Denník N

Triedenie ostatných plastov je rovnako dôležité ako zálohovanie

Jeden obyvateľ Európy vyprodukoval v roku 2019 v priemere až 34,4 kg odpadu z plastových obalov, z tohto množstva sa zrecyklovalo 14,1 kg. Tieto údaje vyplývajú zo štatistík, ktoré zverejnil Eurostat ešte koncom minulého roka. Množstvo vyprodukovaného odpadu z plastových obalov tak každoročne narastá. V rokoch 2009 až 2019 vzrástol objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalov na obyvateľa o 24 % (z 27,7 kg v roku 2009 na 34,4 kg v roku 2019).

Z dát vyplývajú aj dobré správy. S rastúcim množstvom odpadu rastie aj miera ich recyklácie. Za rovnaké obdobie, teda od roku 2009 do roku 2019, vzrástla miera recyklácie o 50 % (z 9,4 kg v roku 2009 na 14,1 kg v roku 2019). Napriek tomuto zlepšeniu sa množstvo plastových obalov, ktoré neboli recyklované, zvýšilo od roku 2009 o 2,0 kg na obyvateľa v dôsledku nárastu vyprodukovaného odpadu z plastových obalov.

V krajinách Európskej únie sa v roku 2019 zrecyklovalo 41 % odpadu z plastového obalu. Slovensko je oproti priemeru na tom oveľa lepšie – patríme medzi tých deväť členských štátov EÚ, v ktorých sa recykluje viac ako polovica vyprodukovaného odpadu z plastových obalov:  Litva (70 %), Česko (61 %), Bulharsko (59 %), Holandsko (57 %), Švédsko a Slovensko (obe 53 %), Španielsko (52 %), Cyprus (51 %) a Slovinsko (50 %).

Aj Slovensko bojuje proti plastovému odpadu

Slovensko dlhodobo bojuje s komunálnym odpadom, ktorého produkcia kontinuálne rastie  od roku 2015. Spolu s rastúcim množstvom odpadu rastie aj množstvo vytriedených zložiek. V roku 2020 sa  podarilo vyzbierať až 60 kg triedeného odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a drevo) na obyvateľa. Z jednotlivých vytriedených zložiek bol najväčší percentuálny medziročný nárast v triedení zaznamenaný v komodite plasty (nárast o 19 %).

Údaje Štatistického úradu, ale aj analýzy komunálneho odpadu, ktoré vykonávame v OZV ENVI – PAK potvrdzujú, že nerastie len samotný triedený zber, každoročne narastá aj množstvo zrecyklovaného odpadu. Kým pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2015 sa zrecyklovalo len približne 14,9 % vyzbieraného komunálneho odpadu, v roku 2020 sme na Slovensku dosiahli celkovo až 42 % mieru recyklácie.

Aby sme pomohli splniť prísne európske ciele, musíme byť v triedení a v konečnom dôsledku aj recyklovaní ešte precíznejší. Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo vyzbieraných nápojových obalov zo 60 % na 90 % do roku 2025. Dopomôcť tomu má aj zálohový systém, ktorý by v konečnom dôsledku mohol prispieť aj k eliminácii voľne pohodeného odpadu v prírode.

Od januára 2022 zálohujeme aj na Slovensku okrem sklenených fliaš aj PET fľaše a nápojové plechovky. Spotrebitelia môžu, podľa údajov Správcu zálohového systému, vrátiť „petky“ a plechovky na viac ako 2 100 odberných miestach. Aj keď sme do konca júna v prechodnom období, kedy sú v obchodnej sieti stále aj nevratné nápojové obaly, za necelé 3 mesiace spotrebitelia odniesli podľa vyjadrenia Správcu ZS späť do predajní 20 miliónov novozavedených zálohovaných obalov. Nesmieme však zabúdať, že zálohované sú len obaly na nápoje a veľké množstvo plastových výrobkov a obalov z plastu je potrebné triediť tradičným spôsobom – do farebných kontajnerov či vriec. Len vytriedený odpad sa dá recyklovať a môže tak slúžiť ako druhotná surovina pri výrobe nových výrobkov alebo obalov.

S využívaním plastového odpadu pomáhajú aj nové technológie

Predstava, že každú minútu skončí v oceánoch a moriach asi 1,4 milióna plastových fliaš zo zaoceánskych či rybárskych lodí, ale aj z veľkých firiem a domácností, je viac než skľučujúca. Hrozivé je aj to, že sme polovicu plastového odpadu na svete vytvorili za posledných 13 rokov. Ak sa tento trend nezastaví, do roku 2050 by podľa odhadov vedcov malo na skládkach a v prírode skončiť približne 12 miliárd ton plastového odpadu. Aj preto viaceré spoločnosti už dnes vyvíjajú nové technológie na využívanie plastového odpadu.

Napríklad Univerzita v Birminghame „licencovala“ technológiu „superkritickej vody“ poradenskej spoločnosti Stopford, aby vyvinula nový proces recyklácie zmiešaných plastových obalov, ktorý poskytuje väčší podiel vysokohodnotných recyklovaných plastov s menšími emisiami a menším počtom spracovateľských krokov ako v súčasnosti. Technológia sa snaží rozložiť zmesi zložitých odpadových plastov na materiály s pridanou hodnotou, ktoré sú surovinou na výrobu nových plastov. Stopford využije svoje významné technologické inovácie a inžinierske znalosti na ďalší vývoj a škálovanie nového hydrotermálneho procesu nazývaného CircuPlast, ktorý umožňuje premenu nerecyklovateľných plastov na konci životnosti na vysokohodnotné chemikálie, a to na surovinu na použitie pre plastový priemysel.

A prvý závod na recykláciu plastov, ktorý umožní ročnú recykláciu až 40 000 ton PET fliaš z triedeného zberu odpadu, vyrastá už aj v belgickom Charleroi – Wallony.

 

 

Teraz najčítanejšie

ENVI - PAK

Platený firemný blog

Tento blog je platený.