Denník N

Načo je nám súťaž Investícia roka

Riadiť sa pri investovaní svojich ťažko zarobených peňazí výsledkami tejto súťaže by bola veľká chyba. Potenciál tu však (možno) je.

Už aj na Slovensku si čoraz viac ľudí začína uvedomovať, že ak si chcú vybudovať nejaký finančný majetok (napr. kvôli zabezpečeniu na dôchodok), nikto to za nich neurobí a musia sa postarať sami. Začnú teda hľadať informácie o investovaní a možno narazia na výsledky súťaže Investícia roka. Určite sa potešia, stránka vyzerá sofistikovane, súťaž podporuje aj seriózne periodikum a sú tam dokonca fotky z odovzdávania cien! Riadiť sa však podľa výsledkov tejto súťaže by bola veľká chyba.

Čo sa vyhodnocuje

Súťaž Investícia roka (organizátori ju nazývajú analýzou finančného trhu) už piaty rok vyhlasuje „najlepšie“ fondy v 7 kategóriách, pričom ich zoraďuje podľa tzv. Sharpeho pomeru (nadvýnos/volatilita, teda rizikovo vážený výnos).

Keď v roku 2010 boli výsledky vyhlasované po prvý raz, predseda predstavenstva organizátora súťaže uviedol : “Slovenskí spotrebitelia (zdôraznil autor blogu) pri správe svojich osobných financií dlhodobo robia chyby. Nerozlišujú základné vzťahy výnosov a rizika, nevedia rozlíšiť význam časového horizontu, na ktorý investíciu zamýšľajú. Analýza investičného trhu s názvom Investícia roka 2010 je ďalším z projektov, ktorým chceme prispievať pravidelne k zvyšovaniu miery finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov”. To je, samozrejme, ušľachtilý zámer. Táto analýza však, bohužiaľ, neplní ani jeden z cieľov, ktoré si jej autori stanovili.

Základy investovania

Každý, kto chce úspešne investovať, mal by sa riadiť týmito základnými pravidlami :

  • dôležité sú dlhodobé výsledky, na krátkodobých nezáleží (časový horizont)
  • kto chce dosahovať zaujímavé dlhodobé výnosy, musí akceptovať krátkodobú volatilitu (presnejšia verzia klasického Kto chce vyšší výnos, musí podstúpiť vyššie riziko)
  • výška nákladov, ktoré investor platí na poplatkoch a províziách, je jeden z najdôležitejších faktorov, ovplyvňujúcich dosiahnuté výnosy

Pozrime sa teda na to, ako si poradila s týmito pravidlami Investícia roka (pre limitovaný priestor sa zaoberám len akciovými fondami).

Časový horizont

Každý normálny, seriózny investor má časový horizont 10, 20, 30, 50 rokov (napríklad investuje do zabezpečenia na dôchodok). Z toho logicky vyplýva 1. pravidlo – dôležité sú dlhodobé výsledky. Investícia roka však z neznámych dôvodov pracuje s časovým horizontom 1 rok.

Ročné výnosy akejkoľvek investície sú bezvýznamné a o ničom nevypovedajú. Sú príliš volatilné (okrem úplne najkonzervatívnejších investícií do peňažných fondov) a závislé od konkrétneho časového intervalu, ktorý si zvolím. Stačí trochu posunúť interval, v ktorom výnosy meriame (napr. z 31.12.2010 – 31.12.2011 na 31.1.2011-31.1.2012) a dosiahnuté výnosy budú diametrálne odlišné. A nepochybne by to zamiešalo aj výsledným poradím.

Veľmi nešťastným dôsledkom tejto analýzy je investorom nepriamo podsúvaný názor (už svojim názvom), že dobrý spôsob ako investovať je identifikovať najlepšiu investíciu na daný rok, investovať do nej, a takto to opakovať každý rok. Nič však nemôže byť ďalej od pravdy.

