Denník N

Advokáti sa zhodli, zmluva o Petržalskom parkovaní je neplatná

Zmluvu s budúcim prevádzkovateľom musí schváliť zastupiteľstvo, zhodli sa advokátska kancelária AGM partners a advokát Alojz Baránik. Stav v spore o platnosť koncesnej zmluvy, ktorú podpísal starosta Bajan bez súhlasu zastupiteľstva, je tak 2:0. Dve právne analýzy hovoria, že zmluva je neplatná, proti starostovi, ktorý žiadnu právnu analýzu nemá.

Advokátska kancelária AGM partners, ktorá sa špecializuje na právo verejného obstarávania, posudzovala Petržalskú súťaž z viacerých hľadísk. Súťaž v prvom rade obchádza Zákon o verejnom obstarávaní (ZVO). K nedovolenému deleniu zákaziek a nesprávnemu určovaniu predpokladanej hodnoty existuje veľmi bohatá rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie, keďže sa v minulosti jednalo o častý spôsob obchádzania zákona, konštatujú advokáti. Nie je reálne, aby po naplnení zmluvy prišlo zo dňa na deň k ukončeniu parkovacieho systému, preto je zrejmé, že bude nasledovať obdobné, súvisiace plnenie. Postup Petržalky by mohol byť legálny, iba ak by skutočne došlo po ukončení koncesnej zmluvy aj k ukončeniu zavedeného parkovacieho systému v Mestskej časti Petržalka, čo je samozrejme nezmysel. Zjavný zámer obísť ZVO vyplýva aj z ustanovenia, ktoré obmedzuje rozsah a trvanie zmluvy účelovo tak, aby nebol dosiahnutý finančný limit 5 miliónov.

Druhým problémovým bodom je samotné stanovenie hodnoty zákazky. Zákon ukladá povinnosť archivovať doklady preukazujúce, akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota. Advokátska kancelária AGM partners sa snažila tieto informácie zistiť žiadosťou podľa infozákona. Odpoveďou vedenia Petržalky však boli iba odkazy na internetové stránky, kde sa takéto dokumenty nenachádzajú. Na verejnom prerokovaní prednosta Štefánik tvrdil, že doklad, na základe ktorého stanovili hodnotu zákazky, majú, ale poslancom ho nedal, lebo nedostal prísľub, že nebude politicky zneužitý. Čo si predstavuje pod pojmom „politicky zneužiť“, ani prečo doklad neposkytli na základe dvoch infožiadostí, prednosta nevysvetlil.

Nemám problém zverejniť to hneď zajtra, ak chcete, tvrdil prednosta na prerokovaní. Doklad o stanovení hodnoty zákazky do dnešného dňa zverejnený nie je.

Advokáti AGM partners tvrdia, že koncesná zmluva je absolútne neplatná, a preto sa nikdy nemôže stať účinnou. Z pohľadu práva sa jedná o bezcenný kus papiera, ktorý už nikdy nebude platnou zmluvou, píšu advokáti. Plnenie koncesnej zmluvy je pre Petržalku veľkým rizikom a v prípade sporu by Petržalka nemohla ani uplatňovať sankcie voči EEI.

Advokát Alojz Baránik sa domnieva, že zmluva je absolútne neplatná, aj keby sa nepreukázalo, že Petržalka úmyselne znížila hodnotu zákazky a tak obišla zákon. Nejedná sa o koncesnú zmluvu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, pretože jej uzavretiu nepredchádzal postup podľa tohto zákona, domnieva sa Baránik. Ide o obdobu nájomnej zmluvy, ktorú podľa Zásad hospodárenia mestskej časti Petržalka musí schváliť zastupiteľstvo.

Analýzu o neplatnosti koncesnej zmluvy už skôr vypracoval miestny poslanec a právnik Ivan Uhlár (Sieť). Ivan Uhlár dnes podal aj podnet na prokuratúru, v ktorom dôvodí podobne ako advokáti.

Spolu s kolegom Vladom Dolinayom (Nova) sme dnes za výdatnej asistencie novinárov podali nové podnety aj na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad. Podnety pre nás vypracovala advokátska kancelária AGM partners.

Prednosta Štefánik: zverejníme aj to, čo neexistuje

Prednosta Štefánik nemal problém zverejniť hneď zajtra ani údajnú právnu analýzu, o ktorú sa opiera mestská časť. Ani právna analýza zverejnená do dnešného dňa nie je, pretože neexistuje. Mestská časť sa opiera iba o tento email Jána Azuda z Ružička – Csekes – kancelárie, ktorá pripravovala obchodnú súťaž – napísaný až mesiac po podpise zmluvy. Znenie emailu je aj napriek podpornému charakteru veľmi opatrné a taktiež nevylučuje absolútnu neplatnosť zmluvy.

K priamej otázke, či Ružička – Csekes starostovi Bajanovi odporučila podpísať koncesnú zmluvu bez predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva sa Ján Azud z Ružička – Csekes ani starosta Bajan do dnešného dňa nevyjadrili.

Závery advokátskej kancelárie AGM partners

  1. Petržalka zvolila spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity.
  2. Petržalka nezdokumentovala spôsob výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky tak, ako ukladá ZVO.
  3. Petržalka sa nerozumne vzdala možnosti určiť si znenie zmluvy.
  4. V koncesnej zmluve vôbec nie je riešené, ako by sa malo v parkovacom systéme pokračovať po ukončení koncesnej zmluvy.
  5. Koncesná zmluva zo dňa 24.6.2015 je absolútne neplatná pre absenciu predchádzajúceho schválenia zastupiteľstvom.
  6. Koncesná zmluva zo dňa 24.6.2015 bude absolútne neplatná, aj keby došlo k dodatočnému schváleniu zastupiteľstvom.
  7. Z absolútnej neplatnosti koncesnej zmluvy zo dňa 24.6.2015 plynie značné právne riziko pre Petržalku, keďže nie je možné sa u súdu domáhať plnenia, nárokov a sankcií plynúcich z tejto absolútne neplatnej zmluvy.

Právna analýza AGM partners s.r.o.

Právne stanovisko JUDr. Alojz Baránik

Infožiadosť a odpoveď mestskej časti Petržalka

 

Peter Cmorej

Autor ilustračného obrázku: Alexandra Krajčírová/Plus JEDEN DEŇ

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.