Denník N

Príspevky na bývanie skutočne pomáhajú. Na Slovensku však nefungujú správne.

Na Slovensku čelíme bytovej kríze. Už teraz žije na Slovensku 600 000 ľudí na hranici chudoby, ktorých sa cenovo nedostupné bývanie dotýka. Inflácia a prílev ľudí utekajúcich pred vojnou môžu tento stav ešte zhoršiť. Aby nestúpal počet ľudí bez domova a ľudí žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach, je nutné podnikať konkrétne kroky zo strany štátu. Jedným z nich je zefektívnenie príspevku na bývanie.

Aktuálna výška príspevku na bývanie od štátu predstavuje sumu 55,8 €  – 89,2 €, v závislosti od počtu členov domácnosti. Suma neodzrkadkadľuje rôzne výšky prijímov a výdavkov na bývanie v rôznych častiach Slovenska. Príspevok je viazaný na výšku príjmu, ktorá je stanovená na hranicu hmotnej núdze. V prípade dospelej osoby žijúcej samostatne je to aktuálne suma 218,06 € mesačne. Ak ide o dospelú osobu s jedným dieťatom, suma je cca 317 €.

Takto nízko nastavené sumy nepokrývajú reálne náklady na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti. Nezohľadňujú fakt, že vzhľadom na nedostatok mestských nájomných bytov, kde je nájomné priaznivé, sú ľudia nútení hľadať si bývanie na komerčnom trhu.

Tak napríklad: Pani Jana, matka samoživiteľka s 1 dieťaťom, je hmotnej núdzi. Janin príspevok na bývanie (89,2 €) spolu s dávkou v hmotnej núdzi (130,9 €) tvoria príjem 220,1 €. Zamestná sa na polovičný úväzok ako pomocná sila v kuchyni a zarobí 375 € v čistom za mesiac. Janin príjem teda presiahne hranicu hmotnej núdze určenú pre matku s dieťaťom (317,62 €), prichádza o príspevok na bývanie vo výške 89,2 €. Povedzme, že Jana býva v Žiline, kde sa ceny prenájmov jednoizbových bytov pohybujú okolo 400 €. Jana pracuje v nízkopríjmovom zamestnaní, takže aj keď už nespadá do kategórie hmotnej núdze, dôstojný nájom si stále nemôžete dovoliť. Nehovoriac o tom, že po zaplatení akejkoľvek ubytovne jej nezostane dostatok peňazí na stravu, hygienu a starostlivosť o dieťa.

Inšpiráciou na riešenie nám môžu byť príklady zo zahraničia. Hlavnou myšlienkou funkčných riešení je adresná pomoc, ktorá zohľadňuje čistý príjem domácnosti a náklady na bývanie, ktoré štát dorovnáva tak, aby ľuďom ostávali peniaze na dôstojné živobytie. Napríklad český model dorovnáva náklady na bývanie tým ľuďom, ktorým výdavky na bývanie presahujú 30 % čistého príjmu. Zabraňuje teda tomu, aby ľudia ako napríklad pani Jana museli použiť celú svoju výplatu na platenie nájmu. Podobne to funguje v Poľsku.

V našom projekte bývania sa za 3 roky práce podarilo stabilizovať sociálnu situáciu 41 ľuďom. Základom pomoci je okrem intenzívnej podpory sociálnych pracovníkov a pracovníčok finančný príspevok na nájom, ktorý by si inak človek nemohol dovoliť. Príspevok hradí Vagus. Výška podpory je individuálna a zohľadňuje aktuálny príjem človeka a cenu konkrétneho nájmu. Postupom času, ako sa darí situáciu človeka stabilizovať, sa výška príspevku znižuje, čo vedie k úplnej samostatnosti a udržateľnosti stabilného bývania. Z našej skúsenosti až 90% ľudí ukončí svoje bezdomovectvo a vráti sa späť do bežného života, alebo sú vďaka intenzívnej pomoci sociálnych pracovníčok umiestnení do sociálnych zariadní.

Našou snahou je, aby ľudí bez domova alebo ľudí žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach na Slovensku nepribúdalo. Považujeme preto za veľmi potrebné upriamiť pozornosť na tému príspevku na bývanie aj podnikať kroky k tomu, aby bol nastavený efektívne.

Stanislava Fabšíková, Alexandra Kárová, OZ Vagus

_______________________________

V našich projektoch Bývania sme v roku 2022 poskytli stabilný a dôstojný domov už 14 ľuďom.
Venujte nám svoje 2 % z dane, aby sme mohli pomáhať ďalším ľuďom na ceste z ulice.

Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

OZ Vagus

Občianske združenie Vagus už 11 rokov pomáha ukončovať bezdomovectvo v Bratislave. Sme odborná organizácia vychádzajúca z hodnôt humanizmu a ľudskej dôstojnosti.