o tom, že robí všetko preto, aby nemusel nič urobiť.

Obr. 1 Konfrontácia poznámok autora s reálne prejavmi v rámci proklamovaných „cieľov“ v bode 7 a 8, a) Charkov [10], b) Summy[11], c) Detská nemocnica v Mariupole [12], [13], [14]

Súčasťou argumentácie mnohých autorov, príklad je uvedený na  Obr. 1 je neskrytá obhajoba tzv. mierotvornej vojenskej operácie, ktorej cieľom je „denacifikovať“ a „demilitarizovať“.

Prečo sa hlbšie nezamysleli čo má „denacifikácia“ a „demilitarizácia“ znamenať (Obr. 2)?. Tieto kategórie nemajú jasne definované parametre a teda nie je možné merať alebo určiť úroveň ich splnenia. Podľa tejto logiky takúto podmienku spĺňa Slovensko, pretože fašistov aktuálne v parlamente máme. Zaujímavá je alibistická poznámka (Obr. 1, bod8) vyhýbať sa civilným obetiam, čo pravda od začiatku tzv. mierotvornej vojenskej akcie, nie je.

A tu sa vynárajú otázky:  Aké parametre musí človek spĺňať, aby podliehal „denacifikácii“? Aké parametre musí spĺňať človek, aby podliehal demilitarizácii? Malo to byť dievčatko, ktoré zomrelo vďaka blokáde „mierotvorných“ ruských jednotiek. Alebo si predstavte, že ráno idete nakŕmiť psíkov v útulku. A len tak vás zastrelí ruský vojak. Je parametrom „denacifikácie“ kŕmenie psa, či nosenie granúl [8]? Je parametrom „denacifikácie“ zastrelené dieťa v kočíku počas evakuácie? Alebo je parametrom „denacifikácie“ utekajúci civil z vlastného domu s narýchlo zbaleným kufrom (Obr. 3d)?

Obr. 2 Upozornenie na nepresnosť interpretácie k ukrajinskému pozdravu, pričom historici tvrdia, že fráza „Slava Ukrayini!“ (Sláva Ukrajine!) sa prvýkrát sa objavila v Čiernom Záporožskom jazdeckom pluku, na konci 19. storočia. (odkaz) Autor tento fakt nespomína. 

Aká je cena klamstiev?

Koľko zabitých Ukrajincov bude podľa bodu 5 v príspevku autora (Obr.1) dosť?  Myslím si, že žiadny rozumný človek sa nemôže akýmkoľvek  spôsobom zastávať režimu bez ohľadu na to, koľko civilistov zabije, týra či zatýka svojich oponentov. Tu neexistuje viac alebo menej. Navyše, autor príspevku bol na dezinterpretáciu upozornený. Oponenta zablokoval a komentár zmazal hoci sám autor týchto príspevkov ostro cenzúru odsudzuje a zasadzuje sa za slobodu slova. Autor príspevku (Obr.2) sa za vedca samozrejme považuje,  ale premyslene a metodicky zneužíva vedecký a akademický potenciál na manipuláciu s ľudským myslením, čím oslabuje schopnosť spoločnosti rozoznávať pravdu od nepravdy.

Mnohí politici však neodsúdili tzv. vojenskú špeciálnu akciu. Ideologicky hľadájú dôvody na jej ospravedlnenie, relativizujú aktuálne hrozby, maskujú zjavnú agresiu, stupňujú nevkusnú nevraživosť na svojich politických oponentov, čo indikuje to, že sa mentálne stavajú na stranu agresora. Ďalšou otázkou ostáva, prečo sa nekritickí prívrženci nechajú doslova utiahnuť na varenej špagete dekadentných argumentov. Môže byť príčinou bezstarostná povrchnosť a pohodlná ľahostajnosť?

