Denník N

Vakcínu proti šíreniu mýtov v zdravotníctve zatiaľ, žiaľ, nemáme

Zdravotníctvo je sektor, v ktorom panuje bezprecedentné množstvo mýtov. Spoločným menovateľom týchto mýtov, je nepriateľské naladenie, voči čomukoľvek neštátnemu v zdravotníctve. Nemalá časť politikov sa neštíti verejne šíriť dezinformácie alebo ešte presnejšie povedané hoaxy. Jeden z najrozšírenejších je, že neštátne nemocnice robia pri liečení pacientov tzv.cherry picking.

Nie je to pravda ale dezinterpretácia, ktorá je šírená buď cielene alebo nevedome a je náročné určiť, ktorá alternatíva je horšia. Pred časom sa v podobnom zavádzajúcom duchu vyjadril aj čelný vládny predstaviteľ, ktorý uviedol, že súkromné nemocnice si na rozdiel od štátnych berú bonitných klientov a je potrebné nastaviť cenotvorbu tak, aby sa nemocnice ďalej nezadlžovali a zrovnoprávnili sa úkony medzi súkromnými a štátnymi nemocnicami. S jednou časťou tohto tvrdenia sa dá rozhodne súhlasiť a tou je, že sa štátne nemocnice notoricky zadlžujú a na ich deficitné hospodárenie sa skladajú všetci daňový poplatníci. V systéme slovenského verejného zdravotného poistenia neexistuje model priamej platby, preto sa vyjadrenia politikov o bonitnej klientele súkromných nemocníc a potrebe zrovnoprávnenia úkonov medzi súkromnými a štátnymi nemocnicami nezakladajú na skutočnosti. Ak je na týchto vyjadreniach niečo faktické správne, tak je to fakt, že sú neštátne nemocnice znevýhodňované a za identické výkony nedostávajú identickú platbu. Odmena pre neštátne nemocnice bola v porovnaní so štátnymi nižšia o takmer tretinu ešte v roku 2017. Dnes je odmena pre neštátne nemocnice za medicínske úkony o takmer 11% nižšia ako odmena v štátnych nemocniciach.

Nemocnice združené v ANS sú prevažne malé a stredné nemocnice v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré poskytujú nepretržitú starostlivosť pacientom daných regiónov. Klienti nemocníc, ktoré sú združené v Asociácii nemocníc Slovenska sú všetci obyvatelia bez ohľadu na vek, alebo sociálne postavenie. Členovia ANS poskytujú pacientom takmer polovicu všetkej nemocničnej zdravotnej starostlivosti, presnejšie 48,7%. Štátne nemocnice poskytujú 47% zdravotnej starostlivosti.

Počas pandémie covidu-19 sa jasne ukázalo, že nemocnice ANS sú kľúčovým pilierom boja s pandémiou. 46% hospitalizovaných pacientov bolo umiestnených v nemocniciach združených v ANS. Mýtus, že si tieto nemocnice vyberajú len bonitných klientov a poskytujú im lacnú liečbu je rovnako klamlivý. Medzi členov ANS totiž patria aj nemocnice v málo rozvinutých regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a zlým sociálnym postavením, kde tieto zdravotnícke zariadenia tvoria prvý kontakt pre pacientov s potrebou hospitalizácie. Ako príklady môžeme uviesť napr. Krompachy, Rimavskú Sobotu, Kráľovský Chlmec a mnohé iné. Asi všetci by sme si priali, aby sa tieto regióny stali rozvinutejšími. Nemocnice, ktoré v týchto regiónoch operujú sa o to snažia, keďže sú to práve nemocnice, ktoré patria v menej rozvinutých regiónoch k najväčším zamestnávateľom.

(Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch k 31.01.2022-zdroj ÚPSVaR)

Štátne nemocnice sú naopak odmeňované za identické úkony štedrejšie ako tie zvyšné. Koncové nemocnice v rukách štátu majú až o takmer 11% lepšie platené úkony. Ak sa to niekomu zdá veľa, tak ešte pred piatimi rokmi v roku 2017 boli štátne nemocnice ohodnotené za identické úkony až o 31% štedrejšie. Áno, je pravdou, že koncové nemocnice, vykonávajú tie najnáročnejšie zákroky, za čo majú byť adekvátne odmenené, avšak gro zdravotnej starostlivosti je identické bez ohľadu na to, kto vlastní budovu, v ktorej sa operácia vykoná.

Mýtus, o cherry pickingu bol vyvrátený mnohokrát, no napriek tomu sa stále šíri a nanešťastie na to neexistuje vakcína. Šírenie mýtov negatívnym spôsobom ovplyvňuje verejnú mienku v neprospech tých, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom bez akýchkoľvek rozdielov. Má taký istý cieľ aj štát? Ak áno, bolo by vhodné okamžite začať prestať deliť pacientov na dve kategórie a pristupovať k ich nárokom nehľadiac na to, v koho vlastníctve je budova nemocnice.

Teraz najčítanejšie

foto

Michal Pišoja

Vyštudoval som medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2014 pracujem pre AGEL, najprv ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca. V súčasnosti som predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom AGEL SK a predsedom predstavenstva AGEL a.s. Zo svojej pozície dozerám na chod 27 nemocníc na Slovensku a v Českej republike. Mám dve dcérky, hovorím 4 jazykmi a veľmi rád športujem a čítam o biznise, histórii či psychológii.