Pozrime sa, ako by dopadol investor, ktorý by postupoval presne takto, a vždy po vyhlásení výsledkov súťaže by investoval do Investície roka v akciových fondoch (teda v roku 2011 by investoval do investície roka 2010, v roku 2012 by investoval do Investície roka 2011 atď).

Investicia roka 1

 

Takáto investičná stratégia by skončila čistou katastrofou. Investor by dosiahol záporný priemerný ročný výnos a jeho celková strata po 5 rokoch investovania týmto spôsobom by bola 36% (prišiel by o 36% z investovaných peňazí).  Rozumné investovanie skrátka vyzerá inak.

Dlhodobé výnosy vs. krátkodobá volatilita

Pri čítaní výsledkov Investície roka by mohol vzniknúť dojem, že víťazné (akciové) fondy sú kvalitné investičné nástroje, vhodné pre dlhodobého investora. Opäť to nie je pravda.

Takto vyzerajú 5 ročné výsledky* všetkých fondov, ktoré zvíťazili v kategórii Akciové fondy od roku 2010 :

Investicia roka 2

Výsledkom takto nastavených kritérií je, že Investícia roka za víťazné (v kategórii akciové fondy) vyberá volatilné, na rôzne úzke segmenty akciového trhu zamerané fondy s vysokými poplatkami, ktoré v portfóliách väčšiny investorov nemajú čo robiť.

Jediný ako-tak rozumný fond, ktorý sa v tejto súťaži podarilo za 5 rokov identifikovať, je BNP Paribas Equity World Consumer Goods (medzitým zanikol a zlúčil sa s iným fondom, teraz je to Parvest Equity World Consumer Durables), tzn. úspešnosť je iba 20%. Len ako príklad som vybral TAM Americký akciový fond, ktorý má dlhodobé výsledky ďaleko lepšie ako väčšina horeuvedených fondov, medzi víťaznými sa však nikdy neobjavil.

Investícia roka tiež robí medvediu službu investorom tým, že na základe jedného kritéria vyberá najlepší fond spomedzi všetkých, bez ohľadu na ich kategóriu. Každý druh fondu (akciový, dlhopisový, depozitný) má však svoj presný účel, na ktorý bol vytvorený a hlavne má nejaký časový horizont, v ktorom funguje. Akciový fond slúži na budovanie kapitálu v dlhom časovom horizonte, ponúka vysoké výnosy, ale aj volatilitu. Depozitný (money market) fond bol vytvorený ako krátkodobá, bezpečná alternatíva k bežnému účtu, s nízkou volatilitou. Investori tam môžu dočasne “zaparkovať” svoj kapitál, kým sa rozhodnú pre nejakú dlhodobú investíciu. Porovnávať ich medzi sebou, dokonca aj na základe Sharpeho pomeru, je nezmysel. Pri krátkych časových intervaloch, napr 1 rok, dopadnú depozitné fondy takmer vždy lepšie ako všetky ostatné. Ak ale časový interval natiahneme, ako v horeuvedenej tabuľke, zistíme, že najoceňovanejší fond na Slovensku je pre dlhodobého investora (a to by mali byť všetci) úplne nevhodný. Ak chcete vybudovať nejaký finančný majetok, bez investícií do akcií sa nezaobídete.

To neznamená, že depozitné fondy sú lepšie, alebo horšie ako akciové alebo dlhopisové. Sú len iné a majú iný účel.

Náklady ako rozhodujúci faktor

Investícia roka si dáva za cieľ vzdelávať ľudí v oblasti investovania. Je preto zarážajúce, že sa takmer vôbec nevenuje nákladom. Je pravda, že pri rátaní Sharpeho pomeru berie do úvahy vstupné a výstupné poplatky. No tým, že pracuje iba s aktívne spravovanými fondami, ktoré predávajú banky alebo finanční agenti, porovnáva len vysokonákladové alternatívy medzi sebou.

