Denník N

Quo vadis, Universitas Comeniana?

Prvá odpoveď: K voľbám rektora.
Druhá: Do akademického pekla.

Na otázku „Kam smeruješ, Komenského univerzita?“ existujú dve navzájom prepojené odpovede.

Prvá: K voľbám rektora.

Druhá: Do akademického pekla.

Zapamätajte si dátum 23. februára 2022. Deň, keď Akademický senát Univerzity Komenského odhlasoval predčasné voľby rektora. Nebude to ťažké – na nasledujúci deň Rusko napadlo Ukrajinu. V hluku vojnového konfliktu informácia o uznesení senátu zanikla, hoci jej dôsledky sú podobne devastačné. „Našťastie“ iba pre slovenské vysokoškolské vzdelávanie.

Čo spája tieto dve – na prvý pohľad nesúvisiace – akcie?

Škody spôsobené agresiou sú očividné. Tie, ktoré spôsobilo rozhodnutie senátu však treba vysvetliť. Nie sú totiž fyzické, ani okamžité. Odrazia sa na kvalite a morálke slovenskej akademickej komunity a korunujú jej dlhoročný úpadok.

Ilúzie o úrovni akademickej morálky na Slovensku už asi nemá nikto informovaný. Ale sotva komu napadlo, že akademický senát najväčšej univerzity vyhlási voľby rektora o viac ako pol roka skôr iba preto, aby si ochránil svoje súčasné privilégium – voliť ho.

Čin senátu sa prieči dvom základným postulátom, ktorými sa po stáročia riadia univerzity:

  1. Výchova ku kritickému mysleniu: Senát vychádzal z neoverených údajov. Novela zákona ešte nebola prijatá. Potreba usporiadať voľby sa opiera iba o informácie typu „jedna pani povedala“. Ako sa chcú panie senátorky a páni senátori pozrieť do oči študentom, ktorí na podobných „dátach“ postavia svoje záverečné dizertácie? A odôvodnia to rovnako: „Myslel(a) som si, že tak to asi bude.“
  2. Akademická etika: Ako je na Slovensku dobrým zvykom, ani teraz „zákon nebol porušený“. Poriadok volieb kandidáta na rektora UK vraví, že „voľby kandidáta na funkciu rektora sa uskutočnia najneskôr do 60 dní od ukončenia výkonu funkcie rektora.“ Dolná hranica nie je určená. Teoreticky teda už dnes možno voliť nielen nasledujúceho rektora (na obdobie 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027), ale aj toho ďalšieho – na obdobie 1. 2. 2027 do 31. 1. 2031. A do zálohy ešte dvoch-troch po ňom. Túto skutočnosť dávam ctenému senátu do pozornosti.

Že to nemá zmysel? A voliť rektora iba preto, aby si senát poistil svoje privilégium, ho má? A vlastne… Prečo viacnásobne nezneužiť privilégium, kým existuje?

Súčasný rektor je právnik. Aké právne povedomie vytvára? Nedáva na vedomie – nielen študentom Právnickej fakulty, ale vlastne všetkým obyvateľom Slovenska – že litera zákona stojí nad zdravým rozumom? Keď bude mať π podľa zákona hodnotu 4, tak to bude pravda? Na toto chceme privykať našich absolventov? Naozaj?

Panie senátorky, páni senátori! Na záver podotýkam, že ohýbanie zákonov je trestný čin.

Teraz najčítanejšie