Denník N

Kto má rozum, učiť nepôjde?

Ak je niekto šikovný a vyštuduje prestížnu prírodovednú fakultu, po škole nebude mať o pracovné ponuky núdzu. Čo by ho tak asi mohlo prilákať do školstva? Nemajme ilúzie, že na to postačí iba vyšší plat.

Zdroj fotografie: pexels.com

Priemerný vek učiteľov na Slovensku presahuje 45 rokov. Približne 7% učiteľov je v dôchodkovom veku. „Omladiť“ pedagogické tímy v školách však nie je jednoduché. Školy trpia nedostatkom kvalifikovaných učiteľov v odborných, najmä prírodovedných predmetoch. Jednoducho nemajú k dispozícii dostatok mladých učiteľov, ktorí by mohli kolegov – dôchodcov vystriedať.

Hoci sa traduje, že pedagogiku môže ísť študovať každý, kto túži po vysokoškolskom diplome a inde ho nevzali,  učiteľstvo prírodovedných predmetov študentov neláka.  Dobrých fyzikárov, chemikárov, či  matematikárov je preto v školstve ako šafranu.

Tento trend je dlhodobý a dobre ho ilustruje príklad Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde sa v akademickom roku 2010/2011 zapísali na kombináciu fyziky s informatikou a  informatiky s biológiou spolu iba dvaja študenti. Tento rok ich učiteľský smer študuje jedenásť.

Prečo je to tak?

Ak je niekto natoľko šikovný, že zvládne „matfyz,“ po škole zrejme nebude mať o pracovné ponuky núdzu. Čo by ho asi tak mohlo prilákať do školstva? Nemyslím, že na to stačí iba vyšší plat, hoci je pravda, že vyššie platy by potešili všetkých učiteľov.

Mladý, vzdelaný a rozhľadený človek potrebuje najmä ďalej rásť.  Potrebuje prácu, v ktorej môže naplno využiť svoje schopnosti a ktorá mu ponúka príležitosti na sebarealizáciu. Prácu, ktorej zmyslom je odovzdávanie vedomostí a skúseností nielen žiakom, ale aj kolegom. Prácu, kde vstupuje do živej komunikácie aj s ďalšími ľuďmi, ktorí sú do vzdelávania vťahovaní, vrátane rodičov. Tón v našich školách však namiesto toho udáva správne vypĺňanie triednej knihy či kolóniek v tzv. eduzbere, ktorým sa napĺňajú ministerské štatistiky. Nečudujme sa, že toto mladých neláka.

Čo by pomohlo?

Najmä začínajúci učitelia, ale nielen oni, potrebujú v škole získať pocit, že pracujú v tíme ľudí, ktorým ide o spoločnú vec. Školské manažmenty sa však viac sústreďujú na účtovníctvo a na realizáciu projektov, ktorými si môže škola finančne prilepšiť. Rozvoj tímového ducha na škole je dnes podružnou záležitosťou.

V zborovniach je preto nezriedka dusná atmosféra, plná nevraživosti, závisti a intrigovania, namiesto tvorivej atmosféry. Prečo by mal po takejto práci túžiť niekto, kto sa dokáže uživiť v niektorej z nadnárodných firiem ponúkajúcich rôzne benefity, vrátane flexibilného pracovného času a bonusov za inovácie?

Školy potrebujú tímy učiteľov, ktorí majú spolu s ďalšími odborníkmi, ktorí na škole pracujú, pred sebou spoločný cieľ – vzdelaných žiakov, nie správne vyplnené papiere  – a pri jeho napĺňaní „ťahajú za jeden povraz“.  Každý, kto zažil prácu vo firme, ktorej na rozvoji ľudských zdrojov záleží, vie, aká ťažká je táto úloha. No z vlastnej skúsenosti vie aj to, že efektívna spolupráca a dobrá atmosféra sú základom fungovania každej dobrej firmy. Niet dôvodu, prečo by to nemalo začať platiť aj v školskom prostredí.

Kto šikanuje koho?

Nulová tolerancia bossingu, mobbingu a šikanovania v školách musí byť pri tom základným východiskom. Nedôstojné správanie do škôl jednoducho nepatrí a treba to konečne povedať nahlas a zreteľne.

Týka sa to nielen správania detí voči dospelým, ale aj naopak, správania sa dospelých voči deťom. Najviac sťažností dnes počúvame od učiteľov na to, aké sú tie decká drzé, že nemajú úctu k starším a že u nich strácajú autoritu. Platí to však aj naopak. Naše deti sú neraz šikanované učiteľom, o čom existujú aj záznamy opodstatnených sťažností rodičov v archívoch školskej inšpekcie.

Ako posilniť spoločenské postavenie učiteľov?

Okrem zmeny atmosféry vo vnútri škôl je dôležité najmä posilnenie profesionality pedagogických tímov. Školy dnes zo zákona smú zamestnávať iba kvalifikovaných učiteľov. To však automaticky neznamená, že všetci učitelia sú rovnako kvalitní. Znamená to iba, že majú na vyučovanie daného predmetu ten „správny papier“.

Učiteľom chýbajú profesijné štandardy učiteľského povolania – definícia toho, čo všetko má „dobrý učiteľ“ vedieť a v praxi aj skutočne robiť. Sme jedna z mála európskych krajín, ktorá tieto štandardy stále nemá sformulované, resp. všeobecne prijaté, čo však nebráni štátu realizovať nezmyslené kreditové vzdelávanie učiteľov, zamerané na „rozvoj ich pedagogického majstrovstva.“ Na základe čoho sa však posudzuje kvalita tohto vzdelávania?!

Učitelia taktiež volajú po zavedení etického kódexu, podobne, ako je to pri iných povolaniach, ktoré majú silu ovplyvňovať životy ostatných. Etický kódex zaväzuje k etickému správaniu novinárov, policajtov, notárov, dokonca existuje aj etický kódex reklamnej praxe. Akoby sa automaticky predpokladalo, že učitelia budú pre deti iba vzorom. No aj učitelia sú len ľudia.

A čo príprava budúcich učiteľov?

Postupné zavádzanie spomínaných „drobností“ do školského prostredia môže vyvinúť potrebný tlak na vysoké školy, aby viac prispôsobovali výučbu študentov reálnym potrebám základných a stredných škôl. Absolventi pedagogických fakúlt a učiteľských smerov musia byť lepšie pripravovaní na to, čo ich v školách reálne čaká – na rôznorodé kolektívy detí, stúpajúci počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a rozmanitosť prostredí, z ktorých deti pochádzajú. Preč sú časy jednotnej školy pre „zglajchšaltované“ rodiny a deti.

Nevyhnutná je preto aj zmena opisov učiteľských študijných odborov na vysokých školách, ktoré ponúknu budúcim učiteľom nielen viac praxe, ale aj lepšiu teoretickú prípravu. To je však ďalšia obrovská výzva odsúvaná do budúcna.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk