Denník N

Lesy online

S riaditeľom NLC Ing. Petrom Baloghom PhD.
S riaditeľom NLC Ing. Petrom Baloghom PhD.

Zdravé a pestré lesy sú v čase meniacej sa klímy jedným z najúčinnejších nástrojov, ako sa adaptovať na prejavy klimatických zmien.

Územie Slovenska je až zo 41% tvorené lesmi a prinášajú nám veľkú celospoločenskú hodnotu. Les je neoceniteľným zdrojom a zásobárňou podzemnej vody, je domovom množstva zvierat, poskytuje im obživu aj úkryt. Súčasťou života lesa je aj človek. Les nám poskytuje útočisko pre regeneráciu našich síl, zdravie, poskytuje lesné plody, poľovnú zver a určite aj drevnú surovinu na spracovanie.   Hodnota stromov sa zase nesmie merať v objeme produkcie drevenej hmoty. Les produkuje kyslík, zachytáva škodlivé  látky, znižuje teplotu prostredia, stabilizuje krajinu, udržiava svah voči zosuvom, povodniam ale aj zvetrávaniu úrodnej pôdy.

Les je živý organizmus a všetky jeho orgány musia fungovať správne. Preto som už vo volebnom programe SaS, ale aj v programovom vyhlásení vlády presadzovala zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia. Čiže nastavenia pravidiel tak, aby sa dalo drevo z hospodárskeho hľadiska využiť a zároveň aby bol les zachovaný pre ďalšie generácie aj so všetkými svojimi prírodnými hodnotami.

Pokrok pre lesy

Mám radosť, keď sa akýmkoľvek malým či veľkým krokom priblížime k našim zeleným cieľom. Jedným z nich bolo presadenie povinnosti lesných hospodárskych subjektov zverejňovať program starostlivosti o lesy v plnom rozsahu. Aktívny aktuálny prístup k takýmto informáciám doteraz absentoval. Rovnako ako elektronický monitorovací systém kontroly ťažby dreva. Všetko sa mení lesníckym online systémom, ktorý poskytuje potrebné informácie o hospodárení v lesoch. Aplikáciu si jednoducho môžete predstaviť ako „röntgen pľúc“ našej krajiny, kde skontrolujete zdravie našich lesov.

 Čaká nás ešte niekoľko úprav. „Aplikácia“ je momentálne dostupná online na stránke https://gis.nlcsk.org/islhp/ . Je použiteľná aj v mobiloch. Ak sa chystáte do lesa  kde nie je internet. Pomôže vám  testovacia webová aplikácia LesMap na prehliadanie lesníckej porastovej mapy a údajov  v teréne bez prístupu na internet. V najbližšom období budeme pracovať na jej mobilnej používateľskej verzii.

Prepracovaná internetová stránka, ktorá je momentálne k dispozícii je výsledkom práce informatikov a analytikov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Nájdete tu dve kategórie:

Informačný systém lesného hospodárstva – ten obsahuje najmä údaje o výmere lesov, ich drevinách a hodnotia celkový zdravotný stav. Základom pre túto kategóriu informácií sú hospodárske plány, špecializované prieskumy a monitoringy lesov, ale aj rôzne lesnícke výkazy a štatistiky.​ Lesné porastové mapy cez GPS, teda geolokáciu aj s hranicami chránených území, identifikáciu a opis porastov, ich plný výpis. Sledovanie polohy, aj mapový podklad.

Informačný systém poľovníctva – zahŕňa cenné údaje o areáloch jednotlivých druhov zveri a ich rozšírení. Je k dispozícii register poľovníckych organizácií, zoznam užívateľov poľovných revírov, register poľovníckej stráže, poľovných revírov aj poľovníckych hospodárov

Sprístupnením transparentných a pravdivých informácií sme naplnili dôležitý bod z Programového vyhlásenia vlády. Kľúčovým očakávaním, je okrem uľahčenia práce lesníkom, aj  zlepšenie vzťahov medzi ochranárskou verejnosťou, lesníkmi i poľovníkmi.

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS