Denník N

„Kresťanskí poslanci“ proti náboženskej slobode

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý Zákon i Proroci.“ (Matúš 7, 12)

V dňoch 23. a 24. marca 2022 sa v parlamente rokovalo o návrhu zákona, ktorý by zmiernil súčasné absurdné a diskriminačné podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, ktorý predložil poslanec Tomáš Valášek. Parlamentná diskusia sa však opäť zvrhla na iracionálne peklo. Najmä vďaka tzv. „kresťanským poslancom“.

Tento návrh som si dôkladne preštudoval a je +/- analogický súčasnému spôsobu tzv. dvojstupňovej registrácie v Českej republike, no podobne to funguje aj v ďalších krajinách. V skratke: umožňuje získať základnú registráciu získať aj novým a menšinovým cirkvám a náboženským spoločnostiam – v prípade návrhu Tomáša Valáška by išlo o 150 členov (oproti dnešným absurdným 50 000 čestným vyhláseniam). Tento stupeň by však negarantoval zvláštne práva a už vôbec nie štátne financovanie. V podstate by išlo o získanie IČO a statusu štátneho uznania ako cirkvi. Druhý stupeň by cirkev či náboženská spoločnosť mohla získať až po aspoň desiatich rokoch pôsobenia a náraste členskej základne na jedno promile občanov Slovenskej republiky.

Opätovne som zhrozený úrovňou parlamentnej debaty a bohapustými klamstvami tzv. „kresťanských poslancov“. Tento štandardný návrh zákona, ktorý by úplne jasne ukončil súčasný stav náboženskej neslobody a vytvoril by možnosti na registráciu aj menším vierovyznaniam na Slovensku, odsúdili ako nejaké totalitné a protikresťanské zlo, ktoré chce zničiť cirkvi a náboženskú slobodu.

Chápem, že voči čiastkovým úpravám v zákone môžu vyvstať nejaké vecné pripomienky, no v tomto prípade sa diskusia zvrhla do úplne iracionálnej roviny. A viacerí „kresťanskí poslanci“, ktorí tento návrh zákona buď nečítali alebo čítali len veľmi povrchne a s dešpektom sa v diskusii neštítili zavádzať, osočovať aj priamo klamať.

Som z toho úplne zhrozený. Kde je teraz pani Anna Záborská, splnomocnenkyňa vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia? Jej bytostnou úlohou by predsa malo byť hlasom náboženských menšín a zastať sa ich!

Pán poslanec Ján Szőllős, vy sa ako baptistický kazateľ a podpredseda Ekumenickej rady cirkví v SR v tejto problematike naozaj orientujete a podľa vlastných slov chápete, že súčasný právny stav je nesprávny a diskriminačný. Vám prišla dnešná diskusia v poriadku? Veď priamo poznáte ľudí z neregistrovaných kresťanských cirkví na Slovensku, ktoré po zmene volajú už roky. Opakovane upozorňujete na potrebu dlhoročnej odbornej a celospoločenskej diskusie – ale kde bola takáto odborná a celospoločenská diskusia, keď sa tento zákon dvakrát úplne iracionálne sprísnil v rokoch 2007 a 2017 len na základe xenofóbnych a nacionalistických argumentov? Prečo bolo možné náboženskú slobodu na Slovensku drakonicky obmedziť veľmi rýchlo, no na jej znovunastolenie potrebujeme roky – a podľa Vašich slov to dokonca nebude reálne v tomto volebnom období (!!!).

To je tu bezprávna situácia na ďalšie roky úplne zabetónovaná? A máme sa tomu len nemo prizerať? Načo tu potom vôbec máme novovytvorenú funkciu splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia? Ani trochu vás nehryzie svedomie?

Veď ja sa hanbím aj za vás, keď vidím, čo sa deje v parlamente a vy mlčíte. Hanbím sa ako občan, ako veriaci kresťan aj ako kňaz. Lebo mňa moja viera rozhodne učí nemlčať, ale konať, keď sa deje neprávosť. A tu sa deje úplne jasne. Vy to vidíte. My to každodenne žijeme.

Ešte minulý rok som v mene našej starokatolíckej cirkvi oslovil poslankyne a poslancov NR SR naprieč politickým spektrom (vrátane vás) o ktorých sme predpokladali, že sa tejto problematike rozumejú a chápu absurdnú, diskriminačnú a iracionálnu právnu úpravu na Slovensku. Odvtedy ste neurobili nič.

Prvý a jediný, kto sa v tejto veci chopil iniciatívy je poslanec Tomáš Valášek a za to mu patrí moje a naše veľké ĎAKUJEM.

Vy ste mu to ale v parlamentnej diskusii nedarovali. Namiesto toho, aby ste sa tohto princípu zastali a prípadne len zdôraznili svoje vecné výhrady, o ktorých by sa dalo ďalej diskutovať, ste ho úplne potopili. Namiesto videnia a zdôraznenia toho dobrého a spoločného ste sa snažili za jeho konaním vidieť zlé úmysly.

Toto všetko rozhodne nepovažujem za znaky kresťanskej politiky. Mňa osobne takéto konanie určite nereprezentuje. Opäť ste sa vykašľali na náboženské menšiny na Slovensku, ktoré nemajú prístup k rovnakému postaveniu – a to napriek tomu, že ste vo vláde a máte v rukách moc. Namiesto toho ste hájili záujmy a pozície veľkých a mocných, ktorým celkom prirodzene vyhovuje status quo.

Táto téma sa ma úplne bytostne dotýka a ja sa opäť raz hanbím za krajinu, v ktorej žijem, a za politikov, ktorí nás majú reprezentovať. Som úprimne nahnevaný a smutný.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.