Denník N

Objavte 3 hlavné dôvody, prečo je dobré sa zaujímať o družstevníctvo

Družstevníctvo sa zrodilo v prvej polovici 19.storočia ako reakcia na zhoršené sociálne a ekonomické podmienky doby. Na sklonku feudalizmu rôzne cechy a tovarišské spolky demonštrovali, že v spoločnom združení rastie sila drobných výrobcov v ekonomickej aj v sociálnej rovine. Družstevníctvo na Slovensku prekonalo svoje vzlety aj pády, má svojich obdivovateľov, ale aj odporcov. Je však evidentné, že vzišlo z potrieb riešenia ekonomických a sociálnych problémov významnej časti obyvateľstva formou svojpomoci, solidarity, spoločenskej rovnosti a to nezávisle od rozdielov náboženských, rasových, ideologických. Jeho miesto v súčasnom ekonomickom, politickom i kultúrnom živote je nepopierateľné. Aké sú 3 hlavné dôvody, prečo je rozumné sa o tento model podnikania zaujímať?

Je overený

Je to overený obchodný model, ktorý je stabilný voči vonkajším vplyvom a možno práve preto prekonal monarchiu, dve svetové vojny, totalitu a stále je medzi nami.

Je spravodlivý

Družstvo je model podnikania, ktorý predstavuje najspravodlivejšie usporiadanie ekonomických vzťahov a prerozdeľovanie ziskov. Samotní členovia vlastnia podnik, riadia ho a kontrolujú.

Je udržateľný

Družstevníctvo je podporované naprieč všetkými ideológiami, či už to boli komunisti, sociálni demokrati, neomarxisti, anarchisti, liberáli… je to racionálny krok k progresívnemu modelu spoločnosti. Družstvá sú východiskom pre rozvoj lokálnej ekonomiky, podpory zamestnanosti v regiónoch a v rozvoji sociálnej spravodlivosti. Podporujú princíp udržateľnosti.

Jedným z princípov družstevníctva je aj šírenie myšlienok spolupráce a vzájomnej pomoci medzi širokú verejnosť. Preto sme sa rozhodli aj touto cestou, blogovaním, šíriť povedomie o družstevníctve na Slovensku. Nebudeme ale len teoretizovať, ale budeme aj prakticky na našej vlastnej činnosti ukazovať, ako sa dá aj v dnešnej dobe vzájomnou spoluprácou tvoriť hodnoty, aby z nich mal každý zúčastnený prospech.

Kolektív členov Tradičného družstva 

„Aj keď rôzne iné ideály slabnú, keď ich mraky zacloňujú, družstevná myšlienka stáva sa vždy ligotavejšou, jasnejšou, vítanejšou, lebo vedie z trasovísk hospodárskych a sociálnych ľudstvo do dôb šťastnejších, blaženejších, spokojnejších.“  –  Fedor Houdek

 

Teraz najčítanejšie

Tradičné družstvo

Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov.

Tento blog je platený.