Denník N

Spoznajte recept z Mondragonu na dôstojné dôchodky

Družstvá sú v súčasnosti uchopiteľnou alternatívou, ktorá nám ukazuje, že sa ľudia môžu mať lepšie aj bez využívania jeden druhého, a že práve spoluprácou s ďalšími ľuďmi sa dajú uspokojiť spoločne dohodnuté požiadavky.  V Európe táto “sociálna ekonomika”, ako zvyknú nazývať družstevnú ekonomiku, dostáva zelenú. Napriek svojej solidárnej podstate ponúkajú družstvá stabilnejšie zamestnanie a efektívnejšie a transparentnejšie hospodárenie. Ponúkajú na jednej strane sociálnu spravodlivosť a demokraciu, na druhej strane hospodársky rast a efektivitu.

Ako príklad aj v našom Tradičnom družstve často používame najúspešnejšie družstvo v Európe: Mondragonskú družstevnú korporáciu v Španielsku – Mondragon. Niet pochýb, že toto megadružstvo so všetkým ako má byť, má blahodárny účinok na jeho zamestnancov, ktorí sú aj jeho členmi. Pozrime sa bližšie na toto najväčšie družstvo na svete, ktoré v súčasnosti zamestnáva vyše 80 000 zamestnancov. Primárne ide o zamestnanecké družstvo, kde zamestnanci sú zároveň aj spoluvlastníkmi, majú teda aj záujem, aby sa družstvu darilo a podávajú vyšší výkon. Mondragon má vlastnú banku, poisťovňu, má vlastné obchodné reťazce, dokonca aj vysokú školu, rôzne technologické centrá a vyrába široký sortiment pre priemyselné podniky a domácnosti. Viac ako zisk si ale považuje dôstojnú a humánnu prácu pre svojich členov. V kríze v roku 2008, keď všetky spoločnosti naokolo prepúšťali, Mondragon práve vďaka svojej solidárnosti našiel riešenie a neprepustil nikoho. Spoločné vlastníctvo má totiž aj svoje výhody, napríklad aj to, že manažéri nemôžu len tak pristúpiť k bezohľadnému prepúšťaniu, či k asociálnym opatreniam. Členovia majú vlastný sociálny systém a právo na prácu je zakomponované priamo v pravidlách, preto každý kto chce pracovať a vzdelávať sa, má prácu zaručenú a dôstojný dôchodok istý. Zamestnanci majú v prípade prepúšťania právo sa zamestnať v inom družstve, alebo sa môžu preškoliť na iné pracovné miesto. Tiež majú v prípade, že sa im práca nenájde, nárok na 2 roky podpory v nezamestnanosti.

„Ideológie rozdeľujú, potreby spájajú.“ – José María Arizmendiarrieta, zakladateľ družstva Mondragon

Byť súčasťou Mondragonu je v mnohých rodinách poctou, a ak niekoho z rodiny príjmu do Mongragonu, je to dokonca dôvod na rodinnú oslavu. Ak sa totiž raz stanete členom, máte istotu, že do konca života máte prácu zaručenú, dôchodok istý, a ak sa chcete vzdelávať, tak vám v družstve zabezpečia tréningy a preškolenia. Máte tak zaručený postup, ak sa samozrejme chcete vzdelávať a rásť. Aj rodičia radi podporia svoje dieťa, aby sa stalo členom družstva, pretože to znamená, že bude mať zabezpečenú prácu, možnosť rásť kariérne do konca svojho života. Členský podiel v Mondragone stojí dnes cca 16.000 eur. Nemusí to člen ale zaplatiť naraz, lebo tak ako pracuje, postupne si svoj členský vklad spláca zo mzdy. Časť vkladu je jeho kapitálom a za jeho lojálnu prácu sa mu družstvo odmení úrokmi až do výšky 7,5 % a pri odchode do dôchodku sa tento kapitál zhodnotí aj na 200 000 eur. Chceli by ste byť členom takéhoto družstva?

V našom Tradičnom družstve si chceme zabezpečiť vyššiu kvalitu života pre všetkých členov. Preto sme sa rozhodli, že budeme spoločne budovať také aktíva, ktoré nám prinesú pasívny príjem. Členom družstva sa môže stať každý, kto dovŕši 18 rokov. Podmienkou je zakúpiť si členský vklad cez doživotný a dedičný dovolenkový program PV, ktorý člena oprávňuje na využívanie dovolenkových apartmánov v družstve, alebo aj v partnerských apartmánoch, a to bez nákladu na ubytovanie. Jeho cena je oproti členstvu v Mondragone “len 6.990 eur” (dá sa splatiť aj na splátky už od 50 eur mesačne) a nie je podmienkou aby člen bol zamestnancom v družstve.

Členské vklady slúžia na tvorbu takých družstevných aktív, ktoré dokážu generovať v strednodobom horizonte pasívne príjmy, tzv. družstevné dôchodky. Ide primárne o oblasť zelených energií, elektromobility a platobných služieb. Členstvo v družstve je momentálne otvorené až do limitného počtu 3000 členov. Ak chcete vedieť čomu sa venujeme, spoznajte nás bližšie.

Členovia Tradičného družstva 

Zdroj informácii o Mondragone:  Pracujúca chudoba

O zakladateľovi Mondragonu, o jeho motívoch prečo založil Mondragon si môžete prečítať v našich Družstevných novinách alebo na našom webe.

Teraz najčítanejšie

Tradičné družstvo

Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov.

Tento blog je platený.