Denník N

John Clare (1793 – 1864) Inštinkt nádeje

Verše anglického klasika s krátkym komentárom

Je iný svet, čo tento krehký prach

zas vzkriesi, dychom žitia zahreje?

Deň čo deň vynorí sa v myšlienkach

vnem, ktorý živí inštinkt nádeje.

Z prírody duša prúdy sily vpíja,

tá pozná taj a vie, čo dané je –

nám skryté pod pečaťou mystéria.

Čas stále všedne, rovnomerne plynie,

no zdá sa, že ním hýbe nostalgia

po večnosti – až tam si odpočinie.

Aj fialku, ten drobný kvietok, teší,

že každoročne znova kvitnúť dar má.

Je azda človek od nej nehodnejší

a jeho nádej na novú jar márna?

Preložila Jana Kantorová-Báliková

 

 

Dlho som váhala, či mám v týchto zúfalých časoch zaradiť medzi svoje ukážky z anglickej klasiky aj túto báseň, ale nádej potrebujeme, bez nej sa nedá ďalej existovať. Celý môj výber z tvorby tohto životom ťažko skúšaného básnika je voľne dostupný na https://jana-balikova.netlify.app/

Nie všetky jeho básne sú však o nádeji, takže možno je teraz lepšie prečítať si len túto.

Teraz najčítanejšie

Jana Báliková

Mám 70 rokov a už viac ako štyri desaťročia sa venujem prekladom beletrie z angličtiny, pričom uprednostňujem poéziu. Vyšlo mi 15 preložených básnických titulov, medziiným Poe, Browningová, Kipling, Yeats, Tennyson, Donne, Clare.