Denník N

Od pätnástich sa jeho život točí okolo práce s mladými ľuďmi. Aké boli pre Jána Hudáčka dva roky v programe Teach for Slovakia?

V roku 2019 odštartovali svoju cestu v programe Teach for Slovakia, kde počas nasledujúcich dvoch rokov pracovali na zlepšovaní vzdelávacieho systému na Slovensku. V sérii krátkych medailónikov vám predstavíme našich čerstvých absolventov programu a nahliadneme do ich skúsenosti. Tentokrát sa dozvieme o Jánovi „Jayovi“ Hudáčkovi a jeho ceste programom Teach for Slovakia.

Kto je Ján „Jay“ Hudáček?
Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po škole ho živila kreatíva a marketing, pracoval ako freelancer v malej firmičke aj v korporáte, v zahraničí (Varšava) aj doma (Košice). Od pätnástich sa jeho život točí okolo dobrovoľníckej práce s mladými ľuďmi, väčšinou  v kresťanských kruhoch a platformách – lokálnych i celoslovenských. Jay je východniarsky lokálpatriot, ktorý väčšinu života prežil v malom okresnom mestečku neďaleko maďarských hraníc, v Trebišove, extrovert a priemerne talentovaný hudobník. Dva roky v Teach for Slovakia pre neho boli najlepšou a zároveň najnáročnejšou kariérnou skúsenosťou a tri dni po tom, čo v júni rozdal svojim siedmakom vysvedčenia, sa oženil.

Medzi jeho záľuby patrí akékoľvek umenie (azda okrem baletu), basket, tokajské víno, analytická filozofia a uspokojovanie vlastnej zvedavosti.

Kam nasledovali jeho kroky po ukončení programu?
Po ukončení programu Teach for Slovakia sa Ján venuje práci v dvoch organizáciách, ktoré sú jeho srdcu blízke, a to v projekte Godzone a Teach for Slovakia, kde pomáha rozvíjať komunitu podporovateľov Change for Slovakia.

Čo považuje za svoj najsilnejší zážitok?
Jeho najsilnejšie zážitky, ktoré si z dvojročného programu Teach for Slovakia odnáša, sa týkajú napĺňania vízie programu: „Aby každé dieťa malo šancu z živote uspieť“. Veľmi rád spomína na momenty, kedy jeho žiaci a žiačky zažili úspech na doučovaniach po škole, kedy prekonávali samých seba a keď zisťovali, že aj oni to môžu dokázať.

Aká bola jeho najväčšia výzva a na čo je najviac hrdý?
Jeho najväčšia výzva počas programu nemala ďaleko od výziev jeho detí – prekonávať seba samého, byť zodpovedný a konzistentný.  Najviac hrdý je na to, keď robí veci dobre (a tiež, keď robí dobré veci).

A na záver – jeho obľúbený výrok/motto:
,,Keď si poviem, že dačo spravím, tak 8 hodín je zrazu fakt dlhá doba. A dá sa za ňu stihnúť, kámo, všetko.” (Adam D., facebookový chat, 22:15)
A druhým obľúbeným je Rim 8:28.


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.