Denník N

Poslanci navrhujú prijať zákony proti znásilneným Ukrajinkám

Čo tam po vojne v susednej krajine. Priority niektorých poslancov nášho parlamentu sú inde. Najnovší legislatívny počin poslancov Schlosára a Sulanovej chce zaviesť zákaz prerušenia tehotenstva cudzinkám (aj znásilneným). Aj neobyčajný poslanec Čepčeka sleduje svojim návrhom zákona presne ten istý cieľ.

Poslanci za miestnu fašistickú stranu (držiacu historický primát, keďže už dvaja jej poslanci prišli o mandát pre odsúdenie za úmyselný trestný čin)  sa rozhodli zmaterializovať svoju túžbu na ochranu života nenarodených detí cudziniek pod číslom parlamentnej tlače (ČPT) 982.  Navrhujú zmeniť § 10 zákona o umelom prerušení tehotenstva takto: „Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 sa nevykoná cudzinkám.

Uvedený text znamená, že vojakmi agresora znásilnená žena z Ukrajiny s legálnym pobytom na Slovensku nebude mať právo na požiadať o vykonanie umelého prerušenia tehotenstva do 12. týždňa tehotnosti. Len tak mimochodom, znásilnenie podľa svedectva ukrajinskej lekárky môže prebiehať aj takto: „Existuje tendencia, že ženám ruskí vojaci polámali zápästia. Predtým, než ich znásilnili. Aby sa nemohli brániť, aby nemohli nič urobiť rukami.“ Poslanci Schlosár a Sulanová  sa pritom nijako netaja, že ich cieľom je zabrániť tomu, aby znásilnené Ukrajinky mali možnosť voľby. Napísali to totiž natvrdo a priamo do dôvodovej správy:

Neobyčajný človek a exOĽAŇÁK Čepek sa už štvrtý raz vracia ku snahe ovládať cudzie maternice. Podľa jeho návrhu  (ČPT 990) prerušenie tehotenstva znásilnenej cudzinky tiež nebude možné. Výnimku pripúšťa pán Čepek len ak nie je možné inak zachrániť život matky,  alebo ak nie je možné inak zabrániť vážnemu poškodeniu jej zdravia. V kontexte znásilnených ukrajinských žien to len s dávkou diplomatickej zdržanlivosti možno označiť za „veľmi nešťastný legislatívny počin“. Znásilnené Ukrajinky sa zrejme nebránili dostatočne, tak prečo má na to doplácať vnútorné presvedčenie našich poslancov?

Pre kontext si neodpustím historický exkurz. Doteraz tu bolo 24  pokusov o zmenu právnej úpravy umelého prerušenia tehotenstva.  Je prekvapujúce, že až 18 z nich vzniklo po roku 2018. Tu je ich prehľad:

