Denník N

Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš

Čerství absolventi stredných a vysokých škôl zažívajú častokrát po skončení školy šok. Prvýkrát vstupujú na otvorený trh práce, kde sa od nich očakáva, že sa čím skôr uplatnia. Ak si hneď po skončení školy prácu nenájdu, prvé kroky absolventov vedú na úrad práce, kde sa musia zaevidovať pár dní po ukončení školy, ak si nechcú platiť zdravotné poistenie z vlastného vrecka. Úrad práce im okrem preplácania zdravotného poistenia pomáha aj v procese hľadania práce. Ak si však čerstvý absolvent prácu nájsť nevie alebo sa necíti byť pripravený na zamestnanie na plný úväzok, úrad práce mu môže ponúknuť možnosť zúčastniť sa absolventskej praxe.

Absolventská prax sa vykonáva 3 až 6 mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne. Počas vykonávania absolventskej praxe ostáva účastník naďalej v evidencii na úrade práce. Absolvent momentálne dostáva počas vykonávania praxe paušálny príspevok vo výške 142 eur mesačne.

Najčastejší typ zamestnania na absolventskej praxi je administratívny pracovník, nasledujú technici a odborní pracovníci, špecialisti a pracovníci v službách a obchode. Prax je najčastejšie vykonávaná u zamestnávateľov v oblasti verejnej správy a v službách.

Ako zistiť či absolventská prax nezamestnaným pomáha?

Zodpovedať túto otázku nemusí byť také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Aby sme zistili, či a ako veľmi účasť na absolventskej praxi pomohla absolventom pri hľadaní práce, musíme ich úspešnosť na trhu práce po skončení praxe porovnať s kontrafaktuálnym scenárom, t.j. s úspešnosťou tých istých absolventov v hypotetickej situácii, v ktorej sa praxe nezúčastnili.

To však nie je možné a preto je na vyhodnotenie čistej účinnosti použitá metóda propensity score matching, pomocou ktorej sa vytvorí nová podskupina absolventov, ktorí sa praxe nezúčastnili, avšak majú pozorovateľné charakteristiky najpodobnejšie k charakteristikám účastníkov opatrenia.

Čistá účinnosť absolventskej praxe teda predstavuje rozdiel medzi účastníkmi praxe a vybranými neúčastníkmi praxe, ktorí sú im veľmi podobní (kontrolná skupina) v pravdepodobnosti uplatnenia na trhu práce. Rozdiel v úspešnosti sa sleduje a porovnáva v období niekoľkých mesiacov po vstupe absolventov na úrad práce a vyjadruje sa v percentuálnych bodoch.

Pomáha teda absolventská prax nezamestnaným nájsť si prácu?

Účasť na absolventskej praxi zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa tohto aktívneho opatrenia nezúčastnili.

Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu sociálnej politiky s názvom „Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš“, ktorá skúma čistú účinnosť aktívneho opatrenia trhu práce podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti – Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Analýza ukazuje, že miera uplatnenia účastníkov absolventskej praxe na trhu práce bola oproti veľmi podobným nezamestnaným, ktorí sa opatrenia nezúčastnili, vyššia približne o 5 až 6 percentuálnych bodov. Pozitívne efekty absolventskej praxe sa prejavili na všetkých skúmaných podskupinách absolventov.

Verejné prostriedky, ktoré sa na opatrenie vynakladajú, sa štátu vracajú v podobe daní a odvodov, ktoré odvedú účastníci, ktorí sa na trhu práce uplatnili práve vďaka predošlej účasti na absolventskej praxi. Celkové verejné výdavky na absolventskú prax sa v podobe daní a odvodov vrátia do štátneho rozpočtu do 18 mesiacov.

Odporúčame podporiť absolventskú prax

V rokoch 2014 až 2019 bola absolventská prax sprostredkovaná úradmi práce viac ako 35 tisíc UoZ a vynaložených bolo takmer 20 miliónov eur. Výdavky a počet podporených mladých absolventov však od roku 2015 každoročne klesajú.

Pravdepodobne to odráža nízku atraktívnosť opatrenia pre nezamestnaných absolventov, ktorí za vykonávanie praxe dostávajú odmenu len 142 eur mesačne, nemajú pracovný pomer a zostávajú počas praxe na úrade práce, ako aj dostupnosť alternatívnych opatrení s vyššou mesačnou odmenou.

Odporúčame preto zvýšiť atraktívnosť praxe pre absolventov prostredníctvom zvýšenia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Navýšenie finančných prostriedkov na toto opatrenia je vzhľadom na pozitívny účinok absolventskej praxe na zamestnanosť zúčastnených absolventov a rýchlu návratnosť vynaložených výdavkov výhodné nielen pre absolventov, ale aj pre štát.

Viac sa dočítate v samotnej analýze [link] na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky.

Teraz najčítanejšie

Inštitút sociálnej politiky

Sme Inštitút sociálnej politiky, hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venujeme sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby sme vláde aj všetkým z vás prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík.

Sledujte nás na našom webe a na Facebooku!