Obr. 3 „Demilitarizovaná“ nemocnica v Izuimu v rámci tzv. vojenskej operácie (Obr. 1), b) „Demilitarizované“ mesto Irpeň, c) „Demilitarizovaní“ občania Mariupolu, d) „Demilitarizovaná“ rodina v Irpine (rodičia a dve deti)

Takáto manipulácia a relativizácia pravdy už v minulosti vytvorila na Slovensku prostredie a systém, ktorý len nedávno prinútil rodičov pochovať dva násilím zobraté mladé životy, len preto, aby nebolo počuť pravdu. A teraz servilne adorujú systémy, v ktorých sa ústavne zabetónovali ich vodcovia, ktorí vnímajú ľudský život iba ako prostriedok na dosiahnutie moci. Pri takejto ofenzíve pseudoargumentov a klamstiev vo verejnom priestore sa rysuje vzdialená možnosť podobná Slovenskej republike v rokoch 1939-1945, len s opačným smerom.

Zdroje

 1. Sagan, C. The Demon-Haunted World, Science as a Candle in the Dark, 1997, p. 457.
 2. Sagan, C. Druhy vědecké zkušenosti, 2008, p. 224
 3. Dlouhá J. Pravda ve vědě, či věda v pravdě? Reflexe díla Emanuela Rádla v české filosofii. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. VII/2010, pp. 1-13
 4. https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_(PhD.)
 5. Suvák, V. Foucalt Od starosti o seba k estetike existencie a ešte ďalej, 2021, p. 250
 6. Patočka, J. Nejstarčí řecká filozofie, Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. (1995), p. 360
 7. https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/616360-pakistanska-policia-patra-po-sarlatanovi-ktory-zatlkol-tehotnej-zene-klinec-do-hlavy/
 8. https://twitter.com/lesiavasylenko/status/1501191350959677445
 9. https://globalnews.ca/news/8661361/volunteer-death-kyiv-ukraine/?fbclid=IwAR3CtZqkDUZVki7mIGWZE5KAclGIIEJHxonX-pYLDHcIZ_j7vHsXo_21j_s
 10. https://twitter.com/andrewofpolesia/status/1501486117807341568 (majú dovolené strieľať civilistov)
 11. https://www.ndtv.com/world-news/nearly-1-400-civilians-killed-in-russias-syria-air-strikes-monitor-127195
 12. https://www.reuters.com/world/europe/top-wrap-10-ukrainians-say-they-are-fighting-biggest-city-yet-claimed-by-russia-2022-03-02/
 13. https://en.lalluram.com/russia-drops-500kg-bomb-on-sumy-18-dead/
 14. https://twitter.com/andrewofpolesia/status/1501571066170335234
 15. https://twitter.com/andrewofpolesia/status/1501575659717640200
 16. https://twitter.com/andrewofpolesia/status/1501583008058462216
 17. https://www-istpravda-com-ua.translate.goog/eng/articles/2018/10/4/153036/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp Dopysy. Z Detroit, Mich: Zvit z federatsiinoho vicha // Svoboda. – 1916. – Ch. 122. – 10 zhovtnia. – S. 3.

Autor: Sergej Hloch

O autorovi: Fascinuje ma, ako nasmerovaná energia vody vo forme prúdu alebo kvapiek dokáže tvarovať hocijaký materiál. S týmto záujmom a snahou o zmysluplný prínos pre spoločnosť som sa zapojil do výskumu a vývoja technológie vodného prúdu a jej hybridných modifikácií. Ako výskumník sa zameriavam na prenos výsledkov základného výskumu do aplikácií povrchových úprav materiálov a do vývoja minimálne invazívnej atermickej chirurgickej techniky pre klinické aplikácie. Pracujem na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove a na Ústave Geoniky, AV ČR, v.v.i. Ostrava-Poruba.

—–

S úpravou textu pomohla Lenka Belicová zo Žijem vedu. Ste vedci a vedkyne, ktorí sa tiež chcú podeliť o svoj náhľad na dianie vo vede? Napíšte nám na zijemvedu@zijemvedu.sk.

Viac informácií o Žijem vedu nájdete tu, na Facebooku na stránke Žijem vedu, na TwitteriLinkedIne alebo Instagrame.

 

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.