Logika investovania do aktívne spravovaného fondu je, že manažérovi fondu síce zaplatíte vysoké poplatky, no výmenou za to sa on bude starať o vašu investíciu tak, aby ste dosiahli lepšie ako trhové výnosy (tie sú merané nejakým trhovým indexom, tzv. benchmarkom a cieľom každého manažéra fondu by malo byť dosiahnuť lepšie rizikovo vážené výnosy, ako jeho benchmark). A vaše výnosy by mali byť lepšie ako trhové minimálne o výšku poplatkov, ktoré ste mu zaplatili, inak to nemá zmysel (samozrejme z dlhodobého hľadiska, nie každý rok). Pravda je však taká, že väčšine manažérov sa to nepodarí.

Na to, aby si investori mohli urobiť lepší obraz o kvalite fondov, je treba ich porovnať s ich benchmarkovým indexom. To však nie je úplne fér voči aktívnym manažérom, pretože samotná hodnota indexu nijako neodráža výšku nákladov, ktoré treba vynaložiť, ak by sme do takéhoto indexu chceli zainvestovať. Existuje však jednoduchá a dostupná alternatíva a to je indexový ETF, teda na burze obchodovaný indexový fond, ktorý sleduje konkrétny index.

Pozrime sa, ako by dopadol najlepší fond z Investície roka BNP Pariba Equity World Consumer Goods, v porovnaní napríklad s fondom Lyxor MSCI World Consumer Discretionary, ktorý sleduje rovnaký benchmark:

Investicia roka 3

Vidíme, že aktívne spravovanému fondu sa nepodarilo nielen prekročiť, ale ani zďaleka dosiahnuť priemerný trhový výnos, reprezentovaný benchmarkovým fondom. Navyše, aj jeho rizikovo vážený výkon (risk adjusted) bol horší ako benchmark (Lyxor ETF dosiahol vyšší Sharpeho pomer). Aj za takéto podpriemerné výkony si však fond nechal kráľovsky zaplatiť.

Dá sa súťaž Investícia roka zlepšiť?

Šéf organizátora súťaže Investícia roka nazýva svojich klientov “spotrebiteľmi”. Logicky potom, investičné riešenia sú produkty, a produktov treba napredávať čo najviac. V tomto kontexte, ako podpora predaja, zrejme Investícia roka funguje dobre (pre organizátorov).

No stačilo by urobiť niekoľko malých zmien a takáto analýza by mohla prinášať obrovskú pridanú hodnotu pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú investovať, či už na zabezpečenie dôchodku, alebo vybudovanie slušného finančného majetku, teda pre reálnych investorov. Tu sú moje návrhy :

  • predĺžiť časový horizont aspoň na 5 rokov
  • nevyberať top fond zo všetkých, ponechať len pôvodné kategórie
  • porovnávať víťazné fondy v jednotlivých kategóriách aj s pasívnymi ETFkami, ktoré sledujú ten istý index
  • zverejňovať vstupné, výstupné, správcovské a ostatné náklady fondov

Kým sa tak stane, relevantné porovnanie najpredávanejších fondov na Slovensku si môžete pozrieť tu.

A čo teraz?

Dúfam, že som vás aspoň trocha inšpiroval. Ak sa vám článok páčil, pozrite si aj môj prehľadný návod „Ako investovať rozumne, jednoducho a lacno“:

Kliknite sem a ja vám ho hneď pošlem

 

 

* Použil som ročné výnosy vždy k 30.9. daného roka, zdroj sú stránky správcov fondov, volatilita je volatilita týchto 5 ročných výnosov, ako bezrizikový výnos som použil priemerný ročný výnos 5 ročných európskych vládnych dlhopisov platných 30.9.2010 vo výške 1,75%p.a.

Photo: Flickr

Teraz najčítanejšie

Vladimír Jurík

15 rokov som pracoval v bankovníctve, z toho 10 v oblasti finančných trhov. Teraz som súkromný investor a na svojom blogu www.peniazesucas.sk/aidnlp/ píšem o tom, ako lepšie riadiť svoje peniaze a investovať jednoducho, rozumne a lacno.