 1. Rok 2003. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. – pokus upraviť lehotu na prerušenie tehotenstva z genetických indikácií, ČPT 210. Po vrátení prezidentom sa o tom pod ČPT 330 už znova nehlasovalo.
 2. Rok 2008. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb., ČPT 539. Išlo o prvý a neúspešný pokus o nahradiť názov „umelé prerušenie tehotenstva“ novotvarom „umelé ukončenie tehotenstva“ a zavedenie čakacej lehoty 72 hodín.
 3. Rok 2008. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra GABURU na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., ČPT 672. Pán poslanec chcel celý zákon o umelom prerušení tehotenstva zrušiť bez náhrady. Neprešlo.
 4. Rok 2009. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb., ČPT 1033. Čakacia lehota 72 hodín a rozsiahle poučovanie povinnosti. Neprešlom
 5. Rok 2013. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Eriky JURINOVEJ a Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, ČPT 782. Zákaz vykonávať umelé prerušenie tehotenstva použitím humánneho lieku alebo liečiva. Neprešlo.
 6. Rok 2015. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KUFFU, Mariána KVASNIČKU a Jozefa MIKLOŠKA na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 1842. Pravá perla legislatívneho ducha plná nezmyslov. Neprešlo.
 7. Rok 2018. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Stanislava DROBNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, ČPT 961. Prerušenie tehotenstva len pri ohrození života. Neprešlo.
 8. Rok 2018. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Stanislava DROBNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, ČPT 1045. To isté ako 961, neprešlo pre nesúlad s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, lebo ešte neuplynulo 6 mesiacov od predošlej novely.
 9. Rok 2018. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 1146. Veľmi reštriktívny návrh, zákaz prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy a ďalšie obmedzenia.  Návrh zákona neprešiel z formálneho dôvodu pre súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, neuplynulo ešte 6 mesiacov od predošlého pokusu.
 10. Rok 2019. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Stanislava DROBNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, ČPT 1256. V podstate veľmi podobné ČPT 1146. Navrhovatelia vzali svoj návrh zákona späť.
 11. Rok 2019. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 1258. To isté ako ČPT 1146. O návrh sa ďalej nerokovalo.
 12. Rok 2019. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. ČPT 1580. To isté ako ČPT 1146 a 1258. O návrhu sa ďalej nerokovalo.
 13. Rok 2019. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Jany NEHÉZOVEJ, Stanislava DROBNÉHO a Petra KRUPU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, ČPT 1625. Skrátenie lehoty prerušenia tehotenstva na žiadosť z 12 na 8 týždňov, zákaz pre cudzinky. Neprešlo.
 14. Rok 2019. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, ČPT 1633. Prerušenie tehotenstva na žiadosť len do 7 týždňa. O návrhu sa ďalej nerokovalo.
 15. Rok 2019. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za OĽANO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 1652. Reštrikcie z dielne OĽANO, o návrhu sa ďalej nerokovalo.
 16. Rok 2020. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Magdalény SULANOVEJ, Miroslava URBANA a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. ČPT 143. Skrátenie lehoty na prerušenia tehotenstva na žiadosť na 8 týždňov a zákaz pre cudzinky. O návrhu sa ďalej nerokovalo.
 17. Rok 2020. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Magdalény SULANOVEJ, Miroslava URBANA a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. ČPT 144. Opätovný pokus zakázať prerušenie tehotenstva na žiadosť, zákaz pre cudzinky. O návrhu sa ďalej nerokovalo.
 18. Rok 2020. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU, Filipa KUFFU a Jána PODMANICKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 145. To isté ako ČPT 1652 za OĽANO, navrhovatelia vzali svoj návrh zákona späť.
 19. Rok 2020. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 154. Zákaz reklamy, 96 hodinová  čakacia lehota, vypustenie povinnosti poučiť o antikoncepcii a mnohé ďalšie nešťastné zmeny. Neschválené v III. čítaní.
 20. Rok 2020. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 228. Neprešlo pre nesúlad s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, lebo ešte neuplynulo 6 mesiacov od predošlej novely. Inak to isté ako Vašečkova 1258 a 1146.
 21. Rok 2021. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 404. To isté ako ČPT 228, o návrhu sa ďalej nerokovalo.
 22. Rok 2021. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Magdalény SULANOVEJ a Petra KRUPU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, ČPT 566. Osvedčená klasika – zákaz prerušenia tehotenstva na žiadosť a cudzinkám, o návrhu sa ďalej nerokovalo.
 23. Rok 2021. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ČPT 595. To isté ako ČPT 228 a 404, o návrhu sa ďalej nerokovalo.
 24. Rok 2021. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, ČPT 665. Reštrikcie pod rúškom, pomoci tehotným ženám, zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva a dokonca aj nástrojov na jeho vykonanie. Neschválené v III. čítaní.

Nemôžem si pomôcť, ale tých aktuálne už 26 pokusov riešiť cudzie maternice sa mi zdá tak trochu priveľa. Asi tak o 26 viac ako by bolo potrebné…

Teraz najčítanejšie