Denník N

Družstvá pomáhajú v neľahkých časoch

Oživenie družstevných ideí vždy prichádzalo v neľahkých časoch a práve v časoch kríz sa ešte viac zdôrazňoval ich sociálno-ekonomický význam. Prvé zmienky o združovaní  za účelom získania lepších cien za potraviny sú v roku 1869 keď vznikol prvý Potravný spolok (družstvo), ktorý založil  Samuel Ormis z Revúcej. Potravné spolky mali v tom čase za cieľ sprostredkovať predaj potravín všetkým členom a podľa možností aj nečlenom za nižšie ceny ako bolo zvykom. Z členských podielov dali zakladatelia potravného spolku dohromady 500 zlatých, pričom nemajetným sa umožnil vkladať vklad aj po častiach (predstavoval sumu 5 zlatých). Z peňazí si prenajali miestnosť, nakúpili tovar a členom spolku potom ponúkali raž, jačmeň, kukuricu a ovos, s malým úspechom aj pšenicu a rôzne obilné zmesi, s väčším však ďalšie potraviny. Tento spolok vyplácal svojim členom podiel z čistého zisku podľa počtu vkladov. Už v týchto časoch bolo zrejmé, že družstvo nie je charita a ani nečaká charitu od štátu, ale členovia si vzájomnou spoluprácou a pomocou pomáhajú sami. Je nesporné, že práve v zlých časoch dodržiavaním princípov spolupráce si ľudia vedia vytvoriť pre seba oveľa vyššie hodnoty, než ako len jednotlivci.

Presuňme sa do súčasnosti. Nie je tajomstvom, že posledné mesiace v dôsledku rastu cien energií a vysokej  inflácie prudko stúpajú ceny potravín. Je vysoko pravdepodobné, že aj v najbližších mesiacoch budú tieto ceny pokračovať v raste. V našom družstve sme našli riešenie aj na tieto situácie. Rozhodli sme sa využiť kúpnu silu a získať percentá zľavy naviac, pri nakupovaní potravín. Urobili sme si prieskum, v ktorých obchodoch nakupujeme najviac a zistili množstevné zľavy. Potom sme sa spojili a objednali cez družstvo Darčekové poukážky z Kauflandu, kde sa dá pri maximálnom objeme nákupu poukážok získať úspora až 7 %.

Keby tak urobil každý člen jednotlivo, získal by síce Darčekovú poukážku, ale nezískal by extra zľavu z množstevného nákupu. Spoločné objednávanie umožňuje členom udržať si viac peňazí vo svojich peňaženkách. Presne tak k tomu pristupovali aj družstevníci v minulosti, od ktorých sa nám zachoval známy výrok: „Lepší ten groš čo nevydáš, ako ten, čo ťažko zarobíš“.

Aj z tejto našej drobnej aktivity je zrejmé, že vzájomná dôvera a spolupráca v družstve sa vypláca všetkým zúčastneným.

Ak chcete vedieť čomu sa venujeme, spoznajte nás bližšie.

Členovia Tradičného družstva 

“Pri veľkej vatre zohrejú sa mnohí, i takí, čo na ňu dreva nenakládli. Posiaľ sme tak robili, že si každý osobitne vartu zakladal, a pritom sme všetci mrzli.” – Samuel Ormis


Zdroj informácií o prvom Potravnom spolku: 150 ROKOV SLOVENSKÉHO DRUŽSTEVNÍCTVA, (Fabricius, Holec, Pešek, Virsik, 1995), vydala Družstevná únia SR.

 

Teraz najčítanejšie

Tradičné družstvo

Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov.

Tento blog je platený.